8333 Інформаційні технології

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

2 розряд

1.           

Інформація та інформаційні технології

2

 

2.           

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

5

2

3.           

Мережні системи та сервіси

5

2

Всього годин

12

4

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

2 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (2 години)

1

Поняття про інформацію.

1

 

 

2

Поняття про інформаційні технології.

1

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (5 годин)

3

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації. Розробка фірмового стилю.

1

 

 

4

Мультимедійні технології. Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.

1

 

 

5 - 6

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

2

 

 

7

Лабораторно-практична робота: Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

1

 

 

ТЕМА 3. МЕРЕЖНІ СИСТЕМИ ТА СЕРВІСИ (5 годин)

8

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.

1

 

 

9

Лабораторно-практична робота: Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

1

 

 

10 - 11

Лабораторно-практична робота: Створення публікації «Інновації в професії».

2

 

 

12

Підсумковий урок

1

 

 

 

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 3 розряд

Тематичний план

 

п/п

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

 

Всього

з них на лабораторно-практичні

роботи

3 розряд

        1. 

Інформація та інформаційні технології

2

 

        2. 

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

4

1

        3. 

Мережні системи та сервіси

4

1

Всього годин

10

2

 

Зміст

 

з/п

Назва теми (компетентності)

Кількість

годин

Дата

Примітка

3 розряд

ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (2 години)

1

Використання інформаційних і комп’ютерних технологій для автоматизації виробництва.

1

 

 

2

Вплив інформаційних технологій на розвиток галузевої промисловості та виробництва. Галузеве програмне забезпечення.

1

 

 

ТЕМА 2. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ПК. КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ (4 години)

3

Види програмного забезпечення. Поняття про операційну систему, її функції.

1

 

 

4

Прикладене програмне забезпечення професійного спрямування відповідно до спеціалізації професійно-технічного навчального закладу.

1

 

 

5 - 6

Лабораторно-практична робота: Створення презентації. Тема: «Моя професія».

2

 

 

ТЕМА 3. МЕРЕЖНІ СИСТЕМИ ТА СЕРВІСИ (4 години)

7

Програмне та апаратне забезпечення мереж. Робота з пошуковими програмами

1

 

 

8 - 9

Лабораторно-практична робота: Пошук інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії).

2

 

 

10

Підсумковий урок

1