8333 Виробниче навчання

ОСВІТНЯ навчальна програма

з виробничого навчання

Професія:-8333.1 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: -2 розряд

 

І. Виробниче навчання в навчальних майстернях

1.

Вступне заняття

2

2.

Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях.

4

3.

Екскурсія на підприємство

6

4.

Слюсарні роботи

30

5.

Слюсарно-збиральні роботи

42

6.

Електромонтажні роботи

18

7.

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

36

Всього годин:

138

ІІ. Виробниче навчання на виробництві

1.

Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

7

2.

Стропальні роботи

35

3.

Навчання керуванню талями, тельферами

14

4.

Навчання керуванню консольними кранами

28

5.

Навчання керуванню кран-балками

28

6.

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т

28

Всього годин:

140

Всього виробниче навчання машиніст крана (кранівник) 2 розряду

278

 

 

Вступне заняття. Інструктаж з охорони праці. Загальні відомості про навчальні майстерні, робочі місця.

2

 

 Безпека праці та пожежна безпека в навчальних майстернях

4

1

 Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці.

Основні небезпечні фактори при роботі у майстерні.

4

2

Екскурсія на підприємство

6

 

Слюсарні роботи .                  

30

3

Розмітка площинни. Підготовка деталей до площинної розмітки, розмітка контурів. Заточення інструменту. Виконання площинної розмітки.

6

4

 Рубка металу.

Виконання основних прийомів рубки. Рубка прутка, листової сталі на рівні губок тисків.

6

5

 Виправлення та гнуття металу.

Виправлення полосової сталі. Гнуття в тисках. Закріплення полотна у рамі ножівки. Робоча стійка, робочий рух.

6

6

 Різання металу.

Різання полосової, квадратної, круглої та кутової сталі слюсарною ножівкою. Різання труб труборізом.

6

7

 Обпилювання.

Вибір напилків, послідовність обробки, перевірка ко­синцем, шаблоном і кутоміром. Виконання основних прийомів обпилю­вання плоских поверхонь.

6

 

Слюсарно–збиральні роботи.

42

8

 Збирання подільних з'єднань. Затягування болтів та гайок.

6

9

Складання шпоночних,шліцьових і фланцевих з'єднань

6

10

 Складання нерознімних з'єднань. Складання та клепання вручну і на пресі заклепками.

6

11

Складання механізмів обертального руху

6

12

Складання механізмів передачі руху.

6

13

Складання зубчатих та черв'ячних передач

6

14

 Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень

6

 

Електромонтажні роботи

18

15

Паяння та лудження Підготовка деталей, припоїв, флюсів. Паяння м'якими та твердими припоями. Паяння за допомогою паяльної лампи. Підготовка деталей до лудження. Лудження проводів.

6

16

 Монтаж електричного контакту проводів.Окольцювання однодротяних та багатодротяних проводів, одножильних та багатожильних. Паяння та зрощування проводів малого перерізу. Зрощування проводів за допомогою бандажу та механічного обтиску.

6

17

Монтаж проводки. Розміткаелектропроводки, прокладка по панелям обладнання. Монтаж проводки в сталевих трубах.

6

 

Навчання керуванню кранами на навчальному полігоні

36

18

 Перевірка стану крану і підготовка його до роботи. Ознайомлення з кабіною керування і послідовністю включення крану до роботи.

6

19

 Освоєння прийомів керування механізмами крану без вантажу.

6

20

 Спільна робота кранівника та стропальника. Освоєння прийомів керування механізмами крану при підйомі та опусканні вантажу,

6

21

 Переміщення крану та візка, зупинка крану у заданому місці.

6

22

Засвоєння  прийомів ,,заспокоєння"

підіймальних вантажів.

6

23

Засвоєння прийомів керування механізмами крана.

6

 

Всього

138

 

Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці

7

1

1Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Ознайом­лення з цехами підприємства, цеховими службами. Організація робочих місць. Планування роботи, контроль якості робіт. Система управління охороною праці. Організація охорони праці на підприємстві. Засоби охо­рони праці та індивідуального захисту.

7

 

Стропальні роботи

35

2

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно з формою та масою вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та стальних канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги.

7

3

 Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси.

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів.

7

4

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі лісоматеріалів.

7

5

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі штучних вантажів.

7

6

Освоєння навичок виконання стропальних робіт при вантажі сипучих матеріалів.

7

 

Навчання керуванню талями, тельферами

14

7

Вивчення правил безпечної експлуатації крана. Підготовка талі, тельфера до роботи. Перевірка підкранового путі. Підбір та підготовка талі, тельферами. Навчання управлінню таллю, тельфером без вантажу при переміщенні. Навчання управлінню таллю, тельфером при опускання вантажу.

7

8

Навчання управлінню таллю, тельфером при підйомі вантажу. Освоєння навичок управління таллю, тельфером при стропуванні. Навчання управлінню таллю, тельфером при укладанні вантажу під штабель на місці. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

7

 

Навчання керуванню консольними кранами

28

9

 Вивчення правил безпечної експлуатації крана. Підготовка консоль­них кранів до роботи. Перевірка підкранової колії. Підбір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв. Навчання керуванню консольними кранами без вантажу при переміщенні.

7

10

 Навчання керуванню консольними кранами при опусканні вантажу. Навчання керуванню консольними кра­нами при підйомі вантажу.

7

11

 Освоєння навичок керування консольними кранами при стропуванні. Навчання керуванню консольними кранами при укладанні вантажу під штабель на місці. Прийом та здача зміни. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

7

12

Прийом та здача зміни. Освоєння прийомів технічного обслуговування крана та його обладнання.

7

 

Навчання керуванню кран-балками

28

13

 Вивчення правил безпечної експлуатації крана. Підготовка кран-балок до роботи. Перевірка підкранового путі. Підбір та підготовка вантажоза­хоплювальних пристроїв. Навчання керуванню кран-балками без вантажу при переміщенні.

7

14

 Навчання керуванню кран-балками при опусканні ван­тажу. Навчання керуванню кран-балками при підйомі вантажу. Засвоєння навичок керування кран-балками при стропуванні.

7

15

 Навчання керуванню кран-балками при укладанні вантажу під штабель на місці.

7

16

Прийом та здача зміни. Засвоєння прийомів технічного обслуговування кран-балки та його обладнання.

7

 

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю до 3 т

28

17

Ознайомлення з конструктивними особливостями мостового крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пуль­том керування і послідовністю вмикання механізмів крана, освоєння при­йомів вмикання механізмів.

7

18

Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння при­йомів дій за командами стропальника.

7

19

Пуск, регулювання швидкості і га­льмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці.

7

20

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні ван­тажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засво­єння прийомів керування краном при укладанні будівельних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

Всього

140

 

Професія: - 8333.1 Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: -3 розряд

 

І. Виробниче навчання на виробництві

1.

Вступне заняття. Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці.

2

2.

Слюсарно-збиральні роботи

5

3.

Електромонтажні роботи

7

4.

Стропальні роботи

14

5.

Навчання керуванню електроталями.

14

6.

Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

21

7.

Навчання керуванню мостовими грейферними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

14

8.

Навчання керуванню мостовими магнітними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

14

9.

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3 т

14

10.

Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т

21

11.

Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т

14

 

Всього:

140

 

 

Вступне заняття. Знайомство з виробництвом. Інструктаж з охорони праці.

2

 

Слюсарно-збиральні роботи

5

1

 Інструктаж з організації робочого місця та безпеки праці. Збирання механізмів обертального руху. Збирання механізмів передачі руху. Збирання зубчастих та черв'ячних передач. Встановлення шпонок на вали, посадка шестерень

7

 

 Електромонтажні роботи

7

2

Електрообладнання кранів. Знімання і встановлення електродвигунів, силових ящиків, опорів. Прокладання силових кабелів. Пускова апаратура. Знімання рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командоконтролерів. Встановлення рубильників, магнітних пускачів, контролерів, командо контролерів.

7

 

 Стропальні роботи

14

3

Вибір та підготовка вантажозахоплювальних пристроїв згідно форми та маси вантажу. Перевірка монтажних петель, канатів, стропів. Виготовлення петель та в'язка вузлів на пенькових та сталевих канатах. Знайомство та визначення маси вантажу та центру його ваги. Знайомство та вивчення схем стропування вантажів різної конфігурації, розмірів, маси

7

 

Підготовка канатів, стропів, ланцюгів для обв'язки і стропування вантажів відповідно до маси вантажу з урахуванням кута нахилу і кількості гілок канатів або ланцюгів. Заходи безпеки при строповці вантажів. Порядок застосування траверс і захватів для труб, лісу, металу та інших вантажів. Дотримання схем стропування вантажів.

7

 

 Навчання керуванню електроталями

14

4

 Вивчення правил безпечної експлуатації електроталей. Підготовка електроталей до роботи. Перевірка підкранової колії. Підбір та підготовка вантажозахватних пристроїв. Навчання управлінню електроталями без вантажу при переміщенні.

7

 

Навчання управлінню електроталями, при опусканні вантажу. Навчання управлінню електроталями при підйомі вантажу. Засвоєння навичок управління електроталями при стропуванні. Прийом та здача зміни. Засвоєння прийомів технічного обслуговування крану та його обладнання.

7

 

 Навчання керуванню мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

21

5

Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці.

7

 

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

7

6

 Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

 Навчання керуванню мостовими грейферними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

14

7

Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

7

8

 Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, та інших аналогічних матеріалів. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

 Навчання керуванню мостовими магнітними кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

14

9

Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

7

11

 Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування металу (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

Навчання керуванню шлюзовими кранами вантажопідйомністю понад 3 т до 15 т

14

12

 Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, Засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій по командах стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці.

7

13

 Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

Навчання керуванню баштовими самохідними самопідіймальними, портально-стріловими кранами до 3т

14

14

 Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового самохідного самопідіймального, портально-стрілового крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування

7

15

Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні крюкової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крану у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій.

7

 

Навчання керуванню баштовими стаціонарними кранами вантажопідйомністю до 5 т

21

16

 Ознайомлення з конструктивними особливостями баштового стаціонарного крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана.

7

17

Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана, підйомі та опусканні крюкової обойми, повороті стріли, зміни вильоту стріли, зупинка крана у заданому місці. Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.

7

18

Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

 Навчання керуванню козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т

14

19

 Ознайомлення з конструктивними особливостями козлового крана. Перевірка стану крана, підготовка його до роботи. Ознайомлення з пультом керування і послідовністю вмикання механізмів крана, засвоєння прийомів вмикання механізмів. Засвоєння прийомів керування механізмами без вантажу. Засвоєння знакової та звукової сигналізації. Засвоєння прийомів дій за командами стропальника. Пуск, регулювання швидкості і гальмування механізмів крана. Раптове гальмування. Засвоєння прийомів керування краном при підйомі і опусканні вантажів, пересуванні крана і візка, зупинки крана у заданому місці.

7

20

Засвоєння прийомів швидкісного виконання сигналу "Стоп", "Урівноваження" при підйомі і опусканні вантажів, подача вантажу в невидиму зону, дії в критичних ситуаціях.. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання. Засвоєння прийомів керування краном під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних матеріалів і конструкцій. Технічне обслуговування крана і кранового обладнання.

7

 

Виробниче навчання на виробництві, всього годин

140