8333 Електротехніка

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Тема

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1

Ознайомлення з предметом «Електротехніка»

1

 

2

Постійний струм та кола постійного струму

6

2

3

Електромагнетизм

3

 

4

Змінний струм та кола змінного струму

6

 

5

Електричнівимірювання. Електровимірювальніприлади

6

1

6

Трансформатори

3

 

7

Електричнімашини

7

 

Всього годин

32

3

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1.ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРЕДМЕТОМ «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»(1 година)

1

Характеристика і зміст предмета «Електротехніка».

1

 

 

ТЕМА 2. ПОСТІЙНИЙ СТРУМ ТА КОЛА ПОСТІЙНОГО СТРУМУ (6 годин)

2

Електричний струм, щільність.

1

 

 

3

Електричнийопір та провідність.

1

 

 

4

Резистори, величина їх опору і йогозалежністьвідтемператури.

1

 

 

5

Електричне коло постійного струму, йогоелементи. Джерелапостійного струму, їхелектрорушійна сила, внутрішнійопір, напруга на затискачах, зображення на схемах.

1

 

 

6

Лабораторно – практична робота: «Збиранняелектричного кола постійного струму»

1