8333 Технічне креслення

РОБОЧА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Технічне  креслення

Професія: Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікація: 2,3 розряд

 

з/п

Назва професій та тем

Всього за РНП

в т.ч. теор.

в т.ч. ЛПР

 

Машиніст крана (кранівник), 3 розряд

 

 

 

           1. 

Вступ

1

1

 

           2. 

Вимоги до виконання креслень

1

 

1

           3. 

Геометричні побудови на кресленнях

1

1

 

           4. 

Прямокутне проеціювання

2

1

1

           5. 

Зображення на кресленнях

1

1

 

           6. 

Робочі креслення деталей

2

2

 

           7. 

Складальні креслення

4

3

1

 

Всього:

12

9

3

 

РАЗОМ:

12

9

3

з/п

Тема уроку

Кіл-ть годин

Дата

Примітка

ВСТУП (1 год.)

 

 

1

Значення креслення у сучасному виробництві. Призначення ЄСКД. Види та комплектність конструкторської документації.

1

 

 

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ (1 год.)

 

 

2

Правила нанесення розмірів на кресленнях. Креслярські шрифти.

Лабораторно-практична робота №1

Виконати креслення деталей з нанесенням розмірів.

1

   

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ НА КРЕСЛЕННЯХ (1 год.)

   

3

Поділ кола на рівні частини. Спряження.

Вправи: з виконання спряжень різних видів.

1

   

ПРЯМОКУТНЕ ПРОЕЦІЮВАННЯ (2 год.)

   

4

Прямокутне проеціювання як основний спосіб побудови зображень. Проеціювання плоских фігур на одну, дві або три площини. Проеціювання різних геометричних тіл.

1

   

5

Лабораторно-практична робота №2.

Виконати три проекції геометричних тіл (призма, піраміда, циліндр, конус).

1

   

ЗОБРАЖЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ (1 год.)

 

 

6

Вигляди, перерізи і розрізи як основні елементи креслення. Відмінність між перерізом і розрізом.

1

   

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ (2 год.)

   

7

Зображення на робочих кресленнях деталей. Позначення шорсткості поверхонь, граничних відхилень форми і розташування поверхонь.

1

   

8

Текстова частина робочого креслення. Умовні зображення і позначення на кресленнях різьби.

1

   

СКЛАДАЛЬНІ КРЕСЛЕННЯ (4 год.)

   

9

Загальні відомості про з’єднання деталей. Рознімні та нерознімні з’єднання. Кріпильні різьбові з’єднання.

1

 

 

10

Шпонкові і шліцьові з’єднання. З’єднання за допомогою штифтів і шплінтів.

1

   

11

Лабораторно-практична робота №3

Креслення кріпильних різьбових з’єднань.

1

 

 

12

Залік

1