8333, 7215. 4 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 4 розряд 

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

          1. 

Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів

8

          2. 

Організація роботи вантажопідіймальними кранами

2

          3. 

Пошкодження кранів

3

          4. 

Технічне обслуговування та ремонт кранів

3

          5. 

Безпека праці та охорона навколишнього середовища

2

Всього годин:

18

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів

(8 год)

60

Експлуатаційна документація. Реєстрація кранів на підприємстві.

61

62

Технічній огляд вантажопідіймальних кранів

Дозвіл на пуск крана до роботи.

63

64

Нагляд за технічним станом вантажопідіймальних кранів.

Порядок підготовки крана до роботи.

65

Обов’язки кранівника під час експлуатації кранів:

  • мостових, шлюзових, козлових;
  • баштових: самохідних, самопідіймальних, стаціонарних;

66

  • портально-стрілових;
  • кранів-штабелерів: стелажних, мостових та з автоматичним керуванням;
  • кабельних;
  • стрілових самохідних: гусеничних та пневмоколісних.

67

Спільна робота кранового машині