План роботи ЦППРК №1 на 2020-2021 н.р.

ЦЕНТР  ПІДГОТОВКИ  І  ПЕРЕПІДГОТОВКИ  РОБІТНИЧИХ  КАДРІВ  № 1

м. Кривий Ріг

 

                                  

 

 П  Л  А  Н    Р  О  Б  О  Т  И

 

 НА 2020 – 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

 

 

 

 

м. Кривий Ріг

 

2020

 

ПОГОДЖЕНО       

на засіданні педагогічної ради   ЦППРК № 1                      

«31» серпня 2020р.   

Протокол №  1

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. директора  ЦППРК №1 м. Кривий Ріг

____________С.Ю.Озеряник

 

П Л А Н

 

РОБОТИ  ЦЕНТРУ ПІДГОТОВКИ І ПЕРЕПІДГОТОВКИ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ №1

м. Кривий Ріг

 

на 2020– 2021 навчальний рік

 

м. Кривий Ріг

2020

 

З М І С Т

        І. Вступ. 

        ІІ. Організаційні заходи.

        ІІІ. Теоретична підготовка.

        IV. Професійно -  практична підготовка.

        V. Контроль за  організацією навчально - виховного та навчально-виробничого  процесу.

        VІ. Методична робота.                 

        УІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

       УІІІ. Охорона праці та безпека життєдіяльності.

        ХІ. Удосконалення навчально-матеріальної бази.

        Х. Професійно - орієнтаційна робота.

        ХІ. Фінансово-господарська та навчально-виробнича  діяльність.

 

 

 

В С Т У П

 • Підсумки роботи за 2019 – 2020 навчальний рік

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 серії АЕ №636955, наказу МОН від 26.02.2018 №161-л «Про переоформлення ліцензії»; витягу з рішення Акредитаційної комісії від 10.06.2016 № 625-АК та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 РД № 041107, витягу з рішення Акредитаційної комісії від 14.07.2017 № 960-АК, протоколу акредитаційної комісії України від 12.06.2018 №130, протоколу акредитаційної комісії України від 06.06.2019 №136 та наказу МОН «Про ліцензування освітньої діяльності» від 24.05.2019 №661-л Центр здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за 36 професіями (з них - 22% інтегровані). Здійснюється підготовка з 21 професії (58,3% від проліцензованих).

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу складає 1040 осіб.

Проектна потужність 720 здобувачів освіти, середній відсоток наповнення закладу 49,3%.

В 2019-2020 навчальному році було проведено атестацію професій  «Лицювальник-плиточник», «Газорізальник», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1, А2, D1, G1, G2 для провадження професійно-технічного навчання та підвищення кваліфікації здобувачів освіти, також отримано копію протоколу акредитаційної комісії з продовження терміну атестації професії до 12.03.2020 року.

На сьогодні Центр має 83,3% атестованих професій у співвідношенні до кількості ліцензованих професій.

За робочими навчальними планами і програмами, розробленими на підставі ДС ПТО, проходило навчання у 16 груп, що складає 100%.

Первинна професійна підготовка здійснювалася за 5 професіями в групах: «Машиніст крана (кранівник)»; «Машиніст крана (кранівник); Стропальник»; «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; Електрозварник ручного зварювання»; «Електрогазозварник»; «Кухар; Офіціант» за регіональним замовленням та 1 група з професії «Живописець; Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт» за державним замовленням.

План держзамовлення у 2019 році складав 210 осіб, який виконано на 90,7% регіонального та 100% державного замовлення.

Станом на 01.10.2019 року було прийнято:

 • на базі базової загальної середньої освіти 75 здобувачів освіти за регіональним замовленням;
 • на базі повної загальної середньої освіти 105 осіб за регіональним замовленням та 15 осіб за державним замовленням.

Загальний контингент Центру станом на 01.01.2020 р. становив 381 здобувач освіти (в 2019 році - 355 здобувачів освіти). Середня наповненість груп склала 25 осіб.

Втрата контингенту учнів Центру становить 17 осіб (4,5% від загального контингенту). Причинами відрахування було призупинення навчання, переведення до іншого навчального закладу, за грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку закладу П(ПТ)О, за невиконання навчального плану та освітніх програм, а також з інших причин (за сімейними обставинами, у зв’язку з працевлаштуванням та ін.).

На кінець навчального року перехідний контингент складає 211 осіб (в минулому навчальному році - 184 особи).

За 2019-2020 навчальний рік Центр уклав угоди на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів з підприємствами регіону на 259 осіб. Головними замовниками робітничих кадрів були такі підприємства міста: АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК», ТОВ «Журавушка», ТОВ «БК САН», ТОВ «МетТрансСервіс», МКЗК «Народний дім», відділ освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, які є базовими, а також підписані угоди з ТОВ «Монтажуніверсал», ТОВ «Єдина будівельна компанія» та ін.

Вже другий навчальний рік учні з професії «Електрогазозварник» здобували освіту з впровадження елементів дуальної форми навчання завдяки співпраці з АТ «ПІВДЕННИЙ ГЗК»

Професійними знаннями, вміннями та навичками за обраними професіями здобувачі освіти оволодівали в навчальних майстернях Центру та на робочих місцях понад 30 підприємств. План виробничої діяльності за 2019-2020 н.р. виконано за рахунок доходів за проходження професійно-практичної підготовки здобувачами освіти на оплачуваних робочих місцях та складає 102 тис.грн. при плані в 89 тис.грн. (у 2018 році отримали 93,8 тис. грн.).

Державній кваліфікаційній атестації в 2020 році підлягали 7 навчальних груп із загальною кількістю 159 осіб; з них 3 групи (67 осіб), де здобувачі освіти разом з професійною освітою здобули повну загальну середню освіту та 4 групи (92 особи), що навчалися професіям на базі повної загальної середньої освіти. 1 здобувачка освіти випущено достроково. За результатами ДКА 76,7%  досягли високого та достатнього рівня з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, 8 осіб отримали дипломи з відзнакою (5,5% від кількості випускників).

Працевлаштовано 154 особи (96,3 % від кількості випускників) за замовленнями підприємств, за власним бажанням, відповідно до отриманої кваліфікації,  1 випускниця – знаходяться в відпустці по догляду за дітьми до 3-х років,1 випускник  –працевлаштування буде по досягненню повноліття,  1 випускник – відмова від працевлаштування у зв’язку зі зміною місця проживання.

Центр професійної кар’єри, який був відкритий 7 листопада 2018 року на базі нашого освітнього закладу продовжує співпрацювати з Криворізьким міськрайонним центром зайнятості з питань перепідготовки незайнятого населення, а також здійснює професійну підготовку за угодами з фізичними та юридичними особами.

Протягом 2019-2020 навч. року здійснено перепідготовку та підвищення кваліфікації 119 здобувачів освіти за замовленнями підприємств та за рахунок юридичних та фізичних осіб, за що отримано коштів на суму – 274 тис. грн. В порівнянні з 2018-2019 навч. роком пройшли навчання 271 здобувач освіти та отримано відповідно 178,9 тис. грн.

Серед основних досягнень в реалізації цих напрямків нашого закладу можна назвати такі:

 • Продовжено співпрацю з ПАТ «Південний ГЗК»:
  • підписано договір  на 2020-2021 н.р. по впровадженню елементів дуального навчання при підготовці кваліфікованих робітничих кадрів за професіями  «електрогазозварник» ( продовження), машиніст крана (кранівник) ( початок роботи);
  • педагогами Центру  підготовлені  матеріали для підсумкового звіту по стажуванню на підприємстві .
 • Участь та здобуття гранту у конкурсі  Проектів соціально-екологічних ініціатив «ЕКОМІСТО» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» . Напрямок проекту: «Екопросвіта в дії» ( проект«Зелена енегретика» у міських умовах) , жовтень 2019р
 • Здійснювалася робота по відкриттю навчально-практичного центру на базі нашого освітнього закладу. Було подано ЗАЯВКУ до департаменту освіти для включення до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичного центру за напрямком «Будівельні машини та механізми». На жаль, конкурс ми не виграли.
 • Подано 3 роботи на обласний методичний фестиваль «Професійна (професійно-технічна) освіта Дніпропетровщини: кращі практики». За підсумками обласного методичного фестивалю І місце в номінації «Програмно-педагогічні засоби підтримки вивчення навчальних предметів» здобула викладач спецдисциплін Центру Єріс Юлія Василівна. 
 • За підсумками обласного віртуального конкурсу проєктів з охорони праці «Безпечні умови праці - збережене здоров’я та життя» в номінації «Безпека праці в професії» ІІ місце посіла Яковенко Тетяна Олександрівна, старший майстер й викладач

Безпосередні  учасники та співавтори проекту Плєтньов Ігорь, здобувач освіти групи № 06-17 та  майстер виробничого навчання Огурцова Г.С..

 • За підсумками обласного віртуального конкурсу педагогічної майстерності серед викладачів фізико-математичних та ІТ дисциплін.у номінації «Здоров’язберігаючі технології» дипломом І ступеня відзначено  Мірчу Ніну Володимирівну, викладача Центру професійної підготовки та перепідготовки робітничих кадрів №1 (методична розробка нестандартного засідання математичного гуртка).
 • Продовжилася , удосконалилися та розширилася співпраця Центру з Малою академію наук України:

- Значним досягненням є публікація наукової статті  «Зміст і напрямки організації освітнього процесу із запровадження STEM – навчання задля формування компетенцій учнів» у 15 збірнику «Наукові записки Малої академії наук» викладача математики Мірчі Н.В. та відзначення Почесною грамотою НАПН Національним центром «Мала акадамія наук України»  за розвиток наукових ідей на засадах спільної діяльності із Малою академією наук України і плідну співпрацю у справі формування юних науковців.

- Двоє здобувачів освіти Центру - членів Дніпропетровського відділення Малої академії наук України (відділення «Мовознавство», «Математика») (наукові керівники: викладачі Мірча Н.В., Смушкова О.А.)підготували та презентували наукові роботи в ході  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт.

- Здобувачі освіти нашого закладу вдруге стали учасниками Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор-Ерудит» Національного центру «Мала академія наук України» вже в двох номінаціях  ( номінації: «Еколог-Юніор» та «Історик-Ерудит наукові керівники: викладачі Аванесян А.С.,» Білецька С.В. ).

Творчою групою розроблений та поданий до НМЦ ПТО державний стандарт з професії «Машиніст бульдозера (будівельні роботи),

Подані пропозиції до проєкту професійного стандарту за професією «Методист професійної (професійно-технічної) освіти та Проєкту концепції державної політики щодо досягнення цілі 1.3 «Випускники шкіл мають широкий вибір закладів для здобуття якісної професійної освіти з подальшим працевлаштуванням» Програми діяльності Кабінету Міністрів України

 • У ході впровадження STEM-освіти: освітній заклад продовжив участь в обласного інноваційно- освітнього проекту «STEM на Дніпрі- заради майбутнього України» (наукові керівники- викладач Бедринець О.В., майстер в/н Огурцова А.С.).
 • Педагоги Центру та здобувачі освіти Центру брали участь:
 • у другій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці», яка відбулася на базі Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею31 жовтня ,1 листопада 2019 р. ( майстри в/н Огрцова А.С., Мільчаковська І.П.) ;
 • у Сьомій Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновація (НТУ "Дніпровська політехніка" ) Здобувачка освіти Лигутко А. (група № 01-18),  керівник Аванесян А.С.
 • Всеукраїнському конкурсі молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище»розробка комплексно-хвильового позакласного заходу «Збережемо енергію – збережемо планету». (Бедринець О.В.)

5. Досвідом роботи на обласній віртуальній педагогічній майстерні вихователів ЗП(ПТ)О області  ділилися бібліотекар Гузик О.М. та вихователя Тимофеєва  І.В.

6. Учнівські роботи були представлені  на обласному Конкурсах та отримали подяки:

- у І етапі Всеукраїнської науково-технічної виставки – конкурсу молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України»;

-  науково-дослідницьких, винахідницьких  та раціоналізаторських розробок учнівської молоді, який проводиться Комунальним позашкільним навчальним закладом “Дніпропетровський обласний центр науково-технічної творчості та інформаційних технологій учнівської молоді” (16.11).

7. Здобувачі освіти Центру:

- у  конкурсу читців-декламаторів «ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини читають Шевченка» відзначені у трьох номінаціях:   ІІ місце в онлайн-голосуванні

ІІІ місце у загальному підсумку та номінацію «Краща режисура відеофільму»( учні  Чілтас Месут, Литвиненко Діана, керівник Рубцова Л.В.)

-  ввійшли до числа призерів:

-  ІІ обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, історії  (викладачі Аванесян А.С., Білецька С.В.);

 • ІІ етапу онлайн-етапу.обласних Інтернет-олімпіад з предметів професійно-теоретичного циклу з професій «Стропальник» (ІІ місце)

На базі навчального закладу проводилися засідання міських секцій:

 • викладачів викладачі історії та інших суспільних дисциплін - методична студія. «Система підготовки учнів до ДПА та ЗНО з історії України . З досвіду роботи», в ході якого викладачем Білецькою С.В. було проведено відкрите заняття факультативу з історії;
 • викладачі та інженери охорони праці, на якому провели тренінг інспекторами патрульної поліції м.Кривого Рогу був проведений  тренінг з попередження підліткового травматизму на дорозі  з  відпрацюванням  практичних навичок по запобіганню небезпечних ситуацій, що виникають при порушенні правил дорожнього руху.

В умовах карантину методична робота продовжувалася:

 • Створено віртуальний розділ на сайті Центру.
 • Проведено дистанційні засідання методкомісій Центру, підготовка підсумкових робіт слухачами обласних: Школи класного керівника та Школи  молодого філолога.
 • Проведено дистанційні засідання методкомісій Центру, підготовка підсумкових робіт слухачами обласних: Школи класного керівника та Школи  молодого філолога.
 • Підбір Інтернет-ресурсів та подання до обласного НМЦ ПТО для обміну досвідом із загальноосвітніх дисциплін та професій зварювального виробництва.

5. Впровадження дистанційних форм профорієнтаційної роботи:

- підготовка, оновлення  рекламних відео-роликів  й розміщення на веб-ресурсах та вайбері;

- Центр долучився до челенджеру «Маю час – розповідаю про професію», започатковано у соціальній мережі Facebook навчально-методичним центром профтехосвіти у Дніпропетровській області;

-  розроблена та розміщена для відкритого доступу на сайті ЦППРК №1 електронна заява для абітурієнтів 2020-2021 н.р..

Згідно з планом роботи ОНМЦ проведені декади до Дня української писемності, Тиждень енергозбереження (листопад 2019), Тиждень до Дня прав людини (грудень), декада професій громадського харчування (листопад 2019).

Відповідно до плану роботи Центру відбулися: предметний тиждень з фізики;  відкритий урок з спецтехнології кранівників   відкриті позакласний захід до Дня Збройних сил України., 

Для втілення єдиної методичної проблеми методичними комісіями впроваджувалися активні колективні форми роботи, які сприяли творчому пошуку, зростанню педагогічної майстерності: семінари-практикуму, проблемні  семінари, семінари - взаємонавчання, практичні  семінари,круглі столи  тощо.  Зокрема: проблемний семінар «Нова українська школа: стратегія змін освітнього процесу»; навчально- практичний семінар: «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі як передумова творчого росту викладачів і розвитку здібностей здобувачів освіти»; круглий стіл «Осучаснення підготовки зварників шляхом впровадження  С П(ПТ)О за  модульно- предметним  підходом  та розробки  освітніх програм з професій  зварювального виробництва»; мозковий штурм «Застосування компетентнісного підходу до організації уроку (на уроці) через використання традиційних та інноваційних технологій»;  семінар-взаємонавчання «Впровадження інноваційних форм підготовки каліфікованих спеціалістів задля активізація їх пізнавальної та творчої діяльності

Систематично проводилися засідання педагогічної та інструктивно-методичних нарад. Перевага віддавала нестандартним формам проведення педрад:.

За планом внутрішнього контролю Центру вивчилися такі питання: «Використання нових форм та методів роботи задля формування загальнопрофесійних компетентностей у процесі викладання предмета «охорона праці»; «Рівень викладання та якість знань з хімії та географії й шляхи його поліпшення у світлі компетентнісного підходу», « Стан викладання спецдисциплін у групах з підготовки машиністів крані (кранівників). Використання сучасних засобів навчання задля формування професійних компетентностей учнів»

Досвідом роботи з різних аспектів навчальної та виховної роботи педагоги Центру ділилися  на засіданнях міських методичних секцій:  бібліотекарів    "Популяризація читання: буктрейлер та інші сучасні форми реклами;  викладачів :  математики  «Зміст і напрями організації освітнього процесу із запровадження STEM- навчання»,  іноземної мови «Підготовка і проведення підсумкових контрольних робіт з різних видів діяльності з іноземної мови».економічних дисциплін «Створення учнівського бізнес –центру для розвитку підприємницьких здібностей»,   української мови та літератури «Обговорення завдань та результатів ЗНО. Аналіз вхідного діагностування знань учнів І курсу та пошук шляхів підвищення їх якості»,  інформатики «Виконання завдань професійного спрямування на уроках інформатики»,  будівельні професії «Підвищення та вдосконалення фахової майстерності викладачів та майстрів в/н в процесі освоєння педагогічних та виробничих інновацій»

 • Пріоритетні напрямки роботи ЦППРК №1 на 2000-2021 н.р.:

  План роботи педагогічного колективу ЦППРК №1 сформований відповідно до  вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ (наказ МОН України  від 30.05.2006 №419), включає пріоритети розвитку галузі ПТО на перспективу, базований на завданнях МОН, органів місцевого самоврядування, передбачає участь в обласних масових заходах (нарадах, конференціях, семінарах, конкурсах, тощо), які визначені планами роботи  департаменту освіти і науки облдержадміністрації та НМЦ ПТО у Дніпропетровській області у 2020-2021 н.р.

Всі заходи направлені на реалізацію пріоритетних напрямків роботи ЦППРК №1 м. Кривий Ріг  в 2020-2021н.р. :

 • Забезпеченням доступного освітнього середовища задля задоволення запитів роботодавця, громадянина з професійного рівня (навчання компетенцій, видів робіт, дистанційне, змішане навчання, екстернатна форма, застосування диференційованої системи впровадження вхідного контролю, індивідуального навчання).
 • Подальше впровадження елементів дуальної форми здобуття професійної освіти.
 • Оновлення змісту освітнього процесу зближенням його з сучасними технологіями виробництва, робота по створенню навчально-практичного центру на базі ЗП(ПТ)О,  виробничих, навчальних елементів
 • Формування педагогів, спроможних реалізовувати інноваційні освітні процеси, здійснювати навчання здобувачів освіти різного віку, навчати сучасних технологій, вести процес в особливих умовах, з урахуванням можливостей та побажань здобувачів освіти, розпочати діяльність по створенню власну освітню траєкторію.
 • Створення багатоджерельного задоволення фінансових потреб закладів із використанням проєктного, грантового фінансування.
 • Реалізація організаційних заходів для поступового переходу на незалежне оцінювання професійного рівня здобувачів освіти.
 • Розробка і впровадження професійних стандартів, базованих на рівнях компетенцій, запропонованих роботодавцями.
 • Перехід на формування замовлень різного рівня на підготовку кадрів відповідно до наявної методики, зорієнтованої на запит ринку праці.
 • Запровадження сучасних форм формування привабливості та престижності професійної освіти в населення (налагодженням комунікативної стратегії, профорієнтаційних заходів, центрів кар’єри).

 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

 

№ п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальний

1.              

Підготувати  акт готовності Центру до нового 2020-2021 н.р.

До 15.08.2020 р.

В. о. директора , зав. господарств.

2.              

Забезпечити виконання обсягів державного та регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів на 2020-2021 н.р.

До 01.11.2020р.

В. о. директора .

Педколектив.

3.              

Довести до відома педагогічного колективу пріоритети роботи ПТО на поточний період масові заходи та плани  роботи МОН України, департаменту освіти ОДА, НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

Серпнева педрада

В. о. директора , методист.

4.              

Розробити освітні програми та робочі навчальні плани за стандартами професійної (професійно – технічної) освіти на основі компетентнісного підходу, затвердити їх відповідно нормативних вимог та методичних рекомендацій МОН України, плани за дуальною формою підготовки.

До 01.08.2020 р.

В. о. директора , педагогічний колектив

5.              

 Організувати оновлення навчально - виховного процесу шляхом впровадження в навчальний процес  нового покоління стандартів П(ПТ)О на основі компетентнісного підходу з професії інноваційних  педагогічних, виробничих та інформаційних технологій, демократизації життя учнівського і педагогічного колективу

Протягом року

В. о. директора , педагогічний колектив

6.              

Провести засідання та створити органи громадського контролю,учнівського самоврядування тощо

Вересень-жовтень

2020р.

В. о. директора , педагогічний колектив

7.              

Провести організаційні заходи до початку нового навчального року:

-    закріпити  майстрів виробничого навчання та класних керівників за навальними групами;

-    призначити зав. кабінетами та виробничими майстернями;

-    призначити відповідальних за ведення журналів т/н  та в/н;

-    затвердити регламенту роботи навчального закладу:

-    затвердження склад педради, голів метод комісій;

-    створити атестаційну комісію

До 01.09.2020р.

Заступники директора, ст. майстер,методист

8.              

Розробити план заходів щодо упорядкування приміщень та території освітнього закладу, організації освітнього процесу в умовах карантину.

До 01.09.2020р.

Зав. господарством.

9.              

Організувати закріплення навчальних груп за територією Центру та навчальними кабінетами

До 01.09.2020р.

Заступник директора з НВирР, НР

10.          

Вивчити питання входження у міжнародні проекти, налагодження міжнародної співпраці за напрямком діяльності навчального закладу.

Протягом року

Заст. дир. з НВирР, методист.

11.          

Спланувати та провести заходи по вивченню  педагогічним колективом  нової законодавчої бази у сфері ПТО.

Протягом року

Заст. дир. з НВирР, методист.

12.          

Забезпечити організаційний і методичний супровід  та реалізації освітніх програм підготовки робітничих кадрів за  СП(ПТ)О на основі компетентнісного підходу.

Протягом року

Педколектив

13.          

Забезпечити організаційний і методичний супровід завдань, реалізацію завдань визначених Дорожньою картою з впровадження у Центрі елементів дуальної форми навчання за професією «Електрогазозварник», «Машиніст крана (кранівник)»

Протягом року

Педколектив

14.          

Продовжити роботу Центру професійної кар’єри та організувати роботу приймальної комісії.

Вересень - листопад 2020р.

Заст. дир. з НВР.

15.          

Підготовати  і здати в архів навчально-плануючу документацію

Кінець навч.року

Заст. дир. з НВирР

16.          

Поновити електронну базу даних КМЗ кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів ЗП(ПТ)О за державними стандартами з професій.

Протягом І семестру

Заст. директора з НВирР

17.         ,

Погодити і затвердити план роботи Центру

до 30.08.2020 р.

В. о. директора

18.          

Розподілити педагогічне  навантаження на навчальний рік та підготувати й здати документи щодо педагогічного навантаження, тарифікації до Департаменту освіти і науки ОДА.

до 16.09.2020р.

В. о. директора ,

заст. дир. з НР,  НВирР

19.          

Затвердити плани роботи кабінетів, календарні плани, поурочно-тематичні плани

до 05.09.2020 р.

Заст. дир. з НР.

20.          

Скласти розклад  занять згідно з методичними  та санітарно-гігієнічними  вимогами  в умовах карантину у зв’язку з  поширенням пандемії̈ COVID-19.

До 29.08.2020 р.

Заступник директора з НР

21.          

     

22.          

Організувати та спланувати позакласну і гурткову роботу.

До 01.10.2020 р.

Кл. керівники, майстри

23.          

Організаційна  робота щодо залучення  здобувачів освіти  до  раціоналізаторства та винахідництва в ЗП(ПТ)О.

Вересень 2020 р.

Заст. директора з НВирР, ст.. майстер, голови метод комісій.

24.          

Здійснити аналіз новоприйнятого контингенту здобувачів освіти за рівнем навчальних досягнень, місцем проживання, матеріальним забезпеченням,сімейним станом, віком

До 01.10.2020р.

Заступник директора з НВирР,

керівники груп

25.          

Оформити особові  справи здобувачів освіти відповідно до курсу навчання та за професіями

До 05.09.2020 р.

Заступник директора з НВирР

26.          

Провести батьківські збори разом з учнями:

-                      новоприйнятого  контингенту;

-                     2 та 3 курсів.

Протягом вересня 2020 р.

Класні керівники

Майстри в/н

27.          

Проводити засідання педагогічних рад за планом

Протягом року

В. о. директора

28.          

Укласти угоди з фізичними та юридичними особами на підготовку кадрів

І семестр

Адміністрація

29.          

Організувати своєчасну передплату періодичних видань педагогічної преси.

До 01.12.2020 р.

Бібліотекар

30.          

Аналіз забезпечення навчальною літературою (підручниками, посібниками), державними стандартами П(ПТ)О.

На 01.01.2020р.

Заступник директора,

Бібліотекар

31.          

Комплектування  Центру педагогічними кадрами до нового навчального року

До 01.09.2020 р.

В. о. директора

32.          

Використовувати в роботі комп’ютерні програми НМЦ ПТО «Атестація педагогічних працівників ЗП(ПТ)О», «Аналіз новоприйнятого контингенту в ЗП(ПТ)О» тощо

Протягом року.

Заст. директора.

33.          

Скласти графік внутріучилищного контролю Центру.

Вересень 2020 р.

Заст. дир., методист

34.          

Організаційні та методичні заходи щодо підготовки учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності

Вересень 2020 р.- березень 2021р

Заст. дир. з НВирР, ст.. майстер, методист.

35.          

Зібрати та узагальнити інформації про житлово – побутові умови  здобувачів освіти  пільгових категорій (в тому числі випускників), наявність відповідних документів.

Листопад 2020 р., квітень 2021 р.

Заст. дир. з НВР.

36.          

Організаційні заходи по відзначенню  Дня працівників освіти та 80-річчя ПТО.

Вересень- жовтень 2020р.

Заст. директора з НВР, педколектив.

 

ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

№ п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальний

           1.          

Забезпечити якісний підбір педагогічних прш8ацівників згідно з педагогічним навантаженням із загальноосвітніх та спеціальних предметів; підготувати списки тарифікації.  

Серпень- вересень 2020 р.

Заступник директора з НВирР.

           2.          

Передбачити заходи з виконання нових Законів України, які стосуються діяльності освітніх закладів щодо збереження контингенту здобувачів освіти;

створення  сприятливих умов для відвідування занять здобувачамиосвіти, атмосфери доброзичливості та успіху; розвитку індивідуальних здібностей здобувачів освіти.

Щомісячно

В.о. директора, заступники директора

           3.          

Скласти графіки тематичних атестацій із спецпредметів на І та ІІ семестр 2020-2021н.р., лабораторно-практичних робіт, предметних тижнів із загальноосвітніх та спеціальних предметів

Вересень 2020 р.

Заступник директора з НВирР, НР

           4.          

Провести діагностичні контрольні роботи з перевірки знань здобувачів освіти за курс базової загальної середньої освіти

Вересень 2020 р.

Заступник директора з НР

           5.          

Забезпечити викладачів нормативними документами, методичними рекомендаціями, надати допомогу викладачам у складанні плануючої документації

Серпень-

вересень

2020р.

Заст. директора з НВирР, НР, НВР, методист

           6.          

Розробити освітні програми та робочі плани, тематичні, календарно-тематичні та поурочно-тематичні плани з навчальних предметів на 2020-2021н.р., розглянути та затвердити їх в установленому порядку.

До 10.09.2021р.

Заступник директора з НВирР, зас. дир. з НР, методист

           7.          

Організувати та проводити взаємовідвідування уроків теоретичного та виробничого навчання з метою вдосконалення методики викладання предметів

Згідно із затвержд. графіком

Заступник директора з НР, методист

           8.          

Розробити теми випускних письмових та творчих  робіт

Вересень-

жовтень 2020 р.

Викладачі спецдисциплін

           9.          

Організувати в бібліотеці та навчальних кабінетах куточки  підготовки до ДКА, захисту дипломних проектів,  ЗНО, поетапної атестації.

Протягом року

Бібліотекар, викладачі

         10.        

Перевірити стану навчальної плануючої  документації, якість її ведення.

Вересень 2020 р

Заст. дир. з НР

         11.        

Займатися розробкою навчальних посібників зі спецпредметів та робочих зошитів для  здобувачів освіти зі спецдисциплін та виробничого навчання.

Постійно

Викладачі, майстри в/н,

методист.

         12.        

Вивчити рівень викладання та якість знань з української мови і літератури  й шляхи його поліпшення у світлі компетентнісного підходу

Листопад 2020 р.

Заст. дир. з НР,  методист.

         13.        

Вивчити стан викладання спецдисциплін у групах з підготовки живописців, монтажників експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Сучасні форми організації осітнього процесу задля розвитку творчого потенціалу та  формування професійних компетентностей здобувачів освіти.

Листопад 2020 р.

Заст. дир. з НВирР, НР,  методист.

         14.        

Вивчити стан викладання математики, її роль у формуванні ключових компетенцій.

Березень 2021 р.

Заст. дир. з НР,  методист.

         15.        

Вивчити стан викладання загальнотехнічних дисциплін відповідно до вимог нових освітніх програм.

Березень 2021 р.

Заст. дир. з  НВирР, методист.

         16.        

Провести директорські перевірочні контрольні роботи з предметів

Грудень 2020р.,

травень 2021 р.

Заст. дир. з НР

         17.        

Організувати проведення предметних тижнів

Протягом року

Заст. дир. з НР

         18.        

Перевірити якість виконання навчальних планів і програм за І і ІІ семестр та навчальний рік.

Грудень 2020 р.,

   травень 2021 р.

Заст. дир. з НР

         19.        

Організувати роботу предметних гуртків.

Протягом року

Заст. дир. з НВР.

         20.        

Перевірити стан ведення журналів теоретичного навчання

Протягом року

Заст. дир. з НР.

         21.        

Поновити КМЗ кабінетів посібниками, дидактичними матеріалами згідно сучасних діючих нормативів та стандартів.

Протягом року

Викладачі,

голови метод. комісії

         22.        

Організувати проведення  відкритих уроків з впровадженням інноваційних методів навчання (згідно графіку та компетентнісним підходом.).

Протягом року

Заст. дир. з НР.

         23.        

Продовжити роботу по створенню та оновленню КМЗ кабінетів.

Протягом року

Заст. дир. з НР.

         24.        

Перевірка стану ведення залікових книжок здобувачів освіти

Січень 2020,

червень 2021

Заст. дир. з НР.

         25.        

Організувати на базі предметних кабінетів консультації для здобувачів освіти

Вересень 2020 р.

Методист, викладачі

         26.        

Дотримуватися єдиних вимог до навчальної діяльності здобувачів освіти, ведення зошитів, щоденників, виконання домашніх завдань

Протягом року

Методист, викладачі

         27.        

Забезпечити участь здобувачів освіти у:

- предметних олімпіадах,  конкурсах фахової майстерності

- мовно-літературних конкурсах;

- виставках  наочних посібників та виробів;

Протягом року

Викладачі,

майстри в/н,

заступники директора, ст.майтер, методист.

         28.        

Забезпечити якісну організацію та проведення олімпіад із загальноосвітніх дисциплін

До 01.11.2020 р.

Педколектив, заступник

директора з НР

         29.        

Взяти участь у Міжнародному конкурсі ім. П. Яцика та Т.Г.Шевченка

До 10.11.2020р.

Викладачі укр. мови

         30.        

Організаційні заходи із залучення творчих педагогів, учнівської молоді до науково-дослідної роботи, навчання в МАН тощо

Протягом року

Заступники директора, педколектив

         31.        

Провести огляд  навчальних кабінетів, майстерень,враховуючи  естетичне оформлення, КМЗ, організацію навчальної і позаурочної роботи

Протягом року

Директор, педколектив

30.

Організувати роботу школи молодого викладача та майст ра в/н.

Протягом року згідно графіка

Заступник директора з НВирР, методист

 

ПРОФЕСІЙНО – ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

 

№ п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальний

1

Провести інструктаж з майстрами в/н по складанню плануючої документації, веденню журналів в/н та іншої  звітної документації

27.08. 2020 р.

Ст. майстер.

2

Підготувати плануючу документацію, матеріальну базу, технічну документацію для проведення занять з виробничого навчання.

До 01.09.2020

12.01.2021

Ст. майстер.

3

Підготувати наказ про закріплення майстрів в/н за навчальними групами, майстернями, полігонами

До 28.08. 2019 р.

Заст. дир. З НВирР

4

Укласти угоди з підприємствами на проходження здобувачами освіти виробничого навчання та виробничої практики

До 01.09.2020р

Заст. дир. з НВирР,  ст. майстер

5

Скласти графік підвищення кваліфікації, стажування майстрів в/н

Грудень 2020-Січень 2021 р.

Заст. дир. з НВирР,  ст. майстер

6

Майстрам в/н по професіях:

- підготувати комплексно-методичні і матеріально-технічні засоби навчання для відпрацювання всіх тем програм з виробничого навчання;

- розробити переліки навчально-виробничих робіт  у відповідностями  з кваліфікаційними характеристиками, забезпеченістю  майстерень, кабінетів і лабораторій Центру інструментами, при-строями, приладами, наочними посібниками.

До 01.09. 2020 р.

Заст. дир. з НВирР,  ст. майстер.

7

Розробити план виробничої діяльності на 2021 рік

Листопад 2020 р.

Ст. майстер.

8

Організація та виконання освітньої програми підготовки здобувачів освіти  з професії «електрогазозварник»та «машиніст крана (кранівник)  за дуальною формою навчання

Протягом н.р.

Заст. дир. з НВирР, ст.майстер, методист, педколектив.

9

Скласти графіки та провести конкурси профмайстерності серед здобувачів освіти та майстрів в/н.

Січень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер.

10

Розробити заходи по удосконаленню навчально-матеріальної бази з усіх проліцензованих професій

Вересень 2020р.

Заст. дир. з НВирР,  ст. майстер.

11

Провести огляд навчально - матеріальної бази виробничих майстерень та кабінетів спецдисциплін.

Жовтень 2020, травень 2021

Заст. дир. з НВирР,  ст. майстер

12

Укласти угоди з підприємствами-замовниками на підготовку кваліфікованих робітників.

Листопад 2020р.

Заст. дир. З НВирР

13

Перевірити стан навчально – матеріальної бази з професій живописець, монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт та ефективність її використання з метою активізації навчально-практичної підготовки учнів

Листопад 2021р.

Заст. дир. з  НВирР, ст.. майстер, методист.

14

Вивчити стан професійно-практичної підготовки у слюсарній майстерні відповідно до вимог нових освітніх програм.

Листопад  2020 р.

Заст. дир. з  НВирР, старший майстер, методист.

15

Скласти графік роботи гуртків технічної творчості, розглянути на засіданнях методкомісій плани та напрямки їх роботи

до 12.09. 2020 р.

Заст. дир. з НВирР, голови мет. комісій

16

Проаналізувати виконання навчальних планів і програм, відповідність їх рівня програмним вимогам з метою перевірки стану підготовки випускних груп до державної кваліфікаційної атестації

Грудень

2020 р.

Заст. дир. з НВирР, голови метод. комісій, ст. майстер

17

Організація  та проведення конкурсів “Кращий за професією” серед майстрів виробничого навчання за напрямками підготовки здобувачів освіти.

Лютий-березень 2021 р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер, методист

18

Створити базу даних КМЗ кабінетів, лабораторій, майстерень, полігонів за новими стандартами ПТО.

Вересень 2020 р.

Заст. дир. з НВирР.

19

Організація  та проведення предметних тижнів зі спецдисциплін.

За графіком

Голови метод. комісій

20

 Продовжити співпрацю з Міським центром зайнятості по підготовці незайнятого населення.

Протягом року.

Заст. дир. з НВирР

21

Укласти угоди з юридичними та фізичними особами на перепідготовку та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

Протягом року

Заст. дир. з НВирР

22

Поповнити кабінети спецдисциплін та виробничі майстерні наочними посібниками, діючими моделями, кваліфікаційними характеристиками, дидактичними матеріалами за сучасними технологіями.

Протягом року

Ст. майстер, зав. кабінетами, майстернями.

23

Укласти угоди з підприємствами, юридичними та фізичними особами на виготовлення продукції на базі виробничих майстерень Центру та виконувати їх.

Протягом року

Ст. майстер, зав. вироб. майстернями

24

Удосконалити викладання предметів професійного напрямку шляхом застосування передових технологій та комп’ютеризації начального процесу.

Протягом року

Викладачі, заст. дир. з НВирР.

25

Активізувати роботу піклувальної ради Центру та участь в роботі Піклувальної ради за напрямком «будівництво».

Протягом року

Заст. дир. З НВирР .

26

Організовувати  навчально-виробничий процес відповідно до освітніх програм та навчальних планів, нормативно-правових актів

Протягом року

В. о. директора.

Заступники директора

27

Підготувати навчально-виробничі майстерні, дільниці і полігони для послідовного набуття здобувачами освіти первинних професійних умінь і навичок.

До 31.08.2020 р.

Заст.директора з НВирР, ст. майстер

28

Підготувати акт готовності підприємств- замовників кадрів про виділення робочих місць для проведення виробничої практики

Листопад 2020 р.

Заст. директора з НВирР

29

Розробити розрахунки завдань виробничої діяльності на рік у кожній групі  відповідно до навчальних планів і програма з урахуванням нормативів часу.

До 10.09.2020 р.

Ст. майстер

30

Організувати роботу школи молодого майстра

Протягом року згідно з графіком

Заступники з НВирР, ст. майстер, методист.

31

Організувати випуск корисної продукції на уроках виробничого навчання в майстернях ЗП(ПТ)О.

Протягом

навчального року

Ст. майстер, майстри в/н

32

Погодити в департаменті освіти і науки  облдержадміністрації план виробничої діяльності на 2020 календарний рік

Листопад 2020 р.

Заст. дир. з НВирР.

33

Провести відкриті уроки  виробничого навчання

Протягом навч. року

Заст. директора з НВирР, ст. майстер, методист.

34

Підготувати та провести професійні декади з професій

Протягом н.р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер, методист.

35

Скласти графіки проведення пробних кваліфікаційних робіт та проведення державної кваліфікаційної атестації

До 01.12.2020 р.

Заст. директора з НВирР, ст. майстер

36

Взяти участь в обласних етапах Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності.

Згідно з графіком ДОН та НМЦ ПТО

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

37

Підготувати та погодити з підприємствами – замовниками детальні програми та переліки пробних кваліфікаційних робіт.

Відповідно до РНП.

Ст. майстер

38

Підготувати виставку технічної творчості до Ярмарку професій.

Березень 2020 р.

Ст. майстер

39

Підготувати та представити їх на регіональному етапі обласної виставки науково - технічної творчості  учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!»

Березень – квітень 2021 р.

Заст. директора з НВирР, ст. майстер, методист.

40

Забезпечити безпечні умови праці на об’єктах виробничої практики та в майстернях ЗП(ПТ)О.

Постійно

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер, майстри в/н

 

КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО - ВИХОВНОГО ТА НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ

 

№ п/п

Мета контролю

Зміст контролю

Види і об’єкти контролю

Термін виконання

Відповідальний за контроль

Форми узагальнення, де заслуховуються результати

1.

К о н т р о л ь    з а     р і в н е м      з н а н ь,    в м і н ь    т а    н а в и ч о к    у ч н і в

1.1

Вивчити контингент учнів І курсу.

Психолого-педагогічний аналіз учнів І курсу

Фронтально-індивідуальний

До 01.10.2020

Заст. дир. з НВирР.

Довідка. на педраді

1.2

Перевірити рівень фактичних знань учнів І курсу загальноосвітн. дисциплін за курс неповної середньої школи

Аналіз відповідності рівня знань нового контингенту програмним вимогам

Попередній, групи І курсу

Вересень

Заст. дир. з НР.

Довідка.

Аналіз на метод. комісіях.

1.3

Перевірити стан відвідування занять здобувачами освіти.

Аналіз рівня виховного процесу в групах

Фронтальний.

Групи всіх курсів.

Щомісяця за графіком

Заст. дир. з НВирР, НР

Рада при директорі, довідка, аналіз на педраді, наказ

1.4.

Перевірити підготовку навчально-плануючої документації.

Аналіз підготовки плануючої документації.

Фронтальний

до 25.09.2020

Заст. дир. з НР

Наказ.

1.5

Проведення директорських контрольних робіт із загальноосвітніх та спеціальних дисциплін.

Аналіз рівня знань учнів. Підготовка до держ.атестації.

Тематичний.

Грудень 2020,

травень 2021р.

Заст. дир. з НР

Наказ.

1.6

Перевірити рівень роботи з охорони праці і здоров’я здобувачів освіти.

Аналіз рівня знань з охорони праці, ТБ.

Тематичний

Грудень

2020р.

Заст. дир. з НВирР, інженер з ОП.

Довідка на ІМН

1.7

Перевірка якості виконання навчальних планів і програм за І та ІІ семестр

Аналіз виконання навчальних планів і програм, ефективність використання навчал. часу

Фронтальний.

Грудень

2020 р.

Заст. дир. з НВирР, НР, ст. майстер.

Довідка, аналіз на ІМН, накази.

 

1.8

Реалізація завдань щодо корегування навчальних досягнень здобувачів освіти.

Аналіз діяльності учнів, викладачів, керівників груп.

Тематичний.

Січень

2021 р.

Заст. дир. з НР.

Наказ

1.9

Перевірити стан рівня навчальних досягнень, відвідування занять здобувачами освіти.

Аналіз успішності і відвідування занять учнями

Фронтальний.

Січень, червень 2021 р.

Заст. дир. з НВР, НР.

Довідка, аналіз на інструкт.- метод. нараді, накази.

1.10

Перевірка практичного спрямування та стану виконання письмових кваліфікаційних робіт.

Аналіз практичного спрямування та стану виконання письмових кваліфікаційних. робіт

Фронтальний.

Березень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст.. майстер.

Довідка, аналіз на ІМН.

1.11

Перевірити якість та ефективність проведення підготовки здобувачів освіти до ЗНО

Аналіз рівня знань учнів, відповідність знань програмного матеріалу.

Оглядово-груповий

Квітень

2021 р.

Заст. дир. з НР

Довідка на засіданні м/к

1.12

Перевірити якість проведення 

кваліфікаційних пробних робіт.

Аналіз якості професійної підготовки.

Тематичний.

Травень-червень

2021 р.

Старший майстер.

Узагальнення на педраді

2. К о н т р о л ь     з а    в и р о б н и ч и м    н а в ч а н н я м

2.1.1

Перевірити виконання здобувачами світи планів виробничої діяльності

Відповідність планів виробничої діяльності

Оглядовий

Щомісячно

Старший майстер

Аналіз на нараді при директорові.

2.1.2

Перевірити плануючу документацію

Наявність інструктивно-технологічних карт

Оглядовий.

Майстри

Щомісячно

Старший майстер

Довідка на ІМН

2.1.3

Перевірити стан матеріально-технічної бази навчальних майстерень

Відповідність сучасним вимогам, оснащення згідно нормативів

Тематичний.

Майстри

Жовтень 2020 р.

Заст. дир. з НВирР, стар. майстер.

Довідка на ІМН, м/к

2.1.4

Перевірити стан навчально – матеріальної бази з професій живописець, монтажник експозицій та худоньо-оформлювальних робіт та ефективність її використання з метою активізації навчально-практичної підготовки учнів

Відповідність сучасним вимогам, оснащення згідно нормативів

Тематичний.

Зав. майстернями

Листопад

2020р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майст, інженер з ОП.

Довідка на педраду

2.1.5

Перевірка стану КМЗ викладання спецпредметів та проведення уроків в/н.

Аналіз стану КМЗ уроків теоретичного та вироб. навчання.

Тематичний.

Грудень

2020р.

Заст. дир. з НВирР, заст. дир. з НР, ст. майст..

Інформація на інструктивно-методичній нараді.

2.1.6

Перевірити ефективність використання енерго-ресурсів та матеріалів під час проведення уроків в/н.

Проаналізувати ефективність використання.

Оперативний

Лютий-березень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер,

 завгосп

Довідка, аналіз на інструктивно-методичній нараді.

2.1.7

Перевірити проведення поетапної атестації, задля присвоєння розряду.

З метою визначення досягнутого рівня кваліфікації

Тематичний.

Травень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

Довідка на ІМН, м/к

2.2. П е р е в і р и т и       с т а н     в и р о б н и ч о г о      н а в ч а н н я       т а    в и р о б н и ч о ї    п р а к т и к и    в    г р у п а х

2.2.1

Живописець; монтажник експозицій та художньо-оформлювальних робіт

Умови для проходження практики, якість набутих практичних навичок

Оглядово-груповий

Листопад

2020р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

Довідка на нараді при директорові.

2.2.2

Машиніст крана(кранівник)

Умови для проходження практики, якість набутих практичних навичок

Оглядово-груповий

Квітень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

Довідка на нараді при директорові

2.2.3

Кухар офіціант

Умови для проходження практики, якість набутих практичних навичок

Оглядово-груповий

Грудень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

Довідка на ІМН

2.2.4

Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій

Електрозварник ручного зварювання

Електрогазозварник.

Умови для проходження практики, якість набутих практичних навичок

Оглядово-груповий

Квітень

2021р.

Заст. дир. з НВирР, ст. майстер

Довідка на ІМН

3. К о н т р о л ь    з а      т е о р е т и ч н и м       н а в ч а н н я м.

3.1

Перевірити стан ведення журналів т/н та в/н

Відповідність “Правилам ведення журналів”, виконання навчальних планів і програм

Тематичний

2 рази на рік (І і ІІ семестр)

Заст. дир з НР, НВирР

Довідка, наказ по Центру

3.2

Перевірити наявність плануючої документації

Відповідність навчальним планам і програмам, нормативним документам

Оглядовий.

Викладачі

Серпень-вересень

2020р.

Заст. дир. з НР

Довідка на навчально-методичній нараді.

3.3

Перевірити навчально – плануючу документацію викладачів та майстрів в/н.

Забезпечення предметів відповідно сучасним вимогам

Тематичний

Жовтень - листопад

2019р.

Голови м/к

Довідка на педраді.

3.4

Вивчити стан викладання спецдисциплін у групах з підготовки живописців, монтажників експозиції та художньо-оформлювальних робіт. Сучасні форми організації осітнього процесу задля розвитку творчого потенціалу та  формування професійних компетентностей здобувачів освіти.

Аналіз рівня знань, його відповідність програмним вимогам

Комплексно - узагальнюючий

Листопад

2020р.

Заст. дир. з  НВирР, НР, методист.

Довідка, аналіз на педагогічній раді.

3.5

Вивчити рівень викладання та якість знань з української мови і літератури  й шляхи його поліпшення у світлі компетентнісного підходу                Листопад 2019 р.                                  Заст. дир. з НР,  методист.

Аналіз рівня знань, його відповідність програмним вимогам

Комплексно - узагальнюючий

Листопад

2020р.

Заст. дир. з  , НР, методист.

Довідка, аналіз на педагогічній раді.

3.6

Вивчити стан викладання математики, її роль у формуванні ключових компетенцій.

Аналіз рівня знань, його відповідність програмним вимогам

Комплексно - узагальнюючий

Березень

2021р.

Заст. дир. з  , НР, методист.

Довідка, аналіз на педагогічній раді.

3.7

Вивчити стан викладання загальнотехнічних дисциплін відповідно до вимог нових освітніх програм.

Аналіз рівня знань, його відповідність програмним

Комплексно - узагальнюючий

Березень

2021р.

Заст. дир. з  НВирР, НР, методист.

Довідка, аналіз на педагогічній раді.

3.8

Контроль за організацією взаємовідвідування уроків.

Аналіз роботи, перевірка результативності

Тематичний.

Листопад

2020р.

Заст. дир. з НР.

Аналітична довідка

3.9

Контроль за складанням поурочних планів.

Відповідність навчальним планам і програмам.

Тематичний.

Листопад

2020р.

Заст. дир. з НР.

Аналітична довідка.

3.10

Контроль за виконанням заходів щодо плану роботи навчального кабінету

Стан виконання нормативних документів.

Тематичний.

Грудень 2020, травень 2021.

Заст. дир. з НР.

Наказ

3.11

Перевірити систему індивідуальної роботи викладачів по  ліквідації прогалин у знаннях здобувачів освіти

Аналіз індивідуальної роботи викладачів.

Комплексно-узагальнюючий

Січень

2021р.

Заст. дир. з НР.

Довідка, аналіз на методичній раді.

3.12

Система роботи викладачів  загальноосвітніх  дисциплін по підготовці учнів  до ЗНО

Персональний аналіз матеріалів

Тематичний.

Березень-травень

2021 р.

Заст. дир. з  НВирР, НР, методист.

Довідка, аналіз на ІМН.

3.13

Підготовка викладачів до проведення ДКА.

Персональний аналіз матеріалів

Тематичний.

Січень, квітень

2021р.

Заст. дир. з  НВирР, НР, методист.

Довідка, аналіз на ІМН.

3.14

Перевірити стан проведення консультацій із загальноосвітніх та спец. дисциплін

Аналіз індивідуальної та групової робіт по усуненню прогалин в знаннях, перев. консультацій.

Тематичний.

Квітень

2021р.

Заст. дир. з НР.

Інформація на інструктивно-методичній нараді.

3.15

Перевірити якість прове-дення т/а, корекції знань

Якість знань здобувачів освіти з тем програми

Оглядовий.

Викладачі

Квітень

2021

Заст. дир. з НР, голови м/к

Довідка на ІМН

3.16

Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками  поточного навчального року

Реалізація завдань та планів на навальний рік.  

Комплексно - узагальнюючий.

Червень

2021.

Заст. дир. з НВирР.

Аналітична довідка, наказ.

4. К о н т р о л ь     з а    м е т о д и ч н о ю    р о б о т о ю

4.1

Перевірити роботу методичних комісій

Зробити аналіз ефективності роботи

Тематичний

Щокварт.

Заст. дир. з НВирР, метод.

Узагальнений матеріал на педраду

4.2

Перевірити стан взаємовідвідування уроків викладачами

Обмін досвідом, підвищення професійної та методичної  майстерності

Порівняльний

Відповідно до графіка взаємовідвідувань

Голови м/к

Довідка на ІМН

4.3

Проведення відкритих уроків

Обмін досвідом, підвищення професійної та методичної  майстерності

Порівняльний

Відповідно до графіків

Заст. дир. з НР, методист, голови м/к

Узагальнюючий матеріал на ІМН, педраду, м.к.

4.4

Аналіз дієвості та ефективності функціонування веб-блогів педагогів.

Зробити аналіз ефективності роботи

Порівняльний.

до

01.11.2020

Методист.

Узагальнений матеріал на педраду

4.5

Аналіз діяльності педагогічних працівників щодо підготовки до атестації

Аналіз роботи, перевірка документації

Порівняльний.

до

01.02.2021

Заст. дир. з НР, методист, ст.. майстер.

Аналітична довідка

4.6

Робота по розробці власних посібників, методичних наробок, електронних посібників.

Аналіз роботи викладачів по впровадженню інноваційних технологій навчання

Тематичний.

Квітень

2021р.

Методист.

Інформація на інструктивно-методичній нараді.

4.7

Перевірка роботи шкіл молодого вчителя і майстра в/н, психолого-педагогічного  практикуму.

Перевірка документації.

Тематичний.

Травень

2021р.

Методист.

Довідка,  аналіз на методичній нараді, наказ

4.8.

Аналіз організації і проведення предметних тижнів

Аналіз роботи, перевірка документації

Тематичний

Травень

2021р.

Методист.

Довідка,  аналіз на ІМН, наказ.

4.9.

Аналіз проходження педпрацівниками  курсів підвищення кваліфікації.

Аналіз роботи

Тематичний.

Квітень 2021

Методист.

Аналіз, інформація  на ІМН,

5. К о н т р о л ь    з а    в и х о в н о ю    р о б о т о ю

5.1

Перевірка плануючої документації

Вивчення стану роботи класних керівників, майстрів в/н

Тематичний

Щомісяця

Заст. директора, соціальний педагог

Довідка на оперативну нараду.

5.2

Перевірити ефективність

проведення позанавчальної роботи зі здобувачами освіти

Залучення здобувачів освіти до гуртків художньої самодіяльності, предметних гуртків

Тематичний

Грудень, травень

Заст. директора, соціальний педагог

Педрада.

5.3

Перевірити виконання планів виховної роботи класними керівниками та майстрами в/н.

Аналіз виконання планів виховної роботи.

Комплексно-узагальнюючий.

Січень, червень

2021р.

Заст. директора, соціальний педагог

Довідка. Аналіз на  нараді при директорові

5.4

Перевірити роботу класних керівників та майстрів в/н з невстигаючими здобувачами освіти, схильними до правопорушень, пільгової категорії.

Перевірити стан індивідуальної роботи.

Комплексно-узагальнюючий.

Лютий

2021р.

Заст. директора, соціальний педагог

Довідка. Аналіз на  нараді при директорові.

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА

 

№ п/п

ЗМІСТ РОБОТИ

Термін виконання

Відповідальний

1

Засідання педагогічної ради

1 раз в

2 місяці,

ІVчетвер

В. о. директора

2

Засідання методичних комісій

1 раз в місяць,

ІІ вівторок

Кер. метод. комісій

3

Інструктивно-методичні наради при заст. директора

2 рази в місяць,

2,4 четвер

Заступники директора.

4

Індивідуальна робота з педагогічними працівниками

Щосереди, щосуботи

В. о. директора, заст. дир., методист

5

Наради при директорові

Щопонеділка

В. о. директора

6

Організація та проведення засідань міських методичних секцій:

-викладачів природничих дисциплін;

- викладачів та майстрів виробничого навчання , які готують робітників транспортно-вантажних робіт.

26.02.2021 р.

11.03.2021р.

Заст. дир. з НВР, НВирР, НР,

Методист, голови метод комісій.

7

Уза