8333, 7215. 4 розряд Експлуатація кранів та технологія робіт

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 «Експлуатація кранів та технологія робіт»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 4 розряд 

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього

 

          1. 

Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів

8

          2. 

Організація роботи вантажопідіймальними кранами

2

          3. 

Пошкодження кранів

3

          4. 

Технічне обслуговування та ремонт кранів

3

          5. 

Безпека праці та охорона навколишнього середовища

2

Всього годин:

18

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Правила експлуатації вантажопідіймальних кранів

(8 год)

60

Експлуатаційна документація. Реєстрація кранів на підприємстві.

61

62

Технічній огляд вантажопідіймальних кранів

Дозвіл на пуск крана до роботи.

63

64

Нагляд за технічним станом вантажопідіймальних кранів.

Порядок підготовки крана до роботи.

65

Обов’язки кранівника під час експлуатації кранів:

  • мостових, шлюзових, козлових;
  • баштових: самохідних, самопідіймальних, стаціонарних;

66

  • портально-стрілових;
  • кранів-штабелерів: стелажних, мостових та з автоматичним керуванням;
  • кабельних;
  • стрілових самохідних: гусеничних та пневмоколісних.

67

Спільна робота кранового машиніста та стропальника.

Тема №2

Організація роботи вантажопідіймальними кранами (2 год.)

68

Класифікація вантажів, які переміщуються кранами: тарно-штучні, сипкі, рідкі та напіврідкі, важковагові, лісові матеріали.

69

Особливості роботи кранів поблизу ліній електропередач. Основні правила безпеки при стропуванні, підійманні, переміщенні та складуванні вантажів.

Тема№3

Пошкодження кранів (3 год.)

70

Класифікація пошкоджень і причини їх виникнення.

Пошкодження металевих конструкцій: тріщини в металевих конструкціях і зварних швах; погнутості та ум’ятини; вигини, відгинання; спрацьованість болтових з’єднань; порушення захисного шару пофарбування.

Пошкодження кранових механізмів: неспіввісність валів, незадовільне балансування гальмового шківа; дефекти складання та зношеність зубчастих коліс редуктора; нагрівання підшипників; пробуксування та відмова гальма; витікання мастила з редуктора; послаблення вузлів закріплення кранового редуктора; зношеність ходових коліс та втулково-пальцьових муфт.

71

Дефекти та пошкодження канатно-блокових систем: випадання каната з блокового рівчака; заїдання, закручування і перетирання канатів; обриви дротиків, сталок і загалом канатів; зношеність рівчака, реборд блоків та блокових підшипників.

Пошкодження елементів електрообладнання: електродвигунів, контролерів, магнітних пускачів, рубильників та перемикачів, кнопок керування, плавких запобіжників, кранових реле, гальмових електромагнітів, а також несправності в електричних схемах, колах захисту, контактних з’єднаннях. Правила заміни електричної проводки. Несправності гідро обладнання кранів.

72

Контрольна робота по варіантах

Тема№4

Технічне обслуговування та ремонт кранів. (3 год.)

73

Планування технічного обслуговування та ремонту кранів.

74

Організація технічного обслуговування та ремонту кранів:

  • організаційно-технічні заходи;
  • терміни технічного обслуговування та ремонту кранів;
  • виконання робіт з технічного обслуговування (очисні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулювальні та змащувальні) та ремонту;
  • приймання крана після технічного обслуговування та ремонту.

75

Технічна діагностика кранів.

Охорона праці при технічному обслуговуванні та ремонті вантажопідіймальних кранів.

Тема№5

Безпека праці та охорона навколишнього середовища (2 год.)

76

Охорона праці при експлуатації вантажопідіймальних кранів. Ергономічні вимоги до робочого місця кранівника.

77

Протипожежні заходи на кранах.

Охорона навколишнього середовища.