8333, 7215. Охорона праці

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  Машиніст крана (кранівник), стропальник

Тематичний план

 

теми

                                                    Назва теми

Кіль-ть

годин

 

1

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

 

2

Основи охорони праці в галузі.               

10

 

3

Основи пожежної безпеки.

8

 

4

Основи електробезпеки.

6

 

5

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди.

5

 

6

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та  їхні наслідки в професійній діяльності

1

 

7

Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.

3

 

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

8

 

 

Разом:

45

 

 

Зміст

 

уроку

Назва теми

Кі-сть год.

   Правові та організаційні основи охорони праці -4

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання та інструктування.

1

4

Основні причини виникнення травматизму і профзахворювань на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві.

1

   Основи охорони праці в галузі- 10

5

 Характеристика основних форм діяльності людини. Пристосування людини до навколишніх умов праці.

1

  6

Загальні питання безпеки праці. Основні шкідливі та небезпечні чинники при роботі монтажника ЗБК, зварника ручного зварювання.

    1              

7

Індивідуальні та колективні засоби захисту, вимоги до них; правила користування .

1

8

 Перелік робіт з підвищеною небезпекою. Знаки безпеки, звукова і світлова сигналізація. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування.

1

9

План ліквідації аварії. План евакуації людей з приміщень на випадок аварії.

1

10

Умови допуску до роботи  монтажника ЗБК, зварника ручного зварювання. .

1

11

Вимоги до організація робочого місця  монтажника ЗБК, зварника ручного зварювання . Вимоги безпеки до майстерень

1

12

Правила догляду за устаткуванням, обладнанням.

1

13

 Ознайомлення   з типовою інструкцією з безпечного ведення робіт за професійним спрямуванням.

1

14

 Обов’язки для робітників перед початком роботи, під час роботи, після закінчення роботи.

1

  Основи пожежної безпеки -8

15

Характерні причини виникнення пожежі.

1

16

Пожежонебезпечні властивості речовин

1

17

Організація роботи з пожежної безпеки на підприємстві

1

18

Заходи для запобігання пожеж  на підприємстві.

1

19

Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт за професією. Евакуація з зони пожежі.

1

20

Пожежна техніка.  Вогнегасильні  речовини

1

21

Вогнегасники, їх призначення.

1

22

Контрольна робота.

1

 Основи електробезпеки – 6

23

 Види електрики: промислова, статична і атмосферна. Особливості ураження електричним струмом.

1

24

 Особливості ураження електричним струмом.

1

25

 Види ураження електричним струмом.

1

26

Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.

1

27

Класифікація виробничих приміщень за небезпекою ураження працівників електричним струмом.

1

28

Колективні та індивідуальні засоби захисту, які забезпечують електробезпеку.

1

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди- 5

29

Поняття про виробничу санітарію. як систему організаційних, гігієнічних та санітарно-технічних заходів.

1

30

Гігієна  і санітарія праці  за професійним спрямуванням.

1

31

Вимоги до виробничих приміщень.

1

32

Медичні огляди.

1

33

Загальні поняття про професійні захворювання: основні причини, види, облік

1

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та їх наслідки в професійній діяльності -1

34

Шкідливі та небезпечні виробничі фактори.

1

         Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій. Евакуаційні заходи -3

35

Види аварій. ПЛАС-його призначення, функції, структура.

1

36

Види евакуації, мета, загальні правила.

1

37

Класифікація та призначення захисних споруд.

1

 Надання домедичної першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків -8

38

Послідовність, принципи і засоби надання першої допомоги.

1

39

Правила надання першої допомоги при: кровотечі.

1

40

Правила надання першої допомоги при: підозрі на перелом кінцівок, травму живота, травму грудної клітки.

1

41

Правила надання першої допомоги при отруєнні.

1

42

Правила надання першої допомоги при: обмороженні.

1

43

Правила надання першої допомоги при  травмі хребта, при травматичній ампутації

1

44

Медична аптечка, склад, призначення.

1

45

Перевірочна контрольна робота.

1

 

Разом: 

 45