8333 3 розряд Будова вантажопідіймальних кранів

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

«Будова вантажопідіймальних кранів»

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план 

 

з/п

Тема

Кількість годин

Всього 

          1. 

Основні положення технічної механіки

10

          2. 

Допуски та посадки

4

          3. 

Кранові деталі та механізми

16

          4. 

Будова вантажопідіймальних кранів

16

          5. 

Прилади керування, захисту та безпеки

17

          6. 

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара

10

Всього годин:

73

 

Зміст

 

№ теми

Назва теми

Зміст навчального матеріалу

Тема№1

Основні положення технічного механіки (10 год.)

76-77

Рух та його види. Шлях, швидкість та час руху. Лінійна та кутова швидкість. Швидкість обертального руху.

78-79

Поняття про силу: елементи, що її визначають. Вимірювання та графічне зображення сили. Центр ваги та його визначення. Стійкість та рівновага тіла. Момент сил та його визначення.

80-81-82

Тертя та його види. Коефіцієнт тертя. Використання явища тертя в техніці.

83-84

Робота та її визначення. Потужність. Коефіцієнт корисної дії, його визначення та призначення.

85

Індивідуальне опитування

Тема№2

Допуски та посадки (4 год.)

86

Уніфікація деталей та вузлів машин. Взаємозамінність деталей.

87

Поняття про допуски.

Посадки та їх види.

88

Абсолютна величина допуску та її залежність від розміру деталей.

89

Інші фактори, що впливають на абсолютну величину допуску (систем допусків, рід посадки).

Тема№3

Кранові механізми і деталі (16 год.)

90-91

Види з'єднань деталей (рознімні та нерознімні) та їх застосування на вантажопідіймальних кранах

92-93

Вали та вісі. Підшипники ковзання та кочення. Муфти.

94-95

Передачі зубчасті, черв'ячні, ланцюгові, фрикційні, пасові.

96-97

Визначення передаточного числа.

98-99

Редуктори. Гальма. Ходові колеса.

100-101

Пружини та ресори. Барабани для ланцюгів та канатів.

102

Гакові підвіски

103-104

Лабораторно-практична робота №2

Регулювання гальм з електромагнітним та електрогідравлічним приводами

105

Контрольна робота по варіантах

Тема №4

Будова вантажопідіймальних кранів (16 год.)

106-107

Електроталі: область використання, будова.

108-109

Переносні крани: будова (рама, стріла, противага, вантажна лебідка, гак, канати) та застосування

110-111-112

Мостові та шлюзові крани: особливості будови та їх використання.

113

Індивідуальне опитування

114-115

Козлові крани: застосування, типи, будова

116-117

Стелажні крани-штабелеукладальники: призначення та особливості будови.

118-119

Баштові крани (самохідні, самопідіймальні, стаціонарні): застосування та будова.

120

Портально-стрілові крани: типи, особливості будови та застосування.

121

Індивідуальне опитування

Тема№5

Прилади керування, захисту та безпеки (17 год.)

122-123

Апаратура керування та захисту:

 • важелі, педалі, кнопки керування; вимоги до них;

124-125

 • кранові контролери: типи, будова та використання;

126-127

 • контактори змінного та постійного струмів

128-129

 • плавкі запобіжники та кранові реле;
 • магнітні пускачі та їх призначення;
 • захисна панель (ввідний пристрій).

130

Контрольна робота по варіантах

131-132

Прилади і пристрої безпеки:

 • обмежники робочих рухів крана (кінцеві вимикачі);
 • блокувальні пристрої: призначення і типи;
 • обмежники вантажопідіймальності і ваговимірювальні пристрої;

133

 • звукова та світлова сигналізація;

134

 • опорні деталі, упори, буфера, запобіжні замки;
 • протиугінні пристрої: призначення, типи;

135-136

 • анемометр, їх призначення та будова;
 • захисне заземлення і занулення, огорожі.

137

Вимоги охорони праці при огляді і перевірці приладів і пристроїв безпеки.

138

Контрольна робота по варіантах

Тема №6

Вантажозахоплювальні органи, пристрої і тара (10 год.)

139

Сталеві канати та ланцюги.

140

Стропи та їх розрахунок.

141-142

Траверси, захвати, тара.

143

Гаки і петлі.

144-145

Вантажопідіймальні електромагніти, спредери.

146

Вантажопідіймальні грейфери.

147

Директорська контрольна робота за ІІ семестр

148

Залік