8333 Охорона праці

ОСВІТНЯ  РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ       

Охорона праці

Професія:  МАШИНІСТ КРАНА (кранівник)

Тематичний план

 

№ теми

Назва теми

Кіль-ть

годин

1

Правові та організаційні основи охорони праці

2

2

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці

10

3

Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека і вибухозахист виробництва

4

4

Основи електробезпеки

4

5

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди

3

6

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

7

 

Разом:

30

 

Зміст

 

№ уроку

                                                    Назва теми

К - ть годин

     Правові та організаційні основи охорони праці -2

1

Зміст поняття “охорона праці”, соціально-економічне значення охорони праці. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Колективний договір

1

2

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Розслідування нещасних випадків на виробництві

1

Основи безпеки праці у галузі. Загальні відомості про потенціал небезпеки. Психологія безпеки праці. Організація роботи з охорони праці -10

3

Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою.

1

4

Вимоги безпеки праці при експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування кранівника.

1

5

Зони небезпеки та їх огородження.. План ліквідації аварій. План евакуації з приміщень у випадку аварії.

1

6

Прилади контролю за безпечними умовами праці. Світлова та звукова сигналізації. Запобіжні написи, сигнальне пофарбування. Знаки безпеки.

1