8333, 7215. Електротехніка

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

2 розряд

1

Ознайомлення з предметом «Електротехніка»

1

 

2

Постійний струм та кола постійного струму

4

2

3

Електромагнетизм

2

 

4

Змінний струм та кола змінного струму

4

 

5

Електричні вимірювання. Електровимірювальні прилади

4

1

6

Трансформатори

2

 

7

Електричні машини

7

 

Всього годин

24

3

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРЕДМЕТОМ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»(1 година)

1

Характеристика і зміст предмета «Електротехніка».

1

 

 

ТЕМА 2. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (4 години)

2

Електричний струм, щільність. Електричний опір та провідність.

1

 

 

3

Резистори, величина їх опору і його залежність від температури.

1

 

 

4

Лабораторно – практична робота: «Збирання електричного кола постійного струму»

1

 

 

5

Лабораторно – практична робота: «Дослідження кіл з послідовним, паралельним та змішаним з