Інформація стосовно закупівель обладнання, матеріалів та устаткування станом на 04.11.2021