Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В. про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників

ПРОТОКОЛ

загальних зборів педагогічного колективу

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м Кривий Ріг

від  30 червня 2021р.

                                         Присутні: 71 працівників ЦППРК №1

Відсутні 7 – з поважних причин

                                    Голова зборів: заст. директора з НВирР Яровенко В.П.

                             Секретар: методист Томілова М. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В.  про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 за напрямками:

1.1. Підвищення рівня організації навчально-виховного та навчально - виробничого процесу.

1.2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

1.3. Позабюджетні джерела фінансування та їх раціональне використання.

1.4. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

1.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

1.6. Залучення педагогічної та громадської діяльності навчального  закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

1.7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян. Реагування керівника на зауваження та пропозиції органів громадського самоврядування.

1.8. Фінансово-господарська діяльність.

1. СЛУХАЛИ:

Директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 Рукавішнікову Ольгу Володимирівну, яка прозвітував перед колективом працівників про підсумки діяльності у 2020-2021 н. р.:

1.1 Діяльність колективу Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг у 2020-2021 н. р. була  спрямована на виконання таких головних завдань:

 • підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
 • збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;
 • підвищення якості організації освітнього процесу;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і здобувачів освіти.

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 серії АЕ №636955, наказу МОН від 26.02.2018 №161-л «Про переоформлення ліцензії»; витягу з рішення Акредитаційної комісії від 10.06.2016 № 625-АК та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 РД № 041107, витягу з рішення Акредитаційної комісії від 14.07.2017 № 960-АК, протоколу акредитаційної комісії України від 12.06.2018 №130, протоколу акредитаційної комісії України від 06.06.2019 №136 та наказу МОН «Про ліцензування освітньої діяльності» від 24.05.2019 №661-л Центр здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за 36 професіями (з них - 22% інтегровані). На сьогодні Центр має 83,3% атестованих професій у співвідношенні до кількості ліцензованих професій.

Проводиться робота по ліцензуванню нових професій для проведення первинної професійної підготовки та надання освітніх послуг для фізичних та юридичних осіб: «Водій трамвая», «Водій тролейбуса», «Кондитер».

Підготовка здійснюється з 25 професії (69,4% від проліцензованих).

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу складає 1040 осіб.

Проектна потужність 720 здобувачів освіти, середній відсоток наповнення закладу 55,8% ( у минулому навчальному році 49,3%).

За робочими навчальними планами і програмами, розробленими на підставі ДС ПТО, проходило навчання у 17 груп, що складає 100%. Вся навчально-плануюча документація Центру складена відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та створено банк комплексно – методичного забезпечення професій, за якими здійснюється підготовка.

Прийом учнів до Центру і формування контингенту проводиться згідно угод на підготовку кваліфікованих робітників, укладених з підприємствами, погоджених з департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної держадміністрації та департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, відповідно до Правил прийому до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг у 2020 році, розроблених на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України та затверджених наказом директора ЦППРК №1 м. Кривий Ріг від 03.11.2020 р. № 119-аг на підставі рішення педради (протокол № 4 від 04.11.2021 року).

Первинна професійна підготовка здійснювалася за 6 професіями в групах: «Машиніст крана (кранівник)», «Машиніст крана (кранівник); Стропальник», «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; Електрозварник ручного зварювання», «Електрогазозварник», «Кухар; Офіціант», «Машиніст бульдозера (будівельні роботи; Машиніст автогрейдера; Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» за регіональним замовленням та 1 група з професії «Живописець; Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт» за державним замовленням.

На навчання у Центр приймається молодь, яка має базову загальну середню освіту – в групи з терміном навчання 3/3,5 роки, повну загальну середню освіту – в групи з терміном навчання 1 рік та 1,5 роки.

План регіонального замовлення у 2020 році складав 200 осіб, який виконано на 94%.

Станом на 01.11.2020 року було прийнято:

 • на базі базової загальної середньої освіти 80 здобувачів освіти;
 • на базі повної загальної середньої освіти 108 осіб.

Загальний контингент Центру станом на 01.01.2021 р. налічував 402 здобувача освіти (в 2020 році - 381 здобувач освіти). Середня наповненість груп склала 24 особи.

Втрата контингенту учнів Центру становить 5 осіб (1,2% від загального контингенту). Причинами відрахування було:

 • призупинення навчання (1 особа),
 • переведення до іншого навчального закладу (1 особа),
 • з інших причин: за сімейними обставинами (1 особа), у зв’язку з працевлаштуванням (1 особа) та за власним бажанням (1 особа).

На кінець навчального року перехідний контингент складає 209 осіб (в минулому навчальному році - 211 осіб).

Виробнича практика та виробниче навчання здійснювалось відповідно до робочих навчальних планів та програм. Для їх проходження  були укладені  угоди з підприємствами регіону на 322 особи. Головними замовниками робітничих кадрів були такі підприємства міста: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація», ТОВ «БК САН», ТОВ «МетТрансСервіс», МКЗК «Народний дім», відділ освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, які є базовими, а також підписані угоди з ТОВ «Монтажуніверсал», ТОВ «Единая строительная компания» та ін.

Разом з наставниками АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» наші педагогічні працівники формували сучасного висококваліфікованого мобільного випускника з професій «Електрогазозварник» та «Машиніст крана (кранівник)», які здобували освіту в Центрі з впровадження елементів дуальної форми навчання.

Навчальні плани та програми виконані всіма групами в повному обсязі.

Професійними знаннями, вміннями та навичками за обраними професіями здобувачі освіти оволодівали під час проведення уроків виробничого навчання в навчальних майстернях Центру та на робочих місцях понад 40 підприємств під час проходження виробничої практики.

Державній кваліфікаційній атестації в 2021 році підлягали 8 навчальних груп із загальною кількістю 189 осіб; з них 3 групи (79 осіб), де здобувачі освіти разом з професійною освітою здобули повну загальну середню освіту та 5 груп (109 осіб), що навчалися професіям на базі повної загальної середньої освіти. 2 здобувача освіти випущено достроково. За результатами ДКА 77,3% випускників отримали оцінки високого та достатнього рівня з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, 13 осіб отримали дипломи з відзнакою (7,6% від кількості отриманих дипломів).

Працевлаштовано 175 осіб (98,4% від кількості випускників) за замовленнями підприємств, за власним бажанням, відповідно до отриманої кваліфікації, крім:

 • 7 випускниць – знаходяться в відпустці по догляду за дітьми до 3-х років,
 • 2 випускника – призвані до ЗСУ,
 • 3 випускника – направлено на навчання у вищі заклади освіти,
 • 3 випускника – відмова від працевлаштування (2 - у зв’язку зі зміною місця проживання та 1 – довідка по вагітності).

Обсяги регіонального замовлення ЦППРК №1 м. Кривий Ріг,  відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 24.02.2021за № Р-191/0/3-21 «Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів для закладів освіти Дніпропетровської області», склали 215  осіб.  Головними замовниками робітничих кадрів є: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація», ТОВ «БК САН»,   ТзОВ «ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ»,  ТОВ «Монтажспецконструкція», ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30»,  ТОВ «ГЕРАСИМОВ ГРУП», КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного району КМР», МКЗК «Народний дім», відділ освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, КПНЗ ЦНТТУМ Металургійного району та фізичні  та юридичні особи.

Для успішного виконання плану регіонального замовлення проводиться активна  профорієнтаційна, рекламно – інформаційна робота впродовж усього року. Найвагоміші її складові – це:

 • Місячник та ярмарок робітничих професій
 • Спільні заходи із соціальними па