План роботи практичного психолога ЦППРК № 1

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи практичного психолога

Центра підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг

Дзюнич Світлани Анатоліївни

на 2019-2020 навчальний рік

м. Кривий Ріг

І. Аналітична частина

Аналізуючи результати роботи за 2018-2019 навчальний рік було виявлено, що учні мають недостатню мотиваційну готовність до обраної професії, а також спостерігається переживання, пов’язані з відходом із шкільного колективу, невміння здійснити психологічну саморегуляцію,  тому виникла необхідність розподілити увагу на такі напрямки діяльності практичного психолога в наступному навчальному році:

 1. Створення умов для ефективної соціалізації учнів підліткового віку.
 2. Організація роботи з дітьми девіантної поведінки.
 3. Професійне самовизначення випускників Центру.
 4. Попередження суїцидальної поведінки учнів, насильницьких дій у родині та навчально-виховному закладі.
 5. Соціально – економічні проблеми у учнів з іншим населених пунктах.

ІІ. Цілепокладаюча частина

Мета: «Створення психолого-педагогічних умов для ефективної соціалізації особистості молодої людини до суспільних змін, їх підготовка до самостійного життя в суспільстві».

Завдання:

 • Діагностування психологічних вікових новоутворень;
 • Виявлення проблем та потенційних можливостей учнів на діагностичній основі (визначення стартової готовності до навчання, адаптованості до умов навчання, соціальної компетентності, готовності до трудової діяльності);
 • Супроводження дітей «групи ризику», дітей із сімей постраждалих, задіяних в ході проведення АТО (корекційно-відновлювальна робота, профілактична робота, тематичні бесіди, відвідування учнів вдома, консультація педагогів та батьків);
 • Психологічна профілактика дезадаптації учнів в складних умовах перебудови сучасного суспільства;
 • Психологічна просвіта всіх учасників навчально – виховного процесу;
 • Надання своєчасної психологічної допомоги в кризових ситуаціях як учням, так і співробітникам ЦППРК № 1;
 • Здійснення вивчення індивідуальних особливостей учнів, їх інтересів та потреб; виходячи з результатів діагностики, допомагати учням у пізнанні власного характеру, боротьбі з негативними рисами, вихованні позитивних якостей;
 • Співпраця з адміністрацією центру, педагогічним та батьківським колективом, з районним центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та співробітниками поліції.

ІІІ. Змістова частина

№ з\п

Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти

Термін проведення

Де і з ким проводиться

1. Діагностика

1.1  Діагностика учнівського колективу

Діагностичний мінімум № 1 « Діагностика стартової готовності до професійної діяльності»

1.1.1

Визначення соціально-психологічної готовність до навчання за опитувальником «Особливості вашої поведінки»

вересень-жовтень

I курс

1.1.2

Визначення психофізіологічної готовності до навчання за опитувальником Айзенка «Тип ВНД. Особливості темпераменту» (підлітковий варіант у модифікації   Т.В. Матоліна)

вересень-жовтень

I курс

1.1.3

Визначення мотиваційної готовності до навчання за опитувальником ДДО Є. Клімова

вересень-жовтень

I курс

Діагностичний мінімум № 2 «Адаптованість до умов навчання»

1.1.5

Дослідження емоційної сфери за методикою самооцінки психічних станів Г. Айзенка

вересень-жовтень

I курс

Діагностичний мінімум № 3 «Соціальна компетентність»

1.1.6

Визначення рівня соціалізованості (методика М.Рожкова)

листопад

II курс

Діагностичний мінімум № 4 «Готовність до трудової діяльності»

1.1.7

Визначення рівня професійної визначеності  (опитувальник суб’єктивної оцінки професійної визначеності)

грудень

III курс

1.1.8

Індивідуальна психодіагностика учнів «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

1.1.9

Індивідуальна психодіагностика учнів за запитом

Протягом року

Учні Центру

1.2  Діагностика педагогічного колективу

1.2.1

Визначення індивідуального стилю педагогічної діяльності (опитувальник Маркова А.К.)

вересень

Педагоги Центру

1.2.2

Тип поведінки в конфліктній ситуації

жовтень

1.2.3

Опитувальник на виявлення емоційного вигорання (опитувальник МВІ)

листопад

1.2.4

Опитувальник «Психологічна компетентність вчителя»

грудень

1.3 Діагностика учнів, які проживають в гуртожитку

1.3.1

Анкетування «Ти і твої батьки»

Вересень

Учні, які проживають в гуртожитку

1.3.2

Анкетування  для діагностики проблем насильства

Жовтень

1.3.3

Усне опитування «Види насилля в сім’ї»

Листопад

1.3.4

Інтерв’ю «Твої шкідливі звички»

Грудень

1.3.5

Усне опитування «Статеві стосунки – секс чи кохання?»

Січень

1.3.6

Опитування «Інтернет – інформаційний помічник чи джерело агресії»

Лютий

1.3.7

Інтерв’ю «Що ви знаєте про шкоду наркотичних речовин?»

Березень

1.3.8

Усне опитування «Толерантність – що це?»

Квітень

1.3.9

Опитування «Твої плани на літні канікули»

Червень

1.3.10

Діагностика першокурсників по проблемах адаптації (Техніка «Дім, дерево, людина», Тест «Люшера»)

Протягом року

2. Профілактика

2.1

Бесіда з елементами тренінгу «Вчинки та їх наслідки»

Жовтень

учні Центру

2.2

Відео-тренінг «Види насилля в сім’ї»

Листопад

2.3

Лекція «Дружба і кохання в нашому житті»

Січень

2.4

Лекція «Що таке ІПСШ»

Лютий

2.5

Бесіда з елементами тренінгу «Моя індивідуальність»

Березень

2.6

Лекція « Як правильно сказати – Ні!»

Квітень

2.7

Лекція «Роль емоцій в нашому житті»

Травень

2.8

Бесіда «Позбуваємось шкідливих звичок»

Червень

3. Корекція

3.1

Індивідуальна корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

3.2

Групова корекційно-відновлювальна робота з учнями «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

учні Центру

3.3

Індивідуальні корекційно - розвивальні заняття з учнями, які мають проблеми особистісно-емоційного характеру

Протягом року

учні Центру

4. Консультування

4.1

Консультації для батьків та пед.працівників по проблемах взаємодії з учнями

Протягом року

Батьки, педагоги

4.2

Консультації та психологічна допомога дітям-сиротам, інвалідам, учням з девіантною поведінкою, та учням, які знаходяться на обліку «групи ризику» та «зони ризику»

Протягом року

Учні Центру

4.3

Індивідуальне та групове консультування батьків щодо питань труднощів у взаєминах з дітьми, питань вибору місця роботи

Протягом року

Батьки, учні Центру

4.4

Індивідуальне консультування підлітків з особистими проблемами

Протягом року

Учні Центру

4.5

Індивідуальне та групове консультування пед.працівників з особистими проблемами

Протягом року

Педагоги Центру

5. Просвіта

5.1 Просвіта учнівського колективу

5.1.1

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікти і причини їх виникнення»

3 тиждень вересня

Учні Центру

5.1.2

Лекція «Правда про алкоголь та куріння»;

3 тиждень жовтня

5.1.3

Бесіда «Толерантність – що це?»

3 тиждень листопада

5.1.4

Лекція «СНІД - загроза безпеці людства»

1 тиждень грудня

5.1.5

Заняття з елементами тренінгу «Важливі життєві навички».

3 тиждень січня

5.1.6

Заняття з елементом тренінгу «Як сказати «Ні» у ситуації ризику»

1 тиждень лютого

5.1.7

Лекція  «Телебачення – інформаційний помічник чи джерело агресії

2 тиждень березня

5.1.8

Лекція «Уміння сказати «Ні» в екстремальних ситуаціях

1 тиждень квітня

5.1.9

Бесіда «Позбуваємось шкідливих звичок»

1 тиждень травень

5.2 Просвіта педагогічного колективу

5.2.1

Лекторій роль емоцій в нашому житті

3 тиждень вересня

Педагоги, майстри в/н

5.2.2

Заняття з елементами тренінгу «Психологічне благополуччя та його складові

2 тиждень жовтня

5.2.3

Лекторій  «Суїцидальна    поведінка   неповнолітніх:

сутність, причини,  профілактика»

2 тиждень листопада

5.2.4

Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт»

2 тиждень грудня

5.2.5

Лекторій «Вибір адекватних методів педагогічної дії»

4 тиждень січня

5.2.6

Заняття з елементами тренінгу «Профілактика емоційного вигорання педагога»

4 тиждень лютого

5.2.7

Лекторій  «Лабіринти сновидінь»

2 тиждень березня

5.2.8

Заняття з елементами тренінгу «Стрес. Способи відновлення та профілактики»

2 тиждень квітня

5.2.9

Лекторій «Виявлення комп’ютерної залежності учнів»

2 тиждень травня

5.2.10

Лекторій «Педагогічне спілкування»

2 тиждень червня

6. Інше

6.1 Організаційно-методична робота

6.1.1

Складання річного плану роботи

Протягом року

 

6.1.2

Складання щомісячного плану роботи

В кінці місяця

 

6.1.3

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах

Протягом року

 

6.1.4

Участь у навчально-методичних семінарах

Протягом року

 

6.1.5

Підготовка (розробка) навчальних, корекційних і розвивальних програм

Протягом року

 

6.1.5

Підготовка програм психодіагностичних досліджень

Протягом року

 

6.1.7

Підготовка психодіагностичного інструментарію (тестових бланків, анкет тощо)

Протягом року

 

6.1.8

Виявлення учнів: «групи ризику», обдарованих дітей, учнів пільгових категорій

Протягом року

 

6.1.9

Розробка та друк пам’яток, інструкцій вчителям, батькам, учням

Протягом року

 

6.1.10

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом року

 

6.2 Зв’язки з громадськістю

6.2.1

Співробітництво з районним центром соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді та співробітниками поліції

Протягом року

 

6.2.2

Співпраця з педагогами навчального закладу

Протягом року

 

6.2.3

Співпраця з батьківською громадою

Протягом року

 

6.2.4

Співпраця з медпрацівниками

Протягом року

 

6.2.5

Співпраця з працівниками психологічної служби, секцією психологів ПТНЗ міста

Протягом року

 

Практичний психолог               _______________                                               С. А. Дзюнич

Пов'язані статті