8333 Виробниче навчання

ОСВІТНЯ навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:-8333.1 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: -2 розряд

 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях

1.

Вступне заняття

2

2.

Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях.

4

3.

Екскурсія на підприємство

6

4.

Слюсарні роботи

30

5.

Слюсарно-збиральні роботи

42

6.

Електромонтажні роботи

18

7.

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

36

Всього годин:

138

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

1.

Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

7

2.

Стропальні роботи

35

3.

Навчання керуванню талями, тельферами

14

4.

Навчання керуванню консольними кранами

28

5.

Навчання керуванню кран-балками

28

6.

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т

28

Всього годин:

140

Всього виробниче навчання машиніст крана (кранівник) 2 розряду

278

 

 

Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні майстерні, робочі місця.

2

 

 Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях

4

1

 Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Основні небезпечні фактори при роботі у майстерні.

4

2

Екскурсія на підприємство

6

 

Слюсарні роботи .                  

30

3

Розмітка площинни. Підготовка деталей до площинної розмітки, розмітка контурів. Заточення інструменту. Виконання площинної розмітки.

6

4

 Рубка металу.

Виконання основних прийомів рубки. Рубка прутка, листової сталі на рівні губок тисків.

6

5

 Виправлення та гнуття металу.

Виправлення полосової сталі. Гнуття в тисках. Закріплення полотна у рамі ножівки. Робоча стійка, робочий рух.

6

6

 Різання металу.

Різання полосової, квадратної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою. Різання труб труборізом.

6

7

 Обпилювання.

Вибір напилків, послідовність обробки, перевірка ко­синцем, шаблоном і кутоміром. Виконання основних прийомів обпилю­вання плоских поверхонь.

6

 

Слюсарно–збиральні роботи.

42

8

 Збирання подільних з'єднань. Затягування болтів та гайок.

6

9

Складання шпоночних,шліцьових і фланцевих з'єднань

6

10

 Складання нерознімних з'єднань. Складання та клепання вручну і на пресі заклепками.

6

11

Складання механізмів обертального руху

6

12

Складання механізмів передачі руху.

6

13

Складання зубчатих та черв'ячних передач

6

14

 Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень

6

 

Електромонтажні роботи

18

15

Паяння та лудження Підготовка деталей, припоїв, флюсів. Паяння м'якими та твердими припоями. Паяння за допомогою паяльної лампи. Підготовка деталей до лудження. Лудження проводів.

6

16

 Монтаж електричного контакту проводів.Окольцювання однодротяних та багатодротяних проводів, одножильних та багатожильних. Паяння та зрощування проводів малого перерізу. Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску.

6

17

Монтаж проводки. Розміткаелектропроводки, прокладка по панелям обладнання. Монтаж проводки в сталевих трубах.

6

 

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

36

18

 Перевірка стану крану і підготовка його до роботи. Ознайомлення з кабіною керування і послідовністю включення крану до роботи.

6

19

 Освоєння прийомів керування механізмами крану без вантажу.

6

20

 Спільна робота кранівника та стропальника. Освоєння прийомів керування механізмами крану при підйомі та опусканні вантажу,

6

21

 Переміщення крану та візка, зупинка крану у заданому місці.

6

22

Засвоєння  прийомів ,,заспокоєння"

підіймальних вантажів.

6

23

Засвоєння прийомів керування механізмами крана.

6

 

Всього

138

 

Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

7

1

1Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Ознайом­лення з цехами підприємства, цеховими службами. Організація робочих місць. Планування роботи, контроль якості робіт. Система управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Засоби охо­рони праці та індивідуального захисту.

7

 

Стропальні роботи

35

2

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно з формою та масою вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та стальних канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги.

7

3

 Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси.

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів.

7

4

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів.

7

5

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі штучних вантажів.

7

6

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі сипучих матеріалів.

7

 

Навчання керуванню талями, тельферами

14

7

Вивчення правил безпечної експлуатації крана. Підготовка талі, тельфера до роботи. Перевірка підкранового путі. Підбір та підготовка талі, тельферами. Навчання управлінню таллю, тельфером без вантажу при переміщенні. Навчання управлінню таллю, тельфером при опускання вантажу.

7

8

Навчання управлінню таллю, тельфером при підйомі вантажу. Освоєння навичок управління таллю, тельфером при стропуванні. Навчання управлінню таллю, тельфером при укладанні вантажу під штабель на місці. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

7

 

Навчання керуванню консольними кранами

28</