витяг з рішення АКУ 960 АК

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1