8333, 7215. Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні роботи

2 розряд

1.           

Інформація та інформаційні технології

2

 

2.           

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

2

3.           

Мережні системи та сервіси

4

2

Всього годин

10

4

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (2 години)

1

Поняття про інформацію.

1

 

 

2

Поняття про інформаційні технології.

1

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (4 години)

3

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

1

 

 

4

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій PowerPoint.

1

 

 

5

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

1

 

 

6

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

1

 

 

ТЕМА 3. МЕРЕЖНІ СИСТЕМИ ТА СЕРВІСИ (4 години)

7

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

1

 

 

8

Лабораторно-практична робота: Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота: Створення публікації «Інновації в професії».

1

 

 

10

Підсумковий урок

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

        1. 

Інформація та інформаційні технології

2

 

        2. 

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

3

1

        3. 

Мережні системи та сервіси

3

1

Всього годин

8

2

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (2 години)

1

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

1

 

 

2

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва. Галузеве програмне забезпечення.

1

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (3 години)

3

Види програмного забезпечення. Поняття про операційну систему, її функції.

1

 

 

4

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

1

 

 

5

Лабораторно-практична робота: Створення презентації. Тема: «Моя професія».

1

 

 

ТЕМА 3. МЕРЕЖНІ СИСТЕМИ ТА СЕРВІСИ (3 години)

6

Програмне та апаратне забезпечення мереж. Робота з пошуковими програмами

1

 

 

7

Лабораторно-практична робота: Пошук інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

1

 

 

8

Підсумковий урок

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Машиніст крана (кранівник), Стропальник

Рівень кваліфікації: 4 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

4 розряд

1.           

Використання інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва

1

 

2.           

Системи управління на основі комп’ютерних технологій

2

1

3.           

Поглиблене вивчення розділів курсу «Основи інформатики та обчислювальної техніки» відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу

3

2

Всього годин

6

3

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

4 розряд

ТЕМА 1. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА  (1 година)

1

Особливості використання інформаційних технологій в автоматизованих системах.

1

 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НА ОСНОВІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (2 години)

2

Елементна база сучасних комп’ютерів

1

 

 

3

Лабораторно-практична робота: Зовнішня пам'ять ПК. Види дисків, пристрої та програми для роботи з дисками. Програмне забезпечення ПК.

1

 

 

ТЕМА 3. ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛІВ КУРСУ «ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ» ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (3 години)

4

Склад та призначення напівавтоматичних систем

1

 

 

5

Лабораторно-практична робота: Приклади інтенсифікації виробництва при застосуванні автоматизації та роботизації виробництва під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт кранами. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.

1

 

 

6

Лабораторно-практична робота: Вивчення напівавтоматичних систем безпеки виробництва при виконанні робіт вантажопідіймальними кранами.

1