8333, 7215. Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Машиніст крана (кранівник), стропальник

Рівень кваліфікації: 2-3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

6

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

4.

Господарство і право

1

5.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

1

6.

Правове регулювання господарських відносин у промисловості

1

7.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

8.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

9.

Основи кримінального права

1

10.

Основи трудового законодавства.

6

11.

Підсумковий узагальнюючий урок

1

Всього

24

 

ЗМІСТ

 

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

 

1

Право в житті кожного з нас..

1

 

2

Поняття та ознаки правової держави

1

2.

 

Конституційні основи України

6

 

3

Громадянин і держава. Особисті (громадянські) права та свободи громадян України.

1

 

4

Народовладдя в Україні.

1

 

5

Законодавча влада.

1

 

6

Виконавча влада. Місцеве самоврядування.

1

 

7

Органи правосуддя в Україні.

1

 

8

Підсумкове заняття з тем

1

3.

 

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

 

9

Загальна характеристика Цивільного кодексу України. Відносини, які  регулюються Цивільним кодексом.

1

 

10

Цивільно – правові угоди та відповідальність.

1

4.

 

Господарство і право

1

 

11

Загальна характеристика Господарського  кодексу України. Правові основи приватизації державних підприємств.

1

5.

 

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

1

 

12

Екологічне право та його роль у регулюванні системи «природа-людина-суспільство»

1

6.

 

Правове регулювання господарських відносин у промисловості

1

 

13

Законодавство про промисловість

1

7.

 

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

 

14

Органи, що вирішують господарські спори

1

8.

 

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

 

15

Визначення та загальні положення адміністративного права.

1

 

16

Адміністративна відповідальність. Підсумковий урок.

1

9.

 

Основи кримінального права

1

 

17

Поняття та підстави кримінальної відповідальності. Злочин і покарання

1

10.

 

Основи трудового законодавства.

6

 

18

Право громадян України на працю.

Загальна характеристика трудового права України

1

 

19

Законодавство про працю України та його складові частини. Кодекс законів про працю України

1

 

20

Трудовий договір, його зміст і форми.  Особливості регулювання праці деяких категорій працівників., Підстави припинення трудового договору.

1

 

21

Умови прийому на роботу. Випробування при прийнятті на роботу. Дисциплінарна та матеріальна відповідальності

1

10.

22

Законодавство України про забезпечення безпечних умов праці

1

 

23

Права неповнолітніх у трудових правовідносинах

1

 

24

Підсумковий узагальнюючий урок

1

 

Всього

24