8333, 7215. Охорона праці

ОСВІТНЯ РОБОЧА  ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

 Охорона праці

Професія:  Машиніст крана (кранівник), стропальник

Тематичний план

 

теми

                                                    Назва теми

Кіль-ть

годин

 

1

Правові та організаційні основи охорони праці.

4

 

2

Основи охорони праці в галузі.               

10

 

3

Основи пожежної безпеки.

8

 

4

Основи електробезпеки.

6

 

5

Основи гігієни праці, виробничої санітарії.  Медичні огляди.

5

 

6

Теорія небезпеки. Таксономія небезпек та  їхні наслідки в професійній діяльності

1

 

7

Види аварій. План ліквідації аварійних ситуацій.

3

 

Надання першої допомоги потерпілим у разі нещасних випадків.

8

 

 

Разом:

45

 

 

Зміст

 

уроку

Назва теми

Кі-сть год.

   Правові та організаційні основи охорони праці -4

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Основні законодавчі акти з охорони праці.

1

2

Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

3

Державний та громадський контроль за охороною праці. Навчання та інструктування.

1

4

Основні причини виникнення травматизму і профзахворювань на виробництві. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків на виробництві.

1

   Основи охорони праці в галузі- 10

5

 Характеристика основних форм діяльності л