8333 Основи правових знань

ОСВІТНЯ РОБОЧА ПРОГРАМА З ПРЕДМЕТУ

"Основи правових знань"

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Рівень кваліфікації: 2,3 розряд

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ теми

Найменування теми ( компетентності)

Кількість годин

 

1.

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

2.

Конституційні основи України

6

3.

Цивільне право і відносини, що ним регулюються

2

4.

Господарство і право

1

5.

Правова охорона природи. Охорона природи – невід’ємна умова

економічного та соціального розвитку України.

1

6.

Правове регулювання господарських відносин у промисловості

1

7.

Захист господарських прав та інтересів. Розгляд господарських прав

1

8.

Адміністративний проступок і адміністративна відповідальність

2

9.

Основи кримінального права

1

10.

Основи трудового законодавства.

6

11.

Підсумковий узагальнюючий урок

1

Всього

24

 

ЗМІСТ

 

<

№ теми

№ уроку

Назва теми ( компетентності).

Зміст навчального матеріалу.

Кількість годин

   

1.

 

Право-соціальна цінність, складова частина загальнолюдської культури.  Поняття та ознаки правової держави

2

 

1

Право в житті кожного з нас..

1

 

2

Поняття та ознаки правової держави

1

2.

 

Конституційні основи України

6

 

3

Громадянин і держава. Особисті (громадянські) права та свободи громадян України.

1

 

4

Народовладдя в Україні.

1

 

5

Законодавча влада.

1