8333 Електротехніка

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1

Ознайомлення з предметом «Електротехніка»

1

 

2

Постійний струм та кола постійного струму

6

2

3

Електромагнетизм

3

 

4

Змінний струм та кола змінного струму

6

 

5

Електричнівимірювання. Електровимірювальніприлади

6

1

6

Трансформатори

3

 

7

Електричнімашини

7

 

Всього годин

32

3

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРЕДМЕТОМ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»(1 година)

1

Характеристика і зміст предмета «Електротехніка».

1

 

 

ТЕМА 2. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (6 годин)

2

Електричний струм, щільність.

1

 

 

3

Електричнийопір та провідність.

1

 

 

4

Резистори, величина їх опору і йогозалежністьвідтемператури.

1

 

 

5

Електричне коло постійного струму, йогоелементи. Джерелапостійного струму, їхелектрорушійна сила, внутрішнійопір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

1

 

 

6

Лабораторно – практична робота: «Збиранняелектричного кола постійного струму»

1

 

 

7

Лабораторно – практична робота: «Дослідженнякіл з послідовним, паралельним та змішанимз'єднанням»

1

 

 

ТЕМА 3. ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ (3 години)

8

Постійнімагнітні поля. Основні характеристики магнітного поля.

1

 

 

9

Електромагніти, їхзастосування.

1

 

 

10

Явищеелектромагнітноїіндукції, їїпрактичневикористання. Самоіндукція, індуктивність.

1

 

 

ТЕМА 4.  ЗМІННИЙ СТРУМ ТА КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ (6 годин)

11

Синусоїдальнийзмінний струм, йогографічнезображення.

1

 

 

12

Фаза, зсув фаз. Векторнезображеннязмінного струму і напруги.

1

 

 

13

Кола змінного струму з індуктивністю; індуктивний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги.

1

 

 

14

Ємність у колі змінного струму; ємнісний опір; графіки і векторна діаграма струму і напруги.

 

 

 

15

З’єднанняоднотипнихелементівкілзмінного струму. Послідовне і паралельнез’єднання активного, індуктивного та ємнісногоопорів.

1

 

 

16

Контрольна робота

 

1

 

 

ТЕМА 5. ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ. ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ (6 годин)

17

Значення і роль електричних вимірювань.. Шкалиприладів. Чутливістьприладів.

1

 

 

18

Класточностіприладів. Класифікаціяелектровимірювальнихприладів.

1

 

 

19

Методи й похибки вимірювань. Будова та принцип роботи вимірювальних приладів магнітоелектричної, електромагнітної, електродинамічної, індукційної, цифрової та інших систем

1

 

 

20

Вимірювання струму та напруги. Схемивключення амперметра і вольтметра.

1

 

 

21

Вимірювання опорів ізоляції проводів. Вимірювання потужності і енергії.

1

 

 

22

Лабораторно – практична робота: «Вимірюваннявеличинисили струму, напруги та опору»

1

 

 

ТЕМА 6.ТРАНСФОРМАТОРИ (3 години)

23

Принцип дії та будоватрансформаторів.Використаннятрансформаторів при передачіелектроенергії на великівідстані.

1

 

 

24 - 25

Спеціальні трансформатори: автотрансформатори, будова, принцип дії, основні характеристики автотрансформаторів та області застосування; зварювальні трансформатори; вимірювальні трансформатори.

2

 

 

ТЕМА 7. ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ (7 годин)

26

Електричні машини зміни змінного струму. Обертове магнітне поле. Принцип дії та будова асинхронних двигунів короткозамкненими та фазним роторами.

1

 

 

27

Синхронна швидкість обертання магнітного поля. Ковзання. Обертовий момент.

1

 

 

28

Коефіцієнт корисної дії. Механічна характеристика асинхронного двигуна.

1

 

 

29

Підсумковий урок з теми

1

 

 

30

Обертовий момент. Коефіцієнткорисноїдії. Зовнішня й регулювальна характеристики.

1

 

 

31

Електричнімашинипостійного струму.

1

 

 

32

Принцип дії й будова генератора постійного струму.

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

8

Постійний струм та кола постійного струму

2

 

9

Електромагнетизм

1

 

10

Змінний струм та кола змінного струму

1

 

11

Електричні та радіотехнічні вимірювання. Електровимірюв