8333, 7215. Читання креслень

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М. Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                           

                                     

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з «ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м. Кривий Ріг

на 2019-2020 н.р.

відповідно до стандарту ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

 “Машиніст крана (кранівник)”

ДСПТО 7215.H.52.24-2015 - Стропальник 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

____________________________________

____________________________________

Протокол №___ від ___________________

Викладач ____Яровенко В.П.___

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ

 

Професія: “Машиніст крана (кранівник)”

 Кваліфікація: 2,3,4 розряд

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Машиніст крана (кранівник), 2 розряд

 

 

 

 

І семестр

 

 

 

           1. 

Введення до курсу креслення

1

1

 

           2. 

Загальні положення єдиної системи конструкторської документації

1

1

 

           3. 

Правила оформлення креслень

4

2

2

           4.