8333, 7215. Електротехніка

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

2 розряд

1

Ознайомлення з предметом «Електротехніка»

1

 

2

Постійний струм та кола постійного струму

4

2

3

Електромагнетизм

2

 

4

Змінний струм та кола змінного струму

4

 

5

Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

4

1

6

Трансформатори

2

 

7

Електричні машини

7

 

Всього годин

24

3

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРЕДМЕТОМ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»(1 година)

1

Характеристика і зміст предмета «Електротехніка».

1

 

 

ТЕМА 2. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (4 години)

2

Електричний струм, щільність. Електричний опір та провідність.

1

 

 

3

Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

1

 

 

4

Лабораторно – практична робота: «Збирання електричного кола постійного струму»

1

 

 

5

Лабораторно – практична робота: «Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з’єднанням»

1

 

 

ТЕМА 3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (2 години)

6

Постійні магнітні поля. Основні характеристики магнітного поля.

1

 

 

7

Електромагніти, їх застосування.

1

 

 

ТЕМА 4.  ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (4 години)

8

Синусоїдальний змінний струм, його графічне зображення.

1

 

 

9

Фаза, зсув фаз. Векторне зображення змінного струму і напруги.

1

 

 

10

З’єднання однотипних елементів кіл змінного струму. Послідовне і паралельне з’єднання активного, індуктивного та ємнісного опорів.

1

 

 

11

Контрольна робота

1

 

 

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (4 години)

12

Значення і роль електричних вимірювань.. Шкали приладів. Чутливість приладів.

1

 

 

13

Методи й похибки вимірювань. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем

1

 

 

14

Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії.

1

 

 

15

Лабораторно – практична робота: «Вимірювання величини сили струму, напруги та опору»

1

 

 

ТЕМА 6.ТРАНСФОРМАТОРИ (2 години)

16

Принцип дії та будова трансформаторів. Використання трансформаторів при передачі електроенергії на великі відстані.

1

 

 

17

Спеціальні трансформатори: автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування; зварювальні трансформатори; вимірювальні трансформатори.

1

 

 

ТЕМА 7. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ (7 годин)

18

Електричні машини зміни змінного струму. Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненими та фазним роторами.

1

 

 

19

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент.

1

 

 

20

Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна.

1

 

 

21

Принцип дії та будова синхронних електричних машин змінного струму.

1

 

 

22

Загальні поняття про робототехніку в будівництві.

1

 

 

23

Пристрої та обладнання, що необхідне для побудови роботизованої системи.

1

 

 

24

Контрольна робота

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

8

Постійний струм та кола постійного струму

2

 

9

Електромагнетизм

1

 

10

Змінний струм та кола змінного струму

2

 

11

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірювальні прилади

1

 

12

Електричні машини змінного струму

2

 

13

Електричніапарати

2

 

Всього годин

10

 

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 8. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (2 години)

25

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника.

Електрорушійна сила джерела струму.

1

 

 

26

Напруга електричного струму. З’єднання опорів. Види з’єднань провідників і джерел струму. Робота і потужність електричного струму.

1

 

 

ТЕМА 9. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (1 година)

27

Магнітне поле електричного струму. Напруга магнітних силових ліній. Намагнічування тіл. Правила буравчика. Правило лівої руки. Поняття про електромагнетизм. Правило правої руки.

1

 

 

ТЕМА 10. ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (2 години)

28

Послідовне, паралельне та змішане з’єднання однотипних елементів кіл змінного струму.

1

 

 

29

Еквівалентний опір та еквівалентна провідність кіл, їх активна і реактивна складові.

1

 

 

ТЕМА 11. ЕЛЕКТРИЧНІ ТА РАДІОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ

(1 година)

30

Схеми включення амперметра і вольтметра.

1

 

 

ТЕМА 12. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ (2 години)

31

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання.

Обертовий момент.

1

 

 

32

Механічна характеристика асинхронного двигуна. Пуск в хід, реверсування та регулювання швидкості обертання синхронних машин. Оберненість синхронних електричних машин.

1

 

 

ТЕМА 13. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ (2 години)

33

Поняття про електричний провід та його призначення. Апаратура керування і захисту, захисні пускачі, запобіжники, контактори, реле, контролери, пускові і регулювальні реостати.

1

 

 

34

Контрольна робота

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 4 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

4 розряд

14

Постійний струм та кола постійного струму

1

 

15

Електромагнетизм

1

 

16

Змінний струм та кола змінного струму

1

 

17

Трансформатори

1

 

18

Електричні машини змінного струму

2

 

19

Електричні машини постійного струму

1

 

20

Електричні апарати

1

 

21

Напівпровідникові прилади

1

 

Всього годин

9

 

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

4 розряд

ТЕМА 14. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (1 година)

35

 

Постійний струм. Електричний опір. Опір провідника.

Електрорушійна сила джерела струму. Напруга електричного струму. З’єднання опорів. Закони Кірхгофа.

1

 

 

ТЕМА 15. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (1 година)

 

36

Самоіндукція, величина та напрямки електрорушійної сили самоіндукції. Взаємоіндукція. Взаємна індуктивність. Вихрові струми та їх використання.

1

 

 

ТЕМА 16. ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (1 година)

 

37

Послідовне і паралельне з’єднання індуктивності та ємності.

Резонанси напруг і струмів, векторні діаграми. Рівномірне і нерівномірне, симетричне й несиметричне навантаження, роль нульового проводу. Активна, реактивна і повна потужність у трифазній мережі. Коефіцієнт потужності змінного струму та шляхи його підвищення: збільшення активного опору, паралельне

1

 

 

ТЕМА 17. ТРАНСФОРМАТОРИ (1 година)

 

38

Стислі відомості про трифазні і спеціальні (автотрансформатори) трансформатори. Основні характеристики автотрансформаторів та області застосування.

1

 

 

ТЕМА 18. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ЗМІННОГО СТРУМУ (2 години)

 

39

Синхронні генератори, синхронні компенсатори. Синхронні двигуни, трифазні та однофазні.

1

 

 

40

Робота синхронної машини в режимі генератора та двигуна.

Сучасні типи синхронних і асинхронних двигунів, способи їх пуску, реверсування і регулювання швидкості обертання.

1

 

 

ТЕМА 19. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (1 година)

 

41

Принцип роботи машин постійного струму. Робота генератора постійного струму. Поняття про двигуни постійного струму: пуск в хід, регулювання швидкості і зміни напрямку обертання валу.

1

 

 

ТЕМА 20. ЕЛЕКТРИЧНІ АПАРАТИ(1 година)

 

42

Класифікація апаратури управління, регулювання та захисту:

вимикачі та рубильники, автомати, запобіжники, реостати, контролери, магнітні пускачі, теплові реле та їх застосування.

1

 

 

ТЕМА 21. НАПІВПРОВІДНИКОВІ ПРИЛАДИ(1 година)

 

43

 

Електричні властивості напівпровідників. Електропровідність напівпровідників. Напівпровідникові діоди, будова, робота і параметри. Правила зображення на схемах. Маркування напівпровідникових приладів, області застосування.

1