8333 Основи галузевої економіки і підприємництва

Освітня робоча програма з предмету

«Основи галузевої економіки і підприємництва»

 Професія: « Машиніст крана (кранівник)”

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд   

Тематичний план

 

Назва теми (компетентності)

Кількість годин

Предмет та метод економічної теорії

1

Економіка та її місце у суспільному житті

2

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки

3

Система підприємництва і підприємство в системі ринкових відносин

2

Організація і оплата праці

2

Ринок як форма існування товарного виробництва

3

Поняття про менеджмент та маркетинг

2

Відтворення суспільного продукту.

1

Загальні основи суспільного виробництва

1

Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку.

1

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація.

1

Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин.

1

Організація і оплата праці.

1

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентноспроможних робітників – основа соціального захисту.

1

Всього:

22

 

Зміст

 

Назва теми (компетентності)

Предмет та метод економічної теорії

(1 година)

Економіка та її місце у суспільному житті

(2 години)

Чинники виробництва, їх види і функції

Зміст обмеженості виробничих ресурсів

Товарне виробництво як першооснова ринкової економіки(3 години)

Товар.

Гроші. Їх функції.

Інфляція. Причини. Наслідки.

Система підприємництва і підприємство в системі ринкових відносин(2 години)

Поняття і цілі підприємницької діяльності.

Види підприємств.

Організація і оплата праці

(2 години)

Види оплати праці.

Організаційно – правова форма підприємств.

Ринок як форма існування товарного виробництва

(3 години)

Закон ринкового господарювання

Закон попиту, пропозиції, ринкова рівновага.

Інфраструктура ринку.

Поняття про менеджмент та маркетинг.

(2 години)

Менеджмент. Принципи.

Маркетинг. Сутність.

Відтворення суспільного продукту.

(1 година)

Загальні основи суспільного виробництва(1 година)

Поняття ринку і ринкових відносин. Формування та розвиток ринку. (1 година)

Реформування економіки. Власність та її економічна сутність. Роздержавлення та приватизація. (1 година)

Система підприємництва. Підприємство у системі ринкових відносин. (1 година)

Організація і оплата праці. (1 година)

Трудові ресурси. Зайнятість населення. Ринок праці. Підготовка конкурентноспроможних робітників – основа соціального захисту. (1 година)