Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В. про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників

ПРОТОКОЛ

загальних зборів педагогічного колективу

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м Кривий Ріг

від  30 червня 2021р.

                                         Присутні: 71 працівників ЦППРК №1

Відсутні 7 – з поважних причин

                                    Голова зборів: заст. директора з НВирР Яровенко В.П.

                             Секретар: методист Томілова М. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В.  про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 за напрямками:

1.1. Підвищення рівня організації навчально-виховного та навчально - виробничого процесу.

1.2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

1.3. Позабюджетні джерела фінансування та їх раціональне використання.

1.4. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

1.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

1.6. Залучення педагогічної та громадської діяльності навчального  закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

1.7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян. Реагування керівника на зауваження та пропозиції органів громадського самоврядування.

1.8. Фінансово-господарська діяльність.

1. СЛУХАЛИ:

Директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 Рукавішнікову Ольгу Володимирівну, яка прозвітував перед колективом працівників про підсумки діяльності у 2020-2021 н. р.:

1.1 Діяльність колективу Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг у 2020-2021 н. р. була  спрямована на виконання таких головних завдань:

  • підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
  • збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;
  • підвищення якості організації освітнього процесу;
  • удосконалення матеріально-технічної бази;
  • створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і здобувачів освіти.

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 серії АЕ №636955, наказу МОН від 26.02.2018 №161-л «Про переоформлення ліцензії»; витягу з рішення Акредитаційної комісії від 10.06.2016 № 625-АК та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 РД № 041107, витягу з рішення Акредитаційної комісії від 14.07.2017 № 960-АК, протоколу акредитаційної комісії Україн