8333, 7215. Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

Професія:  Машиніст крана (кранівник;

Рівень кваліфікації: ІІ розряд

Тематичний план

 

Назва теми (компетентності)

Кількість  годин

Предмет та метод економічної теорії

1

Економіка та їїмісце у суспільному житті.

2

Власність в економічній структурі суспільства.

2

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки.

4

Ринок як форма існування товарного виробництва

5

Система підприємництва і підприємництво в системі ринкових відносин.

5

Основні фонди підприємства.

2

Організація і оплата праці.

4

Трудові ресурси.

3

Менеджмент  у підприємництві

2

Маркетинг у підприємництві.

1

Фінанси: сутність структура і механізм функціонування.

2

Всього:

33

 

Зміст

 

 

Назва теми (компетентності)

Зміст навчального матеріалу

 

 

Предмет та метод економічної теорії.

(1 година)

 

Економіка та їїмісце у суспільному житті.

(2 години)

 

Суспільне виробництво

 

Економічне зростання і його рушійні сили

 

Власність в економічній структурі суспільства.

(2 години)

 

Власність та їїекономічнийзміст

 

Роздержавлення і приватизація.

 

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки.

(4 години)

 

Товарне виробництво.

 

 Гроші.

 

Інфляція.

 

Закони ринкового господарства.

 

Ринок як форма існування товарного виробництва

(5 годин)

 

Ринок. Принципи ринкової економіки.

 

Попит, пропозиція та ринкова ціна.

 

Конкуренція.

 

Ринкова інфраструктура та її функції

 

Необхідність переходу до ринкової економіки.

 

Система підприємництва і підприємництво в системі ринкових відносин.

(5 годин)

 

Підприємництво - соціально-економічна основа ринкової економіки

 

Особистість підприємця, його функції.

 

Організаційно-економічні форми підприємництва.

 

Розвиток і види підприємств

 

Умови та порядок створення, реорганізації та ліквідації підприємств.

 

Основні фонди підприємства.

(2 години)

 

Основні фонди: поняття і економічна сутність

 

Класифікація основних фондів

 

Організація і оплата праці.

(4 години)

 

Форми організації праці

 

Організація робочого місця

 

Норми виробітку. Тарифна система та її елементи

 

Заробітна плата, її форми і системи

 

Трудові ресурси.

(3 години)

 

Трудові ресурси.Зайнятість населення.

 

Безробіття. Ринокпраці.

 

Продуктивність праці.

 

Менеджмент  у підприємництві.

(2 години)

 

Суть менеджменту

 

Бізнес-план

 

Маркетинг у підприємництві.

(2 години)

 

Суть маркетингу. Його завдання.

 

Суть маркетингу. Його завдання.

 

Фінанси: сутність структура і механізм функціонування. (1 година)

 

Фінансова система: економічна роль і структура.