8333 Охорона праці

ОСВІТНЯ  РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ       

Охорона праці

Професія:  МАШИНІСТ КРАНА (кранівник)

Тематичний план

 

№ теми

Назва теми

Кіль-ть

годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці

2

2

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

10

3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

4

4

Основи електробезпеки

4

5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

3

6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

7

 

Разом:

30

 

Зміст

 

№ уроку

                                                    Назва теми

К - ть годин

     Правові та організаційні основи охорони праці -2

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

2

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Розслідування нещасних випадків на виробництві

1

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці -10

3

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

1

4

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування кранівника.

1

5

Зони небезпеки та їх огородження.. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

1

6

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

1

7

Психофізичні фактори умови праці (промислова естетика, ритм і темп роботи, виробнича гімнастика, кімнати психологічного розвантаження) та їх вплив на безпеку праці.

1

8

Засоби індивідуального захисту кранівника, вимоги до них

1

9

Захист від шуму, пилу, газу, вібрації. Засоби колективного захисту працівників.

1

   10-11

Ознайомлення з типовою інструкцією машиніста крана.

2

       12

План ліквідації аварії.

1

   Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва -4

13

Характерні причини виникнення пожеж.

Пожежонебезпечні властивості речовин.

1

14

Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація.

1

15

Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Організація пожежної охорони у галузі.

1

16

Протипожежна техніка, вогнегасники, ручний протипожежний інструмент, їх призначення, будова, використання на пожежі. Особливості гасіння пожежі на об’єктах галузі.Вогнегасильні речовини та матеріали.

1

   Основи    електробезпеки  -4

17

Види електрики. Електрика промислова, статична і атмосферна.

1

18

Електричні травми, їх види.Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного струму на організм людини.

1

19

Допуск до роботи з електрикою і електрифікованими машинами. Класифікація виробничих приміщень щодо небезпеки ураження працівників електричним струмом.

1

20

Захист від статичної електрики. Колективні та індивідуальні засоби захисту в електроустановках. Попереджувальні написи, плакати та пристрої, ізолювальні прилади. Занулення та захисне заземлення, їх призначення. Робота з переносними електросвітильниками.

1

   Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди -3

21

Поняття про виробничу санітарію. Фізіологія праці. Основні гігієнічні особливості праці за професією.

1

22

Санітарна характеристика робочого місця кранівника. Види освітлення.. Санітарно-побутове забезпечення працівників.

1

23

Щорічні  медичні огляди

1

            Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках – 7

24

Основи анатомії людини. Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги.

1

25

Послідовність, принципи й засоби надання першої медичної допомоги при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах.

1

26

Перша медична допомога при непритомності (втраті свідомості), шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні.

1

27

Перша медична допомога при ураженні електричним струмом. Оживлення.

1

28

Перша медична допомога при кровотечі з рани, носа, вуха, легенів, стравоходу.

1

29

Дії працівника  в надзвичайній ситуації.

1

30

Контрольна робота.

1

Разом:

30