8333, 7215 Робоча ОП

Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о.директора

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

_____________________

«____» _________ 2020 р.

 

 

 

 

 

 

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

з підготовки кваліфікованих робітників

 професія:  8333 «Машиніст крана (кранівник)» 2,3, 4 розряд

                                          7215 «Стропальник» 2,3, 4 розряд

                                          (на модульно-предметному підході)

 термін навчання: 3 роки

СХВАЛЕНО:

Педагогічною радою

ЦППРК №1 м.Кривий Ріг

Протокол від 22.05.2020 р. №11

 

РОЗГЛЯНУТО:

На засіданні методичної комісії

будівельних машин і механізмів

Протокол від 14.04.2020 р. №8

 

Кривий Ріг, 2020

 

 

Робоча освітня програма складена на основі стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 8333 «Машиніст крана (кранівник)» ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917), з професії  з 7215 «Стропальник», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від « 13 » листопада 2015 р. № 1465 на модульно-предметному підході.

Затверджена педагогічною радою  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 (Протокол № 11 від 22.05.2020 р.)

ЗМІСТ

Пояснювальна записка

Таблиця відповідності типової та робочої освітньої програми по розрядам та предметам з професії «Машиніст крана (кранівник)»

Таблиця по розрядам, модулям та предметам з професії «Стропальник»

Поурочно-тематичне планування з предметів:

 • Інформаційні технології
 • Основи галузевої економіки і підприємництва
 • Основи правових знань
 • Правила дорожнього руху
 • Будова вантажопідіймальних кранів
 • Експлуатація кранів та технологія робіт
 • Охорона праці
 • Електротехніка
 • Читання креслень
 • Технічне креслення
 • Матеріалознавство
 • Матеріалознавство (стропальник)
 • Технологія стропальних робіт
 • Виробниче навчання
 • Виробнича практика 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

Робоча освітня програма з професії  8333 «Машиніст крана (кранівник)» розроблена згідно ДСПТО 8333.ОІ.45.20 - 2013 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.07.2013 № 917) . Робоча освітня програма розроблена на основі орієнтованої освітньої програми  та стандарту професійної (професійно-технічної) освіти з професії 7215 «Стропальник»  2015 року видання на предметно-модульному підході.

 Принцип навчання полягає в тому, що навчальний матеріал кожної дисципліни, відповідно до його обсягу та змісту поділяється на окремі компоненти, які в свою чергу структуруються відповідно до мети та завдання навчальної дисциплін