Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В. про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників

ПРОТОКОЛ

загальних зборів педагогічного колективу

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м Кривий Ріг

від  30 червня 2021р.

                                         Присутні: 71 працівників ЦППРК №1

Відсутні 7 – з поважних причин

                                    Голова зборів: заст. директора з НВирР Яровенко В.П.

                             Секретар: методист Томілова М. В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Звіт директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О. В.  про діяльність Центру за 2020-2021 навчальний рік перед колективом працівників  Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 за напрямками:

1.1. Підвищення рівня організації навчально-виховного та навчально - виробничого процесу.

1.2. Зміцнення та модернізація матеріально-технічної бази.

1.3. Позабюджетні джерела фінансування та їх раціональне використання.

1.4. Забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

1.5. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

1.6. Залучення педагогічної та громадської діяльності навчального  закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями.

1.7. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян. Реагування керівника на зауваження та пропозиції органів громадського самоврядування.

1.8. Фінансово-господарська діяльність.

1. СЛУХАЛИ:

Директора Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 Рукавішнікову Ольгу Володимирівну, яка прозвітував перед колективом працівників про підсумки діяльності у 2020-2021 н. р.:

1.1 Діяльність колективу Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг у 2020-2021 н. р. була  спрямована на виконання таких головних завдань:

 • підготовка висококваліфікованих, конкурентоспроможних робітників;
 • збереження висококваліфікованого колективу з мотивацією його постійного самовдосконалення;
 • підвищення якості організації освітнього процесу;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • створення безпечних умов для роботи всіх категорій робітників і здобувачів освіти.

Відповідно до ліцензій Міністерства освіти і науки України від 19.06.2015 серії АЕ №636955, наказу МОН від 26.02.2018 №161-л «Про переоформлення ліцензії»; витягу з рішення Акредитаційної комісії від 10.06.2016 № 625-АК та свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки України від 21.06.2017 РД № 041107, витягу з рішення Акредитаційної комісії від 14.07.2017 № 960-АК, протоколу акредитаційної комісії України від 12.06.2018 №130, протоколу акредитаційної комісії України від 06.06.2019 №136 та наказу МОН «Про ліцензування освітньої діяльності» від 24.05.2019 №661-л Центр здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації кваліфікованих робітників за 36 професіями (з них - 22% інтегровані). На сьогодні Центр має 83,3% атестованих професій у співвідношенні до кількості ліцензованих професій.

Проводиться робота по ліцензуванню нових професій для проведення первинної професійної підготовки та надання освітніх послуг для фізичних та юридичних осіб: «Водій трамвая», «Водій тролейбуса», «Кондитер».

Підготовка здійснюється з 25 професії (69,4% від проліцензованих).

Загальний ліцензований обсяг навчального закладу складає 1040 осіб.

Проектна потужність 720 здобувачів освіти, середній відсоток наповнення закладу 55,8% ( у минулому навчальному році 49,3%).

За робочими навчальними планами і програмами, розробленими на підставі ДС ПТО, проходило навчання у 17 груп, що складає 100%. Вся навчально-плануюча документація Центру складена відповідно до стандартів професійної (професійно-технічної) освіти та створено банк комплексно – методичного забезпечення професій, за якими здійснюється підготовка.

Прийом учнів до Центру і формування контингенту проводиться згідно угод на підготовку кваліфікованих робітників, укладених з підприємствами, погоджених з департаментом соціального захисту населення Дніпропетровської обласної держадміністрації та департаментом освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, відповідно до Правил прийому до Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг у 2020 році, розроблених на основі Типових правил прийому до ПТНЗ України та затверджених наказом директора ЦППРК №1 м. Кривий Ріг від 03.11.2020 р. № 119-аг на підставі рішення педради (протокол № 4 від 04.11.2021 року).

Первинна професійна підготовка здійснювалася за 6 професіями в групах: «Машиніст крана (кранівник)», «Машиніст крана (кранівник); Стропальник», «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; Електрозварник ручного зварювання», «Електрогазозварник», «Кухар; Офіціант», «Машиніст бульдозера (будівельні роботи; Машиніст автогрейдера; Машиніст скрепера (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)» за регіональним замовленням та 1 група з професії «Живописець; Монтажник експозиції та художньо-оформлювальних робіт» за державним замовленням.

На навчання у Центр приймається молодь, яка має базову загальну середню освіту – в групи з терміном навчання 3/3,5 роки, повну загальну середню освіту – в групи з терміном навчання 1 рік та 1,5 роки.

План регіонального замовлення у 2020 році складав 200 осіб, який виконано на 94%.

Станом на 01.11.2020 року було прийнято:

 • на базі базової загальної середньої освіти 80 здобувачів освіти;
 • на базі повної загальної середньої освіти 108 осіб.

Загальний контингент Центру станом на 01.01.2021 р. налічував 402 здобувача освіти (в 2020 році - 381 здобувач освіти). Середня наповненість груп склала 24 особи.

Втрата контингенту учнів Центру становить 5 осіб (1,2% від загального контингенту). Причинами відрахування було:

 • призупинення навчання (1 особа),
 • переведення до іншого навчального закладу (1 особа),
 • з інших причин: за сімейними обставинами (1 особа), у зв’язку з працевлаштуванням (1 особа) та за власним бажанням (1 особа).

На кінець навчального року перехідний контингент складає 209 осіб (в минулому навчальному році - 211 осіб).

Виробнича практика та виробниче навчання здійснювалось відповідно до робочих навчальних планів та програм. Для їх проходження  були укладені  угоди з підприємствами регіону на 322 особи. Головними замовниками робітничих кадрів були такі підприємства міста: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація», ТОВ «БК САН», ТОВ «МетТрансСервіс», МКЗК «Народний дім», відділ освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, які є базовими, а також підписані угоди з ТОВ «Монтажуніверсал», ТОВ «Единая строительная компания» та ін.

Разом з наставниками АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» наші педагогічні працівники формували сучасного висококваліфікованого мобільного випускника з професій «Електрогазозварник» та «Машиніст крана (кранівник)», які здобували освіту в Центрі з впровадження елементів дуальної форми навчання.

Навчальні плани та програми виконані всіма групами в повному обсязі.

Професійними знаннями, вміннями та навичками за обраними професіями здобувачі освіти оволодівали під час проведення уроків виробничого навчання в навчальних майстернях Центру та на робочих місцях понад 40 підприємств під час проходження виробничої практики.

Державній кваліфікаційній атестації в 2021 році підлягали 8 навчальних груп із загальною кількістю 189 осіб; з них 3 групи (79 осіб), де здобувачі освіти разом з професійною освітою здобули повну загальну середню освіту та 5 груп (109 осіб), що навчалися професіям на базі повної загальної середньої освіти. 2 здобувача освіти випущено достроково. За результатами ДКА 77,3% випускників отримали оцінки високого та достатнього рівня з професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки, 13 осіб отримали дипломи з відзнакою (7,6% від кількості отриманих дипломів).

Працевлаштовано 175 осіб (98,4% від кількості випускників) за замовленнями підприємств, за власним бажанням, відповідно до отриманої кваліфікації, крім:

 • 7 випускниць – знаходяться в відпустці по догляду за дітьми до 3-х років,
 • 2 випускника – призвані до ЗСУ,
 • 3 випускника – направлено на навчання у вищі заклади освіти,
 • 3 випускника – відмова від працевлаштування (2 - у зв’язку зі зміною місця проживання та 1 – довідка по вагітності).

Обсяги регіонального замовлення ЦППРК №1 м. Кривий Ріг,  відповідно до розпорядження голови  обласної державної адміністрації від 24.02.2021за № Р-191/0/3-21 «Про затвердження обсягів регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів для закладів освіти Дніпропетровської області», склали 215  осіб.  Головними замовниками робітничих кадрів є: АТ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ», ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація», ТОВ «БК САН»,   ТзОВ «ЕДИНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ  КОМПАНИЯ»,  ТОВ «Монтажспецконструкція», ТОВ «Будівельно-монтажне управління №30»,  ТОВ «ГЕРАСИМОВ ГРУП», КПНЗ «ЦДЮТ Металургійного району КМР», МКЗК «Народний дім», відділ освіти виконкому Металургійної районної в місті ради, КПНЗ ЦНТТУМ Металургійного району та фізичні  та юридичні особи.

Для успішного виконання плану регіонального замовлення проводиться активна  профорієнтаційна, рекламно – інформаційна робота впродовж усього року. Найвагоміші її складові – це:

 • Місячник та ярмарок робітничих професій
 • Спільні заходи із соціальними партнерами та центром зайнятості
 • Спільні заходи із ЗОШ
 • Співпрацю із засобами масової інформації
 • Розміщення та систематичне оновлення інформації про ЗП(ПТ)О, умови навчання, новини про найважливіші події тощо на веб-сайті cpprk.com.

 У цьому навчальному році значно розширилися рамки рекламно-інформаційної роботи завдяки розміщенню рекламної продукції про Центр у приміському транспорті та вагонах швидкісного трамваю.

Продовжував свою діяльність Центр професійної кар’єри, який був відкритий 7 листопада 2018 року на базі нашого освітнього закладу. Налагоджена  тісна співпрацю з Криворізьким міськрайонним центром зайнятості з питань перепідготовки незайнятого населення, а також професійно-технічне навчання, перепідготовку та підвищення кваліфікації за угодами з фізичними та юридичними особами. У цьому навчальному році відремонтоване приміщення Центру кар’єри та поновлена його наочність відповідно до сучасних вимог.

Протягом 2020-2021 навчального року здійснено перепідготовку та підвищення кваліфікації 230 здобувачів освіти за замовленнями підприємств та за рахунок юридичних та фізичних осіб, за що отримано коштів на суму – 420,7 тис. грн. У порівнянні з 2019-2020 навчальним роком пройшли навчання 119 здобувачів освіти та отримано відповідно 274 тис. грн.

Відкрито коуч-центр «Екоосвіта» за грантом соціально-економічні ініціативи «ЕКОМІСТО» ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Подано заявку до департаменту освіти для включення ЗП(ПТ)О до переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичного центру дорожньо-будівельної галузі.

Ведеться систематична робота по зміцненню та розширенню матеріально-технічної бази Центру задля забезпечення якісної підготовки здобувачів освіти. У цьому навчальному році за   рішенням Дніпропетровської облради заклад освіти безкоштовно отримав такі транспортні засоби: автобус ДАЗ 329 №36550АА і легковий автомобіль Daewoo Nexia №000 -99 АЕ .

Освітній процес у Центрі протягом навчального року у зв’язку з епідемічною ситуацією  був організований за змішаною та очною формами. Виробниче навчання проводилося офлайн, а теоретичне – онлайн, це дистанційне  навчання було організовану за допомогою  інтерактивного сервісу  Padlet. З метою виявлення тенденції щодо покращення чи погіршення успішності учнів Центру та вироблення відповідних методичних рекомендацій був проведений моніторинг якості навчальних досягнень здобувачів освіти.  

Рівень навчальних досягнень та якість знань з предметів склав:

 • природничо-математичного циклу– 32,0% ( зменшилася на 2,3%);
 • суспільного циклу – 44,9 % (зменшилася на 2,3%)
 • гуманітарного циклу – 24,5%
 • загально-професійних предметів – 72,6% (підвищився на 1,6%);
 • з професійно-теоретичної підготовки – 74,4% (підвищився на 3%).

З числа 404 учнів загального контингенту – атестованих – 12 (2,9%)є

Планувалося проведення ДПА у формі ЗНО з 4-х предметів. Було зареєстровано 72 здобувача освіти. Відповідно до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)», здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Водночас вони зберігають за собою право пройти її за власним бажанням. Наші здобувачі освіти складати ДПА бажання не виявили.

Пріоритетним у виховній роботі Центру є національно-патріотичне виховання.

Протягом навчального року велася цілеспрямована військово-патріотична робота. Вона включала: виховні години патріотичної тематики в навчальних групах, спортивно-масові заходи до Дня Збройних Сил України, Дня захисника Вітчизни, уроки - пам’яті до Дня звільнення м. Кривого Рогу та України від німецько-фашистських загарбників, участь у районних мітингах, святкових заходах тощо

З початку  2020-2021 навчального року  активно працювали учасники учнівського самоврядування на чолі з їх головою Лигутко Анастасією, заступником голови учнівського самоврядування - Косенко Вікторією та старостами навчальних груп..

Виховною службою задля виховання різнобічно розвиненої особистості, формування гуманістично-естетичних ідеалів здобувачі освіти спільно з членами учнівського самоврядування були проведені позакласні заходи до святкових та пам’ятних дат: святкова програма до Дня Вчителя і професійно-технічної освіти; до Дня Покрови та Дня українського Козацтва тощо.

Здобувачі освіти брали участь у районних заходах, які відбувалися з ініціативи  виконкому Металургійної районної ради, де мала змогу презентувати наш навчальний заклад, розповісти про наші досягнення на рівні району та міста. Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом Центру на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності учнів та педагогів.

Лідери учнівського самоврядування ЦППРК №1:

 • беруть активну участь у спільних засіданнях ради лідерів  учнівського самоврядування закладів профтехосвіти міста;
 • активно долучаються до участі в організації волонтерської роботи;
 • залучаються до організації зустрічей з учасниками відомих подій в історії міста та держави;
 • допомагають в організації змістовного дозвілля учнів;
 • залучають учнів до роботи у гуртках художньої самодіяльності,  культурно-масової роботи;;
 • беруть активну участь у профорієнтаційних заходах;
 • беруть участь в організації просвітницької роботи з пропаганди здорового способу життя,  спортивно-оздоровчих заходів, днів здоров’я, тижнів «Молодь за здоровий спосіб життя»;
 • проводять значну робота задля захисту довкілля в освітньому закладі та місті.

Загальна кількість гуртків та секцій у центрі закладі – 21; охоплено – 86,8 % учнів. Найактивніші гуртки, які зацікавили наших учнів це - вокальний гурток “Веселка”, гурток технічної творчості «Кулінарне мистецтво», гурток театрального мистецтва «Арт-Центр», спортивні секції з  волейболу та настільного тенісу.  

Методична робота Центру була спрямована на реалізацію пріоритетних напрямків роботи освітнього закладу  відповідно до планів роботи  департаменту освіти і науки облдержадміністрації та НМЦ ПТО у Дніпропетровській області у 2020-2021 н. р., вимог Положення про організацію навчально-виробничого процесу в ПТНЗ (наказ МОН України  від 30.05.2006 №419), основних пріоритетів розвитку галузі ПТО на перспективу, базувалась на завданнях МОН України, органів місцевого самоврядування, передбачала участь в обласних масових заходах (нарадах, конференціях, семінарах, конкурсах, тощо), які визначені планами роботи  департаменту освіти і науки облдержадміністрації та НМЦ ПТО у Дніпропетровській області у 2020-2021 н. р. .

На виконання наказу по ЦППРК №1 м. Кривий Ріг № 85  від 31.08.2020р.«Про організацію методичної роботи в №1  у 2020-2021 н. р.», з метою подальшого удосконалення особистісно-орієнтованого спрямування дидактичних, методичних, технологічних та морально-психологічних аспектів навчально-виробничого та навчально-виховного процесів, підвищення загальнокультурного рівня, психолого-педагогічної підготовки, професійної майстерності педагогічних працівників та науково-методичного забезпечення, згідно з планом роботи ЦППРК №1 методична робота у 2020-2021 навчального року була спрямована на  реалізацію проблеми: «Використання сучасних освітніх технологій в освітньому процесі – шлях до підвищення якості знань та розвитку творчих здібностей здобувачів освіти».

У Центрі було організовано роботу  5 методичних комісій:  викладачів загальноосвітніх дисциплін (проблема: «Використання сучасних освітніх технологій в освітньому процесі – шлях до підвищення якості знань та розвитку творчих здібностей учнів», керівник – викладач Мірча Н.В.); професій зварювального виробництва (проблема: «Забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів шляхом формування сучасного освітнього середовища,  використання прогресивних технологій», керівник – викладач Бедринець О.В.), будівельних машин і механізмів (проблема: «Оновлення змісту професійної підготовки кранівників з метою формування професійно компетентних кваліфікованих робітників, конкурентоспроможних на сучасному ринку праці», керівник – викладач Карпенко О.В.); професій громадського харчування, виробництва художніх виробів (проблема:«Формування професійних компетентних, креативних спеціалістів шляхом впровадження сучасних освітніх технологій навчання», керівник-викладач Арнаутова Т.В.); класних керівників (проблема: «Формування особистості на засадах STEM-освіти як сучасна форма виховної роботи», керівник-викладач Аванесян А.С.).

В умовах змішаного навчання методичними комісіями були виконані заплановані заходи: визначені основні завдання сплановано роботи методичної комісії в новому навчальному   році; вивчена нова нормативна документація; обговорені календарні плани згідно програм, плани роботи гуртків, відкритих онлайн-уроків, готовність кабінетів та лабораторії до нового навчального року; проведені колективні заходи, індивідуальні консультації тощо.

Засідання методичних комісій відбувалися в офлайн – режимі згідно з графіком, затвердженим на початкунавчального року: навчально-практичні семінари «Формування навчальної мотивації у здобувачів освіти. Теорія і практика», «Реалізація компетентнісного підходу формування професійних знань умінь і навичок здобувачів  (за результатами впровадження СП(ПТ)О модульно-компетентністній основі»); семінари-практикуми «Шляхи створення цілісної системи навчання компетентностям на основі вивчення сучасного виробничого досвіду у зварювальному виробництві», «Впровадження корпоративних та сучасних виробничих технологій в професійну підготовку працівників громадського харчування»; «Впровадження нноваційних технологій  навчання в підготовку кваліфікованих робітників»; круглий стіл «Інноваційні підходи до формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери харчування»; обмін досвідом «Підвищення якості професійної підготовки через робота Центру  з підприємствами міста та впровадження дуальної форми здобуття освіти».

Упродовж навчального року проведено 18 педагогічних рад, 5 засідань атестаційної комісії (частина з них – дистанційно), систематично відбувалися наради при директорові та інструктивно-методичні наради.

Відповідно до нормативних вимог законодавчих документів МОН України (зокрема Статті 30 Закону України «Про освіту»: «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти») у закладі функціонує веб-сайт (https://cpprk.com/), розділи якого відображають основні складові життєдіяльності Центру, а інформація систематично оновлюється.  ЗП(ПТ)О  має також свою сторінку в соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/joomdev)  та Instagram (https://www.linkedin.com/company/joomdev-corporation),  найбільш актуальна інформація розміщується в YouTube. Переважна більшість педагогів мають власні блоги.

Задля ефективної організації змішаної форми навчання у  2020-2021 н.р.  на сайті центру була створена інтерактивна дошка Padlet. Padlet – це універсальний  засіб масової он-лайн комунікації, який дав можливість зібрати навчальні матеріали в одному місці. Через відповідне посилання на веб-сайті Центру відбувається перехід на освітнє середовище на якому розміщені посилання на навчальні матеріали діяльності різних підрозділів  Центру: викладачів, заступників, методиста, соціально-психологічної служби, бібліотеки, вихователя, керівника гуртка . Здобувачі освіти в разі необхідності отримували індивідуальну онлайн-консультацію у месенджерах Viber, Skype, Telegram и WhatsApp.

Відповідно до рекомендацій МОН України та за дієвої підтримки НМЦ ПТО У Дніпропетровській області закінчена  підготовча та організаційна  робота по запровадження інструментарію Майкрософт Офіс 365 у закладі освіти.

ЦППРК №1 - заклад  із  творчим,  досвідченим колективом  із  відмінною  фаховою  та методичною  підготовкою,  усталеними  традиціями,  визнаними  досягненнями  і  здобутками. Педагоги постійно популяризують досвід своєї роботи на різноманітних конференціях, виступах на обласних засіданнх методсекцій, публікаціях у фахових виданнях.

Участь педагогічних працівників у конференціях, семінарах тощо  у 2020-2021 н.р.

№ з/п

Назва виставки, конференції, семінару

Місце та дата проведення

1

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства".

Київ, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.
29.10.2020

2

Восьма Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молодь: наука та інновації», присвячена 20-річчю Ради молодих вчених Дніпропетровської області.

НТУ "Дніпровська Політехніка,
27.11.2020

3

Всеукраїнський вебінар на тему: «Дистанційне та змішане навчання: досвід, реалії, перспективи»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 30.03.2021

4

Всеукраїнський вебінар «Підручникотворення: сучасні підходи до розробки та впровадження » (з досвіду роботи педагогів ЗП (ПТ)О)»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
26.05.2021

5

Засідання методичної секції відповідальних працівників за освіту дорослих (Криворізький регіон).
Тема: «Пріоритетні напрямки роботи ЗП(ПТ)О з питань професійної підготовки та перепідготовки робітників в світлі нових нормативних та правових документів».

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
08.09.2020

6

Засідання методичної секції вихователів гуртожитку ЗП(ПТ)О області (Криворізький регіон).
Тема: «Система організації, пріоритетні напрямки виховної роботи в гуртожитку»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
25.09.2020

7

Засідання методичної секції викладачів суспільних, економічних дисциплін та предметів, що вільно обираються ( Криворізького регіону).
Тема: «Реалізація змісту програм економічних дисциплін через впровадження інновацій: компетентнісний підхід»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
07.10.2020

8

Засідання методичної секції викладачів фізико-математичних дисциплін (Криворізький регіон).
Тема: «Математична грамотність – складова інтелектуальної компетентності здобувачів освіти в ЗП(ПТ)О»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
13.10.2020

9

Засідання методичної секції викладачів охорони праці (Криворізький регіон).
Тема: «Актуальні проблеми викладання предмету охорона праці за вимогами СП(ПТ)О з професій»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
26.10.2020

10

Засідання методичної секції бібліотекарів (Криворізький регіон).
Тема: «Роль бібліотеки у формуванні інформаційного простору ЗП(ПТ)О»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
30.10.2020

11

Засідання методичної секції професій будівельної галузі.
Тема: «Формування освітнього середовища прогресивними технологіями, як передумова забезпечення якісної підготовки робітничих кадрів».

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
09.12.2020

12

Засідання методичної секції викладачів природничих дисциплін (Криворізький регіон).
Тема: «Формування у здобувачів освіти актуальних ключових компетентностей засобами природничих дисциплін»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
26.02.2021

13

Засідання методичної секції практичних психологів та соціальних педагогів (Криворізький регіон).

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області. 06.04.2021

14

Засідання методичної секції викладачів іноземної мови (Криворізький регіон).
Тема: «Формування мовленнєвої компетенції учнів засобами інформаційно – комунікаційних технологій на уроках англійської мови»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
07.04.2021

15

Засідання методичної секції викладачів охорони праці (Криворізький регіон).
Тема: «Дотримання вимог нормативно-законодавчих документів ОП при організації професійної підготовки ЗП(ПТ)О в умовах виробництва»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській області.
22.04.2021

16.

Участь у Всеукраїнській просвітницькій кампанії  «Від ідеї до реалізації» до Міжнародного дня інтелектуальної власності (26 квітня 2021р.)

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент).

 Сертифікати №0136, 0137

Удосконалювалися форми методичної майстерності викладачів через їх участь у науково-практичних конференціях, постійно діючих семінарах, у роботі творчих груп, авторських шкіл педагогічної майстерності, конкурсах та дистанційних курсах навчання тощо. Подані матеріали для розміщені на Всеукраїнській електронній платформі «Педагог-інноватор» (викладачі Карпенко О.В., Мірча Н.В.) – грудень 2020р. .

У грудні 2020р. – січні 2021р. Міністерством освіти Украни був проведений конкурсний відбір до складу предметних (галузевих) експертних комісій та експертних груп, уповноважених  проводити експертизу та приймати рішення щодо надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам. Викладачі професійно - практичної підготовки Карпенко О.В. та Попеску А.В. подали заявки та були відібрані до складу  Експертної  групи з професій будівництва, житлово-комунального господарства, деревообробки, виробництва меблів та целюлозно-паперової промисловості, яка входить до  складу Експертної комісії з професій будівництва, житлово-комунального господарства, деревообробки, виробництва меблів та целюлозно-паперової промисловості (наказ МОН України від 22.01.2021р. №95).

Творчий потенціал педагогів був спрямований на розробку інноваційних засобів навчання, навчально-практичних посібників, робочих зошитів тощо з метою осучаснення КМЗ предметів і професій: отримали гриф МОН України «Схвалено для використання у професійно-технічних навчальних закладах» (протокол №16 від 19.11.2020р.) навчальні посібники «Стропальні роботи» (автори: Карпенко О.В., Дмітрієнко Н.А.) та «Робочий зошит для уроків виробничого навчання (професія «Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій» (автор Огурцова Г.С.) - листи Інституту модернізації освіти «Про надання висновку» від 20.11.2020 № 22.1/12-Г-952  та від 20.11.2020 № 22.1/12-Г-953.

Викладач професійно-теоретичної підготовки Карпенко О.В. стала учасником Проєкту

"EU4Skills: Кращі навички для України МОН України» (жовтень 2020-червень 2021). За результатами аккетування та інтерв’ювання була відібрана у числі 10 кращих педагогів україни з впровадження дистанційних форм навчання і отримала пропозиції про зйомку  відеосюжету як одну кращих практик для використання на сайті Міністерства від керівників проєкту

Посібник викладача інформатики Хоменко О.М. «Методичні рекомендації «Впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках інформатики з метою формування здоров’язбережувальної компетенції у здобувачів освіти як найвищої соціальної цінності» рекомендований для використання у педагогічній діяльності НМР НМЦ ПТО у Дніпропетровській області (протокол №2 від 02.лютого 2021 р.)

Проблема виявлення, розвитку й педагогічної підтримки здібних й обдарованих дітей, розкриття їх потенціалу вважається однією з умов забезпечення сприятливого іміджу ЗП(ПТ)О.

 У цьому навчальному році активізувалася робота з обдарованими здобувачами освіти, налагоджена та постійно розширюється співпраця з МАН України:  укладено тристоронню угоду на співпрацю «МАН-ВНЗ-ЗП(ПТ)О»; 4 здобувачів освіти Центру стали  членами  Дніпропетровського відділення Малої академії наук України (відділення «Мовознавство», «Історія», «Технічні науки», «Біологія».

Серед педагогів та учнів Центру набули визнання традиційні форми роботи з талановитими та здібними учнями такі, як олімпіади, конкурси професійної майстерності, декади професій, предметні тижні, конкурси, турніри, фестивалі тощо.  Але з кожним роком розширюється коло інтелектуальних та творчих змагань, які сприяють розвитку наших учнів, стимулюють її до творчих дій та колективної співпраці, формують життєстверджуючу позицію особистості

Завдяки організаційній та методичній роботі  педагогічних працівників  здобувачі освіти протягом 2020-2021 н.р. отримали такі плідні здобутки:

№ з/п

Назва змагального заходу (конкурс, виставка, тощо)

Місце проведення, дата

П.І.Б. переможця
(або творча група колективу)

Зайняте призове місце

1

Всеукраїнський конкурс молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» (відділення «Технічні науки», номінація «Машинобудування»)- обласний відбірковий етап, участь у фінальному Всеукраїнському етапі

Дніпро, Київ, МАН України, КПНЗ "МАНУМ"ДОР", вересень-грудень 2020р.

Чілтас Месут

І місце

2

Всеукраїнський конкурс молодіжних інноваційних проєктів «Майбутнє України» (відділення «Технічні науки», номінація «Технічна творчість і винахідництво")- обласний відбірковий етап

Дніпро,КПНЗ "МАНУМ"ДОР", вересень-жовтень 2020р.

Подгоров І.Є.

ІІІ місце

3

Обласний конкурс, присвяченого 75-річниці з дня створення ООН (номінація «Майбутнє, якого ми прагнемо», вікова категорія 15-18 років)

Дніпро, КПНЗ "МАНУМ" ДОР", 10.12.2020 р.

Сівожелезова Т.В.

І місце

4

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор-Ерудит» (номінації: «Астроном-Юніор»)

Київ, МАН України, грудень 2020р.

10 учасників

Сертифікати ІІ ступеню

5

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор-Ерудит» (номінації: «Еколог-Юніор»)

Київ, МАН України, грудень,2020р.

10 учасників

Сертифікати ІІ ступеню

6

Всеукраїнський відкритий інтерактивний конкурс «МАН-Юніор-Ерудит» (номінації: «Історик-Юніор»

Київ, МАН України, грудень,2020р.

10 учасників

Сертифікати І ступеню

7

ІІ (заочний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, 10 клас

Кривий Ріг, грудень,2020р.

Чілтас Месут

І місце

8

ІІ (заочний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, 11 клас

Кривий Ріг, грудень,2020р.

Подгоров І.Є.

ІІ місце

9

ІІ (заочний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, 10 клас

Кривий Ріг, грудень,2020р.

Пономар Б.С.

І місце

10

Обласний конкурс «ЗП(ПТ)О Дніпропетровщини читають Шевченка»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл., березень,2021 р.

Литвиненко Т.О., Плєска С.В.

ІІ місце

11

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"

Харків, Творче об'єднання "Соняшник", березень,2021р.

Чілтас М.

Диплом ІІ ступеню регіонального рівня

12

Всеукраїнська українознавча гра "Соняшник"

Харків, Творче об'єднання "Соняшник", березень,2021р.

Сівожелезова Т.В.

Диплом ІІІ ступеню регіонального рівня

13

Віртуальний обласний конкурс колективів екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл., квітень,2021 р.

Творчий колектив з 6-ти учасників

ІІ місце

14

Конкурс STEM - проектів обласної педагогічної лабораторії «STEM- освіта в дії»

НМЦ ПТО у Дніпропетровській обл., квітень,2021 р.

Подгоров І.Є.

І місце в номінації "Макет" (напрямок "Будівельна галузь")

15

65-а обласна Спартакіада З(ПТ)О з мініфутболу, зональні змагання.

Кривий Ріг, 21.05.2021 р.

Команда з 9-ти гравців

ІІІ місце

Значну роль у формуванні інтересу до предмету, відіграють позакласні заходи в рамках декад професій, предметних тижнів тощо. Вони дають можливість виявити найбільш  свій актив (тих учнів, у яких інтерес до предмету уже сформувався) і привернути увагу до предмета інших учнів. Виходячи із особливостей організації освітнього процесу за змішаною формою, ці предметні тижні проводилися онлайн, а їх матеріали й розміщувалися на дистанційній платформі:

№з/п

Назва предметного тижня

Посилання

Хто підготував

1.       

Економічних дисциплін

https://uk.padlet.com/mtomilova82/ylrp0uo6przx;

Томілова М.В., Арнаутова Т.В.

2.

Професій громадського харчування

https://padlet.com/yeris86yuliia/lbb7l62lewq2o9eu

Іріс Ю.В., Арнаутова Т.В.

3.

Машиністів будівельних машин

https://padlet.com/alenapopesku4429/bf6vrtmcgji8lve0

Попеску А.В., Карпенко О.В.

4.

Професій зварювального виробництва

https://ru.padlet.com/elenabedrinets/9iyvxnri3dpr

Бедринець О.В.

5.

Охорони праці

https://padlet.com/arhipovalarisa67/Bookmarks

Архіпова  Л.М.

6.

Безпеки дорожнього руху

https://ru.padlet.com/olena652015/cn9frukkzb8p

Хоменко О.М.

7.

Природничих дисциплін

https://padlet.com/annaavanesan/Bookmarks;

Аванесян А.С.

8.

Фізики

https://padlet.com/fizikmika/Bookmarks

Шабаєва Л.І.

9.

Іноземної мови

https://padlet.com/irinatischenko520/q6crqixj47fcfmeo

Тищенко І.А.

Творчість педагога проявляється в дослідницькій роботі, моделюванні, творчому пошуку в процесі роботи над науково-методичною проблемною темою. Зростання професійної  активності педагогів відбувається через участь у фахових конкурсах, які систематично проводяться НМЦ ПТО, різноманітних творчих змаганнях, вебінарах тощо.

Назва заходу

Місце та дата проведення

П.І.П. педагога, зайняте місце

Обласний

методичний фестиваль

«Педагогіка партнерства: від ідеї до результату»

НМЦ ПТО в Дніпропетровській обл., січень-квітень 2021р.

Майстер в/н Огурцова Г.С.,

ІІ місце в номінації «Методична розробка уроку виробничого навчання  з професії - галузь будівництво»-

Обласний віртуальний конкурс викладачів української мови та літератури «Мій кращий конспект уроку»

НМЦ ПТО в Дніпропетровській обл., березень-квітень 2021

Смушкова О.М., участь.

Обласна інтернет-олімпіада серед педагогів ЗП(ПТ)О з основ кібербезпеки.

НМЦ ПТО в Дніпропетровській обл., 17.02. 2021

Куроп’ятников А. О., Семененко Є. І., участь

Обласний віртуальний конкурс серед викладачів математики «Кращий міждисциплінарний проєкт з математики (з професійним спрямуванням)».

НМЦ ПТО в Дніпропетровській обл., 16.04. 2021

Мірча Н.В.,

 диплом ІІІ ступеня

Участь у Всеукраїнській просвітницькій кампанії  «Від ідеї до реалізації» до Міжнародного дня інтелектуальної власності (26 квітня 2021р.)

Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)

ЦППРК №1, Томілова М.В., Сертифікати №0136, 0137

1.2. План виробничої діяльності за 2020-2021 н. р. виконано за рахунок доходів за проходження професійно-практичної підготовки здобувачами освіти на оплачуваних робочих місцях та складає 152 тис.грн. при плані в 86 тис. грн. (виконання 176,7 %).                       

Проводилася робота по поновленню, ремонту та реконструкції матеріально-технічної бази навчального закладу. Придбано: МФУ, мультимедійний проектор; сканер; сушарки; матеріали для забезпечення протиепідемічного режиму; м’ячі, акумулятор, лічильники, водонагрівач тощо.

Головною метою господарчої діяльності Центру є робота по збереженню та відновленню матеріально-технічної бази центру, збереження та економне використання енергетичних ресурсів тощо.

На початку року була проведена робота по плануванню придбання через програму «PROZORO» необхідної кількості будівельних матеріалів, дезінфікуючих засобів, інструментів, приладів та послуг, що потрібні для підготовки приміщень та енергомереж до роботи в новому 2020--2021 навчальному році та опалювальному періоді.

З метою збереження та економного використання енергетичних ресурсів встановлено:

 • енергозберігаючих ламп освітлення 96 шт.  на суму 318,20 грн.;
 • металопластикових вікон -3 шт. (за фінансового сприянню благодійної організації «Благодійний Фонд АрселорМіттал Кривий Ріг»).

Для сталої роботи під час опалювального періоду 2021-2022 року були заключні угоди  по виконанню промивки та  випробуванню під тиском внутрішньо- будинкових опалювальних систем: їдальні, гуртожитку та навчального корпусу на суму:6400 грн.

Постійно ведеться контроль за роботою  лічильників електроенергії та води (ведеться щомісячний облік та аналіз використання ресурсів , звітування по всіх енергоносіях). А також замінено лічильник води в будівлі гуртожитку (2130  грн.) та лічильник електроенергії в навчальному корпусі на суму 2800  грн.

В їдальні Центру замінено електрокабель та електровимикачі на загальну суму 3163,80 грн.                                           

Для сталого функціонування всіх систем життєзабезпечення закладу були заключені  договори з підприємствами – енергопостачальниками: ДТЕК «Дніпрообленерго», КП «Кривбасводорканал», КП «Криворіжтепломероежа».

Також укладені угоди на  перевірку пожежних кранів і рукавів на суму 2250 грн., договір на технічне обстеження вогнегасників на суму 1260грн.,  «РЕМПОБУТТЕХНІКА КР, ПП» - обстеження холодильного та технологічного обладнання- 2000 грн, « Лабораторія по дезінфекції» - дезінфекція та дератизація.-2999,83 грн, угода на перевірку вентиляційної системи – 1000 грн., рівня освітленості житлових та виробничих приміщень – 1586,40 грн.

У Центрі систематично здійснюється  контроль за санітарним станом приміщень та прилеглих територій.

Проводяться поточні ремонти навчальних приміщень, майстерень, їдальні, гуртожитку із застосуванням сучасних матеріалів і новітніх технологій.

У 2021 році: відремонтовано другий поверх гуртожитку,  виконано поточний ремонт в 7 кімнатах і коридорі, їдальні, здійснено реконструкцію та оновлення системи теплопостачання у зварювальній майстерні.

Задля цього придбано будівельні матеріали на суму 3822,89 грн. .

Загальна сума ремонтних робіт склала 59336,74 грн.

Проведені роботи по благоустрою території та зовнішнього стану будівель , що включає в себе відновлення фасаду їдальні,  побілка бордюр, ремонт цоколів, пофарбування дверей фасадів, улаштування клумб, висадка квітів і декоративних кущів.

1.3. Позабюджетні джерела фінансування включали власні надходження по спеціальному фонду кошторису, які отримував Центр згідно зі ст. 13 Бюджетного кодексу України. Ці кошти використані на покриття видатків на енергоносії, оплату витрат на відрядження, виплату заробітної плати, підготовну освітнього закладу до роботи в осінньо-зимовий період, господарські та комунальні витрати. Спонсорська допомога склала 100,000 грн.        

1.4. Задля успішного здійснення навчально-виробничого процес у Центрі працюють 39 педагогічних працівників:

керівників – 4 особи (10 % від загальної кількості педагогічних працівників закладу);

 • старший майстер – 1 особа (2,5 %);
 • майстрів виробничого навчання –15 осіб (38 %);
 • викладачів – 15 осіб (38 %);
 • методист – 1 особа (2,5 %);
 • практичний психолог – 1 особа (2,5 %);
 • соціальний педагог - 1 особа (2,5 %);
 • вихователі – 1 особа (2,5%);
 • керівник гуртка – 1 особа (2,5 %).

Викладацькою діяльністю займаються 22 педагогічних працівника, з них:

 • керівників – 4 особи (10 % від загальної кількості педагогічних працівників закладу);
 • викладачів – 15 осіб (38 %);
 • старший майстер - 1 особа (2.5%);
 • майстер виробничого навчання – 1 особа (2,5 %);
 • методист - 1 особа (2,5 %)

Атестаційний рівень педагогічних працівників такий:

 • мають вищу категорію – 4 особи (10 % від загальної кількості педагогічних працівників закладу);
 • першу категорію – 8 осіб (20 %);
 • спеціалістів – 3 осіб ( 7,5 %);
 • педагогічне звання «Старший викладач» - 1 особа (2,5 %);
 • педагогічне звання «Викладач - методист» - 3 особи (7,5 %).
 • педагогічне звання «Майстер виробничого навчання другої категорії» - 3 особи (7,5 %)..

Велася систематична робота по організації підвищення кваліфікації  та професійного рівня педпрацівників відповідно до  нових законодавчих документів МОН України: довготривалі курси підвищення кваліфікації педагоги пройшли  у Дніпропетровській академії неперервної освіти (викладач Тищенко І.А., соціальний педагог Шпильова Ю.А., психолог Шевцова К.О., бібліотекар Гузик О.М..),  Білоцерківському інституті неперервної професійної освіти (методист Томілова М.В., викладачі Арнаутова Т.В., Устінкіна І.О., майстри в/н Щербакова М.В., Драгуш В.О., Дмитрієнко Н.А.).

Окрім того (відповідно до абзацу першого п.9 Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників»)  педагогічні працівники самостійно обирали конкретні форми, види, напрями підвищення кваліфікації відповідно до індивідуальних планів.

Педагоги Центру брали участь в онлайн тренінгу Інституту бізнес освіти Віденського університету економіки та бізнесу в рамках Еразмус+ проєкту PAGOSTE, на тему: «Трасфер (фахових) знань», 22-23 червня 2021р.)

Викладачі природничих дисциплін Аванесян А.С. та Шабаєва Л.І. у числі  260 вчителів м Кривого Рогу долучилися до  першого в Україні  проєкту підвищення кваліфікації «Лідерської освітньої програми STEAM-CAMP» (лютий-червень 2021р.). Цей проєкт  допоможе  прокачати фахові та особистісні скіли (навички), дасть нові інструменти для викладання та познайомить з кращими педагогами природничих наук. 

Значна кількість педагогічних працівників здійснювали безпосередній професійний розвиток шляхом неформальної освіти, що сприяє безперервному професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, набуттю нових і вдосконаленню раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвід. Переважна більшість педагогів отримали сертифікати про дистанційне  проходження різноманітних курсів на освітніх Інтернет платформах «Edera», «Prometheus», «На Урок», «Всеосвіта», дистанційних курсам НМЦ ПТО у Дніпропетровській області тощо

Педагоги Центру навчалися у міській Школі нових виробничих технологій (викладачі Попеску А.В., Єріс Ю.В. майстри в/н Глячишин О.О., Гудкова О.А., Драгуш В.О.., підготували та захистили свої наробки й отримали відповідні сертифікати НМЦ ПТО у Дніпропетровській області

З метою комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму та продуктивності діяльності педпрацівників у квітні місяці була проведена атестація педагогічних працівників. Всіма педагогами, які підлягали атестації були підготовлені творчі звіти й розміщені на сайті Центру для ознайомлення членами атестаційної комісії та всіма бажаючими , там же розміщені матеріали підсумкового засідання атестаційної комісії, яке проводилося онлайн (посилання: https://ru.padlet.com/olena652015/bvzxro9cbkuy6ekq).

Пройшли атестацію 11 педагогічних працівників, з них: - 1 старший майстер на відповідність займаній посаді;  1 викладач загальноосвітніх дисциплін на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «викладач-методист»;  2 викладача загальноосвітніх дисциплін на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст 2 категорії»; 2 викладача професійно-теортичної підготовки на підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»; - 1 майстер виробничого навчання на відповідність займаній посаді та встановлення 12 тарифного розряду; - 4 майстра виробничого навчання на відповідність займаній посаді та встановлення 13 тарифного розряду.

Задля раціональної розстановки кадрів Центру внесені зміни у штатний розпис, а саме:  введені посади заступника директора з навчально-виховної роботи, механіка, водія, лаборанта, двірників (2 одиниці), 0,5 ставки юриста (стало повна ставка).

1.5. Протягом 2020-2021 навчального року кількість учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування, постійно змінювалась. 

Станом на 01.10.2020 року  у нашому навчальному закладі навчалися 16 учнів,  серед яких п/о – 5, б/о – 10 та 1 особа з прийомної родини.  З них закінчили навчання в лютому 2021 року  2 учениці б/о.

Станом на 01.03.2021 р. в Центрі навчалися 15 учнів-сиріт (3 – п/о, 12 б/о). Закінчили навчання в червні 2021 року 4 особи без опіки.

Станом на 01.07.2021 р. перехідний контингент складає –12 учнів (п/о – 2, б/о – 10 ).

Також в Центрі на внутрішньому обліку перебували:

 • учні-напівсироти – 16;
 • учні з багатодітних родин – 31;
 • учні-інваліди – 0;
 • учні з малозабезпечених сімей – 3;
 • учні, батьки яких проходять службу в зоні АТО – 0 учня;
 • внутрішньо переміщенні особи з зони АТО – 3 особи;
 • учні-чорнобильці – 1 особа.

На початку навчального року соціальна стипендія для учнів-сиріт та учнів, позбавлених батьківського піклування становила 1180 грн., а з січня 2021 року стипендія збільшилася: учні п/о отримують 3592 грн 50 коп., б/о – 3405 грн. Також учні пільгової категорії отримували грошові виплати передбачені законодавством:                                                                               

 • 10 учнів отримали щорічну матеріальну допомогу для придбання навчальної літератури  в розмірі  трьох базових місячних стипендій  (3540 грн.);                                                                      
 • 2  учня отримали матеріальну допомогу для придбання одягу та взуття  у розмірі  387 гривень учням-сиротам та учням, позбавленим батьківського піклування (щорічне поповнення гардероба та текстильної білизни складає 65% від коштів, передбачених на первинне забезпечення);    
 • 4 учня з числа нового контингенту, які знаходяться на повному державному утриманні, отримали  кошти на придбання одягу, взуття для сиріт– 595 грн.;
 • 16 учнів отримали щорічну матеріальну допомогу у розмірі 136,00  грн. 

З початку навчального року ведеться контроль за процесом оформлення документів учнів пільгових категорій, а саме - оформлення пенсій, паспортизація, медичне обслуговування, переоформлення документів на житло, реєстрація учнів, проходження медичної комісії у військкоматах та отримання приписного свідоцтва юнаками тощо.

У лютому 2021 р. закінчили навчання 2 особи з числа пільгової категорії, в червні 2021 р. – 4 особи.                        

Протягом навчального року за рахунок стипендіального фонду було надано матеріальну допомогу  та премії 3 учням у розмірі однієї базової стипендії.

Для здійснення профілактичних та оздоровчих заходів у навчальному закладі постійно працює медичний пункт, який має необхідне обладнання та приміщення медичного призначення. На базі медпункту здобувачам освіти надають долікарську допомогу. Медична сестра здійснює профілактичну та санітарно-просвітницьку роботу, контролює санітарно-гігієнічний стан приміщень навчального закладу. З метою проведення  профілактичних заходів щодо запобігання злочинності, правопорушень, пияцтва, наркоманії, бродяжництва  соціально-психологічною службою ЦППРК №1 м. Кривий Ріг спільно зі спеціалістами  служби у справах дітей Металургійного району, Криворізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інспекцією ювенальної превенції Металургійного району був укладений річний план проведення спільних заходів.  Педагоги та здобувачі освіти Центру беруть активну участь у районних та міських акціях та заходах з пропаганди здорового способу життя.

Протягом навчального року здійснювалося матеріальне й моральне стимулювання працівників. Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту»: вислуга років, щорічні винагороди педпрацівникам, грошової допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки; доплати за престижність. Загальна сума зекономлених коштів склала  98 000 грн., вони були виділені на преміювання працівників Центру

Працівники були відзначені грамотами та подяками обласних, міських відділів освіти, департаменту освіти і науко ОДА, НМЦ ПТО У Дніпропетровській області, міськвиконкому, Металургійної районної у місті ради, Центру тощо. Проводилися святкові концерти та вечори відпочинку для членів колективу, працівники Центру брали активну участь у святкових та спортивно-масових заходах міста та Металургійного району..

Для оздоровлення працівників з фонду соціального страхування санітарно-курортні путівки не виділялися.

Проблеми поліпшення умов праці і навчання учасників навчально-виховного процесу, попередження їх травматизму, є одним з найактуальніших питань нашого закладу.

Відповідно до  Постанови КМУ від 17.04.2019 року № 331 «Про затвердження Порядку забезпечення гуртожитками осіб, які здобувають освіту в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» та з метою створення  необхідних умов для проживання, самостійної роботи, відпочинку, побуту, фізичної культури, виховної роботи з мешканцями гуртожитку проведена значна організаційна робота та поновлена нормативно-плануюча документація.

Задля надання мешканцям гуртожитку житлово-комунальних послуг належної якості згідно із законодавством у гуртожитку обладнана душова кімната, кухня, кімната для приготування їжі, кімната самоврядування, для покращення стану та обладнання санітарно-гігієнічних кімнат: придбано і встановлено новий бойлер на суму: 2670грн.; замінено труби холодного водопостачання 18 м/п та придбані нові змішувачі води - всього на суму 3676 грн.

У Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг розроблено «Положення про організацію охорони праці» на підставі Типового положення, є необхідна нормативно-законодавча та навчально-методична документація з питань охорони праці. Створена і діє служба охорони праці, безпеки життєдіяльності, склад якої призначено наказом «Про організацію роботи з охорони праці» від 31.08.2020 року № 77-аг, яка в своїй роботі керується «Положенням про службу з охорони праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. №255.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» в Центрі розробляються правила, положення, посадові інструкції та інші нормативні документи про охорону праці. В 2021 році були переглянуті та оновлені інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для учасників освітнього процесу. Виробничі майстерні Центру куточками пожежної безпеки, вогнегасниками ВП-5 та ВВК-3,5, медичними аптечками. В усіх навчальних кабінетах та виробничих майстернях оновленні куточки з охорони праці та інструкції відповідно до сучасних нормативних вимог. 

При прийомі працівників на роботу та учнів на навчання проводиться вступний інструктаж згідно з Переліком питань вступного інструктажу. Запис про проведення інструктажу робиться в спеціальному журналі та на заяві про прийняття працівника на роботу. Згідно з положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників та учнів Центру проводяться щомісячно інструктажі, які фіксуються в спеціальному журнал, і який є у кожного майстра в/н і ведеться згідно Положення.

На початку календарного року працівники Центру, згідно з наказом «Про проведення переатестації працівників з охорони праці» проведено навчання та перевірка знань з питань охорони праці. 

            Результати перевірок дотримання вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, показали що в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1м. Кривий Ріг  порушень не виявлено.

            Завдяки своєчасному навчанню та проведенню інструктажів з питань охорони праці та безпеці життєдіяльності в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1м. Кривий Ріг за останні 5 років нещасних випадків на виробництві й побуті не було.

У Центрі  функціонує кабінет з охорони праці, який  оснащений: навчальними планами та програмами з питань охорони праці, нормативно – правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою літературою, підручниками, навчальними та наочними засобами.

На виконання Закону України «Про охорону праці»  та Положення про організацію охорони  праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 23.01.2018 р. № 100/31552 в Центрі створено комісію з розслідування нещасних випадків (наказ від 31.08.2020 р. № 79-аг) в складі 3-х осіб. Розроблено план комплексних заходів з охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, аваріям, пожежам; план заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2020-2021 н. р. Значна увага з боку адміністрації навчального закладу приділяється питанням запобіганню нещасним випадкам з працівниками, здобувачами освіти навчального закладу як під час освітнього процесу, так і у побуті. За звітний період нещасних випадків серед учасників освітнього процесу не зафіксовано.

Здійснюється планування попереджувального ремонту будівлі і його своєчасне проведення. Це досягається своєчасним виявленням і правильною оцінкою пошкоджень та своєчасним ремонтом будівельних конструкцій і комунікацій, очищенням дахів і прилеглої до стін території.

Центр приділяє достатню увагу питанням цивільного захисту. Для організації проведення і контролю усіх заходів цивільного захисту, а також для забезпечення керування силами і засобами ЦЗ створено Штаб цивільного захисту

1.6. Вся діяльність закладу професійної (професійно – технічної) освіти здійснюється на підставі Статуту ЦППРК №1 м. Кривий Ріг, який розроблено в установленому порядку і затверджено Наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 № 581.

У Центрі діють 2 профспілкові організації: здобувачів освіти та працівників, які входять до складу галузевої Криворізької профспілки працівників будівництва і промбудматеріалів. Всю свою роботу профспілковий комітет будує на принципах соціального партнерства і співпраці з адміністрацією Центру, вирішення всіх питань шляхом конструктивного діалогу в інтересах працівників ЗП(ПТ)О.

Діє комісія по трудовим відносинам, по соціальному страхуванню; рада трудового колективу; піклувальна рада; батьківський комітет, які надають допомогу в організації навчально - виховного процесу; створенні необхідних умов для фізичного, інтелектуального, соціального й духовного розвитку учнів і педагогічних працівників.

Одним із напрямків в роботі профспілкового комітету є контроль за забезпеченням здорових та безпечних умов праці: участь у роботі комісії з перевірки стану робочих місць в Центрі, і контроль виконання заходів, передбачених Угодою з охорони праці. Проводилась культурно - масова робота: розповсюджувалися пільгових квитків у міський музикально – драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка, привітання членів профспілки зі святами, отримання новорічних подарунків, участь у міському святкуванні Дня будівельника. За рахунок профспілкових коштів протягом року надавалась матеріальна допомога працівникам згідно з заявами. Продовжується традиція привітання листівками працівників Центру та ветеранів профтехосвіти з нагоди урочистих подій та пам’ятних дат членами профспілкового комітету.

Центр активно співпрацює з громадськістю міста, з органами місцевого самоврядування, педагогічною та батьківською громадськістю, підприємствами-замовниками робітничих кадрів тощо.

Налагоджені тісні взаємозв’язки з відділом сім’ї та молоді Металургійного району, Національною поліцією, службою у справах дітей Металургійного району та службами інших районів міста, Криворізьким міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інспекцією ювенальної превенції та інспекторами відділу в’язків з громадськістю полку патрульної поліції м. Кривого Рогу; з 01.06.2021 р. уклали договір про співпрацю з Громадським об’єднанням «СПРАВЖНЯ НАДІЯ».       

Колектив Центру є активним учасником міських та районних масових заходів до пам’ятних та знаменних дат; районних благодійних заходів. У травні місяці 2021р. педагоги та учні Центру долучилися до вшанування пам'яті отамана Костя Пестушка (Степового-Блакитного). Адміністрація Центру входила до складу організаційної групи по встановлення у парку Будівельників міста Кривого Рогу пам’ятника цій визначній особі - Головному отаману Степової дивізії "Холодний Яр", провіднику антибільшовицького повстання 1920 року на Криворіжжі

1.7 Демократизація управління навчальних закладам передбачає переведення відносин між адміністрацією, трудовим й учнівським колективом у площину співробітництва, створення умов для конструктивної критики, повага думки інших. Директором здійснюється особистий прийом громадян в понеділок – з 13.00 до 16.00. За 2020-2021 н. р. в усній і письмовій формі надійшло 36 звернення громадян. Всі звернення розглянуті на нарадах при директорові, педагогічних радах, зборах трудового колективу, тощо, громадяни, які з ними зверталися, ознайомлені з результатами їх розгляду.

Керівництво Центру конструктивно сприймало зауваження та пропозиції, викладені громадськими організаціями, органами громадського самоврядування.

1.8. Обсяг надходжень по загальному фонду кошторису за 2020-2021 н. р. становить 10946600 грн.

Всі кошти використані за цільовим призначенням.

Спеціальних  коштів надійшло на рахунок Центру 910083 грн.  

З них: за виробничу практику: 268002 грн., дохід від виробничої практики:140002грн.;.; оплата за перепідготовку 269700 грн.; держзамовлення – 205575 грн., послуги харчування за рахунок стипендіального фонду 58722 грн.;  придбано літератури 150 екз. на суму 10136,10 грн.; медикаментів на суму 3578 грн.; канцелярських виробів та журналів: 10370 грн., будівельні матеріали: 27539,15грн., інше (бензин)- 2860 грн.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду кошторису відсутня. Заборгованості по заробітній платі, стипендії, комунальним платежам немає.

УХВАЛИЛИ:

Визнати роботу  директора ЦППРК №1 Рукавішнікової О.В.. задовільною.

 «За» - 68; «утрималися»  - 10.