8333, 7215. Матеріалознавство

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

Матеріалознавство

Професія: Машиніст крана (кранівник),стропальник.

Рівень кваліфікації:2,3,4 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

 

1.           

Ознайомлення з предметом «Матеріалознавство»

1

 

2.           

Основні відомості про метали та їх властивості

2

 

3.           

Основні відомості із теорії сплавів

2

1

4.           

Залізовуглецеві сплави

6

1

5.           

Термічна та хіміко-термічна обробка сталі та чавуна

3

 

6.           

Кольорові метали та сплави

3

 

7.           

Тверді сплави

3

 

8.           

Корозія металів та засоби захисту від неї

1

 

9.           

Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції

1

 

10.       

Пластичні маси та електроізоляційні матеріали

2

 

11.       

Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

4

1

12.

Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні

1

 

13.

Чорні метали

2

 

14.

Кольорові метали та їх сплави

1

 

15.

Обробка металів і сплавів

3

 

16.

Корозія металів

1

 

17.

Електроізоляційні матеріали та пластмаси

1

 

18.

Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

1

 

19.

Загальні відомості з матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні

1

 

20.

Чорні метали

2

 

21.

Кольорові метали та їх сплави

2

 

22.

Обробка металів і сплавів. Корозія металів

2

 

23.

Електроізоляційні матеріали та пластмаси

2

 

24.

Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали

2

 

 

Всього:

49

3

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

 

Тема 1. Ознайомлення з предметом «Матеріалознавство» (1год)

1

Задачі предмета. Ознайомлення учнів з змістом та порядком вивчення предмета «Матеріалознавство».

1

 

 

 

Тема 2. Основні відомості про метали та їх властивості (2год)

2-3

Кристалічна будова металів та сплавів. Загальна класифікація властивостей металів: фізичні, хімічні, механічні, технологічні властивості. Значення цих властивостей у практичній діяльності.

2

 

 

 

Тема 3. Основні відомості із теорії сплавів (2год)

 

 

 

4

Сплави, засоби їх одержання. Основні поняття теорії сплавів. Залізо та його сплави.

1

 

 

5

Лабораторно-практична робота:

Визначення температури плавлення залізовуглецевих сплавів за діаграмою «Залізо-вуглець».

1

 

 

 

Тема 4. Залізовуглецеві сплави (6год)

 

 

 

6

Чавун. Схема одержання чавунів. Класифікація чавунів, система маркування.

1

 

 

7

Механічні та технологічні властивості сірого, ковкого та високоміцного чавунів.

1

 

 

8

Сталь. Схема одержання сталей. Класифікація сталей за хімічним складом, призначенням та якості.

1

 

 

9

Вуглецеві, леговані, інструментальні та спеціальні сталі. Властивості кожної групи сталі, їх склад, маркування та застосування.

1

 

 

10

Лабораторно-практична робота:

Складання марок сталей і чавунів; розшифровка марок.

 

 

 

11

Контрольна робота по варіантах

1

 

 

 

Тема 5. Термічна та хіміко-термічна обробка сталі та чавуну (3год)

 

 

 

12

Призначення та суть термообробки. Види термообробки: відпал, нормалізація, гартування, відпуск.

1

 

 

13

Застосування термообробки при виготовленні деталей інструментів.

1

 

 

14

Особливості термічної обробки чавунів. Хімічно-термічна обробка металів. Основні види.

1

 

 

 

Тема 6. Кольорові метали та сплави(3год)

 

 

 

15-16

Мідь та їх сплави. Алюміній та його сплави. Антифрикційні сплави, основні вимоги до них, особливості структури та властивостей.

2

 

 

17

Призначення, властивості, класифікація та застосування твердих сплавів.

1

 

 

 

Тема 7. Тверді сплави (3год)

 

 

 

18

Методи порошкової металургії та одержувані матеріали.

1

 

 

19

Тверді, металокерамічні сплави.

1

 

 

20

Абразивні матеріали. Призначення, властивості та застосування.

1

 

 

 

Тема 8. Корозія металів та засоби захисту від неї (1год)

 

 

 

21

Сутність явища корозії, її типи. Основні засоби захисту металевих виробів від корозії. Застосування різних засобів захисту металевих деталей кранів від корозії.

1

 

 

 

Тема 9. Збірні бетонні та залізобетонні вироби та конструкції (1год)

 

 

 

22

Види збірних бетонних та залізобетонних виробів та конструкції; маркування, транспортування та зберігання бетонних та залізобетонних конструкцій.

1

 

 

 

Тема 10. Пластичні маси та електроізоляційні матеріали (2год)

 

 

 

23

Склад, властивості та застосування пластмас та інших полімерних матеріалів.

1

 

 

24

Поняття про електротехнічний ізолятор. Вимоги до нього. Властивості ізоляторів. Класифікація ізоляторів, їх види.

1

 

 

 

Тема 11. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали (4год)

 

 

 

25

Поняття про тертя. Мастильні масла та консистентні мастила.

1

 

 

26

Підсумковий урок за І семестр

1

 

 

27

Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

1

 

 

28

Лабораторно-практична робота:

Визначення властивостей та якості мастильних матеріалів.

1

 

 

 

Тема 12. Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні (1год)

 

 

 

29

Види матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні.

Призначення металу та виробів з нього. Основні відомості про класифікацію властивостей металів; їх фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості. Залежність властивостей металів від структури. Поняття про випробування металів.

1

 

 

 

Тема 13. Чорні метали (2год)

 

 

 

30

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні.

Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

1

 

 

31

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування. Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

1

 

 

 

Тема 14. Кольорові метали та їх сплави (1год)

 

 

 

32

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель), властивості.

Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах. Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

1

 

 

 

Тема 15. Обробка металів і сплавів (3год)

 

 

 

33

Поняття про види обробки металів і сплавів.

1

 

 

34

Лиття, кування, штампування, прокатування, волочіння. Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне оброблення металів різанням, електротермічні методи обробка металів. Термічна обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

1

 

 

35

Хіміко-термічне обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

1

 

 

 

Тема 16. Корозія металів (1год)

 

 

 

36

Суть та види корозії металів. Дія різних середовищ на метали. Вплив чистоти поверхні на стійкість проти корозії. Захист поверхонь металів від корозії. Неметалічні покриття. Покриття поверхонь чорних металів іншими металами (способи та застосування). Захисні плівки, поверхневе закалювання, азотування та інше.

1

 

 

 

Тема 17. Електроізоляційні матеріали та пластмаси (1год)

 

 

 

37

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

1

 

 

 

Тема 18. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали (1год)

 

 

 

38

Мастильні масла та консистентні мастила. Вимоги до мастила, визначення його якості. Властивості мастильних матеріалів. Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

1

 

 

 

Тема 19. Загальні відомості про матеріали, що застосовуються в кранобудуванні (1 год)

 

 

 

39

Види матеріалів, що застосовуються в кранобудуванні.

Призначення металу та виробів з нього.

Основні відомості з класифікації властивостей металів; їх фізичні, хімічні, механічні та технологічні властивості.

Залежність властивостей металів від структури.

Поняття про випробування металів.

1

 

 

 

Тема 20. Чорні метали (2год)

 

 

 

40

Чорні метали, що застосовуються у кранобудуванні. Діаграма стану залізовуглецевих сплавів: призначення, основні лінії, особливі точки. Чавун. Способи одержання, види, властивості та галузь застосування. Флюси, їх вплив на якість чавуну. Марки чавуну.

Сталь. Її виробництво, сорти, класифікація, маркування.

Вуглецеві та леговані сталі. Вплив легуючих елементів на якість сталі. Сталі з особливими властивостями. Маркування сталі за ДСТ.

1

 

 

41

Контрольна робота по варіантах

1

 

 

 

Тема 21. Кольорові метали та їх сплави (2год)

 

 

 

42

Значення кольорових металів. Основні кольорові метали, їх застосування в кранобудуванні (мідь, алюміній, цинк, олово, нікель); властивості та застосування.

1

 

 

43

Сплави кольорових металів: латунь, бронза, бабіти, силумін та ін.; галузь застосування, ДСТ.

Антифрикційні сплави на олов’яній та свинцевій основах.

Припої легкоплавкі та тугоплавкі. Флюси. Застосування кольорових металів в кранобудуванні.

1

 

 

 

Тема22. Обробка металів і сплавів. Корозія металів (2год)

 

 

 

44

Поняття про види обробки металів і сплавів.

Лиття, кування, штампування, прокатка, волочіння. Поняття про зварювання, паяння та лудіння, слюсарне та механічне оброблення металів різанням, електротермічні методи обробка металів.

Термічне обробка сталі: гартування, відпуск, відпал, нормалізація.

Хіміко-термічна обробка сталі: цементація, азотування, ціанування, алітування, хромування, обробка металів ультразвуком та холодом.

1

 

 

45

Суть та види корозії металів. Дія різних середовищ на метали. Вплив чистоти поверхні на стійкість проти корозії. Захист поверхонь металів від корозії.

Неметалічні покриття. Покриття поверхонь чорних металів іншими металами (способи та застосування).

Захисні плівки, поверхневе закалювання, азотування та інше.

1

 

 

 

Тема 23. Електроізоляційні матеріали та пластмаси (2год)

 

 

 

46

Електроізоляційні матеріали, що застосовуються в кранобудуванні, їх класифікація. Електрична міцність ізоляторів. Вимоги до механічної міцності ізоляторів. Газоподібні та рідкі ізоляційні матеріали.

Волокнисті ізоляційні матеріали: фібра, картон, лакотканини, азбест, їх властивості та застосування.

1

 

 

47

Мінеральні та керамічні матеріали: фарфор, скло, слюда та інші, їх застосування. Натуральний та синтетичний каучук, вироби з нього.

Пластмаси. Їх види, склад, властивості та застосування в кранобудуванні.

1

 

 

 

Тема 24. Мастильні матеріали, спеціальні рідини та допоміжні матеріали (2год)

 

 

 

48

Мастильні масла та консистентні мастила.

Вимоги до мастила, визначення його якості.

Властивості мастильних матеріалів.

Зберігання мастила. Клеї, лаки, фабри, ущільнювальні, обтиральні та теплоізоляційні матеріали.

1

 

 

49

Підсумковий урок за І семестр

1