8333, 7215. Читання креслень

ПОГОДЖЕНО

заступник директора з НР

___________ О.М. Хоменко     

від___________20__р.             

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.о. директора

ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

__________ С.Ю. Озеряник

від___________20__р.

                           

                                     

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

з «ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ»

 

Центру підготовки і перепідготовки робітничих

кадрів №1 м. Кривий Ріг

на 2019-2020 н.р.

відповідно до стандарту ДСПТО 8333.ОІ.45.20-2013

 “Машиніст крана (кранівник)”

ДСПТО 7215.H.52.24-2015 - Стропальник 

 

 

Розглянуто на засіданні методичної комісії

____________________________________

____________________________________

Протокол №___ від ___________________

Викладач ____Яровенко В.П.___

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

ЧИТАННЯ КРЕСЛЕНЬ

 

Професія: “Машиніст крана (кранівник)”

 Кваліфікація: 2,3,4 розряд

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Машиніст крана (кранівник), 2 розряд

 

 

 

 

І семестр

 

 

 

           1. 

Введення до курсу креслення

1

1

 

           2. 

Загальні положення єдиної системи конструкторської документації

1

1

 

           3. 

Правила оформлення креслень

4

2

2

           4. 

Геометричні побудови на кресленнях

3

3

 
 

Всього (І семестр):

9

7

2

 

ІІ семестр

     

           5. 

Способи проеціювання

2

1

1

           6. 

Зображення на кресленнях

2

1

1

           7. 

Креслення деталей

4

2

2

           8. 

Основні відомості про складальні креслення

6

5

1

           9. 

Схеми

4

3

1

 

Всього (ІІ семестр):

18

12

6

 

РАЗОМ:

27

19

8

 

з/п

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата

Примітка

ВВЕДЕННЯ ДО КУРСУ КРЕСЛЕННЯ (1 год.)

   

1

Короткий історичний огляд розвитку креслення. Поняття про креслення.

1

   

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ КОНСТРУКТОРСЬКОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (1 год.)

   

2

Визначення Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) та її розповсюдження.

1

   

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕСЛЕНЬ (4 год.)

   

3

Креслярські приладдя та матеріали.

1

   

4

Загальні правила оформлення креслень: лінії креслень; написи на кресленнях; формати; рамка і основний напис. Масштаби креслень.

1

   

5

Лабораторно-практична робота №1

Накреслити рамку з основним написом та заповнити її.

1

   

6

Лабораторно-практична робота №2

Виконати креслення предметів у різних масштабах.

1

   

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ НА КРЕСЛЕННЯХ (3 год.)

   

7

Графічний склад зображень на кресленнях. Проведення паралельних і перпендикулярних прямих.

1

   

8

Побудова кутів. Поділ відрізків і кутів на різні частини.

1

   

9

Залік

1

   

СПОСОБИ ПРОЕЦІЮВАННЯ (2 год.)

   

10

Загальні відомості про проекції. Методи проеціювання. Площини проекцій. Проеціювання точки та відрізка прямої на дві або три площини проекцій.

1

   

11

Лабораторно-практична робота №3

Накреслити проекції відрізка на три площини проекцій.

1

   

ЗОБРАЖЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ (2 год.)

   

12

Поняття «вигляд», «переріз», «розріз». Основні вигляди: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва. Головний вигляд.

1

   

13

Лабораторно-практична робота №4

За наочними зображеннями предметів знайти і накреслити їх вигляди спереду, зверху і зліва.

1

   

КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ (4 год.)

   

14

Деталь та її елементи. Зміст робочих креслень деталей.

1

   

15

Нанесення розмірів та граничних відхилень.

1

   

16

Лабораторно-практична робота №5

1.         Креслення плоских деталей

1

   

17

Лабораторно-практична робота №6

2.         Креслення круглих деталей.

1

   

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ

(6 год.)

   

18

Призначення та зміст складального креслення.

1

   

19

Зображення на складальних кресленнях.

1

   

20

Умовності та спрощення на зображеннях складальних креслень.

1

   

21

Розміри на складальних кресленнях.

1

   

22

Номери позицій і специфікація.

1

   

23

Лабораторно-практична робота №7

За складальним кресленням виробу накреслити і заповнити специфікацію з основним написом.

1

   

СХЕМИ (4 год.)

   

24

Загальні відомості про схеми. Особливості схем та їх види.

1

   

25

Поняття про кінематичні схеми. Умовні позначення деталей і вузлів на кінематичних схемах.

1

   

26

Лабораторно-практична робота №8

Креслення умовних позначень деталей та вузлів для кінематичних схем.

1

   

27

Залік

1