План роботи

соціального педагога

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів 1 м.Кривий Ріг

Шпильової Юлії Анатоліївни

на  2018 - 2019 н.р.

Проблема над якою працює соціальний педагог –  проблема особистісного зросту та соціалізації учасників навчального процесу. Дана проблема включає наступні теми:

 • «Формування і розвиток індивідуальних особливостей учня (-ці) та допомога йому (їй) у виробленні свідомого ставлення  до майбутнього життя та виховання самодостатньої соціально адаптованої особистості»;
 • «Формування здорового способу життя в учнівському середовищі»;
 • «Сім’я як провідний фактор соціалізації особистості».

Основною метою роботи соціального педагога Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 м.Кривий Ріг є створення умов для соціалізації особистості учня, надання йому допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі сприйняття світу та адаптації в ньому, а також захист в його життєвому просторі.

Засобами досягнення цієї мети є вивільнення і розвиток ресурсів учня і його соціального оточення, забезпечення необхідних соціальних змін, навчання, виховання та самовиховання особистості.

Основними напрямками роботи є:

 • робота з пільговим контингентом;
 • робота з "важкими" учнями;
 • постійний контроль життя, навчання, побуту підлітка;
 • з'ясування причини поведінки, що відрізняється від загальноприйнятої;
 • бесіди з класним керівником, майстром виробничого навчання;
 • бесіди з підлітком;
 • співпраця з практичним психологом (робота з підлітком на основі психологічного обстеження);
 • робота з батьками; з'ясування причини ситуації, що створилася;
 • консультації батьків;
 • організація і проведення заходів щодо виховання "важких" підлітків, бесіди з найближчим їх оточенням (друзі, родичі, знайомі).

Основні завдання соціального педагога:

 1. оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення соціально-психологічного клімату в педагогічному та учнівському колективі;
 2. прогнозування на основі спостережень та досліджень посилення негативних чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток особистості учня чи групи, прогнозування результатів навчально-виховного процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
 3. профілактика негативних явищ та пропаганда здорового способу життя;
 4. соціально-педагогічний супровід дітей пільгового контингенту та дітей з особливими потребами; дітей з ускладненою поведінкою та умовами виховання;
 5. соціально-педагогічний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах;
 6. профілактика правопорушень, саморуйнівної поведінки та жорстокого поводження;
 7. робота щодо розвитку міжособистісних стосунків усіх учасників навчально-виховного процесу;
 8. забезпечення дотримання норм охорони та захисту прав неповнолітніх, представлення  їх інтересів у різноманітних інстанціях (службі у справах неповнолітніх, ЦСССДМ, міліції, суді тощо);
 9. соціальна профілактика, спрямована на розкриття потенціалу учнів, яка стимулює формування у них імунітету в інтересах особистості та суспільства.
 10. сприяння розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучення громадських організацій, творчих спілок, окремих громадян до  культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів робіт;
 11. соціально-психологічне забезпечення методичної роботи Центру;
 12. постійне підвищення свого професійного рівня, педагогічної майстерності, загальної культури.

У своїй діяльності соціальний – педагог керується такими нормативно - правовими документами:

 • Закон України «Про освіту» (від 23.03.1996 р.№100а/96-ВР зі змінами і доповненнями); 
 • Закон України «Про професійно-технічну освіту» (№ 103/98 – ВР від 19.12.2006р зі змінами);
 • Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (№ 2558-ІІІ від 21.06.2001р.);
 • Закон України «Про протидію торгівлі людьми» (№3739-17 від 20.09.2011р.);
 • Закон України «Про попередження насильства в сім'ї » (№ 2789-ІІІ від 15.11.2001р.);
 • Закон України  «Про охорону дитинства» (від 26.03.2001р.);
 • Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 24.09.2008 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»;
 • наказ МОН «Про планування діяльності та ведення документації практичних психологів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України» від 28.12.2006 № 864;
 • наказ МОН України «Про  затвердження  Концепції формування позитивної мотивації  на здоровий спосіб життя у  дітей  та молоді» (від 21.06.2004 року № 605);
 • посадова інструкція соціального педагога;
 • етичний кодекс соціального педагога.

   У 2018 – 2019 навчальному році планую продовжити працювати над проблемою особистісного зросту та соціалізації учасників навчального процесу, а також над формуванням здорового способу життя в учнівському середовищі та застереженні учнів від шкідливих звичок. На початку навчального року скласти соціальний  паспорт  Центру на основі зібраних даних. Проведести тренінги для гармонізації стосунків у групах. Запрошувати, упродовж навчального року, працівників поліції (відділу превенції), служби у справах дітей, ЦСССДМ, працівників медичних установ для проведення бесід із учнями на різну тематику щодо ведення здорового способу життя та подальшої соціалізації особистості учня у доросле життя.

          Завдання на 2018 – 2019 навчальний рік:

 1. Забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі соціально-педагогічного вивчення.
 2. Допомога викладачам, майстрам виробничого навчання, батькам у виборі найбільш ефективних методів навчання та виховання учнів.
 3. Здійснення соціально-педагогічного супроводу учнів соціально – незахищених категорій, які знаходяться в складних життєвих обставинах, учнів, які стоять на внутрішньому обліку, дітей, схильних до правопорушень у Центрі та  тих, що перебувають на обліку в ССД і КМСД.
 4. Організація просвітницької роботи для батьків (осіб, що їх замінюють) з питань організації виховного процесу.
 5. Організація профілактичної роботи з попередження девіантної поведінки;
 6. Профілактика правопорушень неповнолітніх.
 7. Здійснення превентивного виховання, профілактика злочинності, алкоголізму і наркоманії, шкідливих звичок серед підлітків.
 8. Взяти на контроль учнів, які переїхали з зони АТО, а також учнів, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО.
 9. Удосконалити роботу з учнями, що опинилися в складних життєвих обставинах;
 10. Проведення соціально-психологічного спостереження та аналізу щодо ефективності функціонування соціально-психологічної служби та ставлення  учасників навчально-виховного процесу до результатів діяльності працівників  соціально-психологічної служби Центру.

   з/п

Заходи

Термін проведення

Відповідальний

Хто  і з ким проводиться

1.Діагностичний напрям

1.1

Складання соціального паспорту Центру

Вересень

2018 р.

Соціальний педагог

Учні 1- 3 курсу

1.2

Діагностика раннього виявлення залежностей (тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії) та соціально-дезадаптованих учнів за допомогою анкетування, бесід

Жовтень

2018р.

Соціальний педагог, 

практичний психолог

Учні 1 курсу

1.3

Визначення соціально-вразливих групп дітей за допомогою анкетування, бесід

Протягом року

Соціальний педагог, 

практичний психолог,

майстри в/н, 

класні керівники

Учні 1 курсу

1.4

Вивчення особливостей соціально-адаптаційного періоду учнів за допомогою проведення анкетування

Вересень,

жовтень

2018 р.

Соціальний педагог,

практичний психолог

Учні 1 курсу

1.5

Складання соціального паспорту сімей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, особистісних проблем, особистісних потреб за допомогою проведення індивідуальних бесід, анкетування;

Жовтень,

листопад

2018 р.

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу,

батьки

1.6

Визначення соціально-побутових умов життя дітей-сиріт, соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб;

Листопад

2018 р.

Соціальний педагог

Учні-сироти

1.7

Вивчення соціально-побутових умов життя сімей, що опинилися в складних життєвих умовах, та дітей «групи ризику», соціального оточення, виявлення негативних та позитивних впливів, проблем, особистісних потреб

Жовтень,

Листопад

2018 р.

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу;

сім’ї, які потрапили в складні життєві обставини

1.8

Проведення опитувань, анкетувань, тренінгів, круглих столів

За

окремим

планом

Соціальний педагог,

практичний психолог

Учні 1-3 курсу;

класні керівники;

майстри в/н

2.Прогностичний напрям

2.1

Індивідуальні бесіди з дезадаптованими учнями І курсу.

Вересень -

грудень

Соціальний педагог

Учні 1 курсу

2.2

Вивчення умов проживання учнів, які потребують соціально-психологічного захисту

Вересень-жовтень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

2.3

Виявлення дітей «групи ризику», відносно яких можна прогнозувати зниження успішності та вияви дезадаптації.

Листопад- Січень

Соціальний педагог, практичний психолог, майстри в/н,

Класні керівники

Учні 1-3 курсу

2.4

Надання психологічної, соціально-педагогічної  допомоги дітям-сиротам, напівсиротам та учням з малозабезпечених сімей.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні 1-3 курсу

2.5

Робота з учнями, що опинилися у складних життєвих ситуаціях. Здійснення соціально – психологічного супроводу.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні 1-3 курсу

2.6

Попередження негативних проявів поведінки учнів, які потребують особливої соціально-педагогічної уваги шляхом індивідуальної роботи з ними. Залучення необхідних спеціалістів в роботі з вищезазначеними учнями, для досягнення позитивних результатів.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні 1-3 курсу

2.7

Аналіз технологій соціально – педагогічної діяльності та вибір серед них тих, що можливо може максимально зменшити вияви насилля.

Вересень -

червень

Соціальний педагог

Соціальний педагог

2.9

Визначення соціально – бажаної сфери самоствердження для «важкого» підлітка:                            

 • спостереження;
 • індивідуальна бесіда з учнем;
 • бесіда з батьками, викладачами. 

Вересень -

червень

Соціальний педагог

Соціальний педагог

2.10

Прогнозування творчо обдарованих  учнів Центру (залучення до гуртків, творчих об'єднань).

Вересень -

червень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

2.11

Надання допомоги учням, які потребують піклування чи знаходяться в складних життєвих обставинах.

За запитом

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

3.Консультативний напрям

3.1

Консультативна робота за потребою учнів

Постійно

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

3.2

Допомога учням випускних груп у професійному самовизначенні

Лютий,  Квітень 2019

Соціальний педагог, майстри в/н,

Класні керівники

Учні 1-3 курсу, батьки

3.3

Консультативна робота з дезадаптованими учнями.

За запитом

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

3.4

Консультація для батьків з питань соціальної адаптації дитини до навчального закладу

За запитом

Соціальний педагог

Батьки (опікуни)

3.5

Індивідуальні консультації учнів, що звертаються з проблемними питаннями (за запитом):                            

- надання соціально – педагогічних рекомендацій;                                          

- консультації щодо профілактики порушень поведінки та відповідальності за власні вчинки

Вересень

червень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу,

навчальні групи за вибором

3.6

Індивідуальні  консультації для педагогів (за запитом).

Протягом навчального періоду

Соціальний педагог

Педагогічний колектив

3.7

Індивідуальне консультування учнів на тему: Наслідки шкідливих звичок.

Протягом

року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

3.8

Виховна година, до Міжнародного дня інвалідів «Ми завжди повинні нести іншим світло добра і любові».

Грудень

Соціальний педагог

навчальні групи за вибором

3.9

Година спілкування з метою підготовки до самостійного дорослого життя: “Складання власного бюджету на місяць”.

Квітень

Соціальний педагог

Навчальні групи за вибором,

Учні пільгової категорії – діти –сироти, ПБП

3.10

Консультації для майстрів в/н, педагогів (групові, індивідуальні):   

 • «Соціальний та педагогічний супровід учня, що знаходиться у скрутних життєвих  обставинах»;
 • «Підтримка учнів - переселенців»;
 • «Дезадаптовані учні»;
 • «Роль, місце та основні функції соціального педагога в організації навчально – виховного процесу»;
 • «Допомога учням у подоланні депресивного стану»;
 • «Фінансове забезпечення учнів пільгових категорій»;
 • « Співпраця з батьками»;
 • « Проблеми суїцидальної поведінки в учнівському середовищі»;
 • « Підготовка учнів  випускних груп до самостійного життя».;
 • «Допомога у працевлаштуванні учням - випускникам».

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Соціальний педагог

Класні керівники груп,    майстри в/н

3.11

Години спілкування з учнівськими групами на теми:

 • « Проблеми, які можуть спіткати під час адаптаційного періоду»;
 • «Соціальний педагог. Хто він?»;
 • « Молодь і поліція».
 • « ВІЛ/СНІД та інфекції, які передаються статевим шляхом»;
 • « Твоє життя в твоїх руках» (суїцидальна поведінка)»;
 • « Шлях до справжнього кохання»;              
 • «Правила дотримання особистої гігієни»;
 • «Пірсинг та татуювання»;
 • «Комп’ютерна залежність. Як не зашкодити самому собі!»;
 • «Шлях до створення сімейних відносин».

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу, навчальні групи за вибором

3.12

Індивідуальні консультації з метою підвищення правової активності учнів.

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники,

майстри в/н, учні

3.13

Надання інформаційної, правової та соціальної допомоги учням, батькам (особам, що їх замінюють) які виїхали з території АТО.

Протягом року

Соціальний педагог

Батьки, опікуни,

учні

4. Захисний напрям

4.1

Залучення громадських організацій та установ, з якими співпрацює соціальний педагог, для захисту прав та вирішення питань учнівської молоді

Протягом року

Соціальний педагог, залучені організації

Громадські

організації

4.2

Оформлення єдиних квитків для учнів з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування

Вересень

(за запитом)

Соціальний педагог

Учні з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування

4.3

Надання допомоги при оформленні матеріальної допомоги  та пільг учням - переселенцям, які виїхали з території АТО

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 1 курсу

4.4

Надання допомоги при оформленні пенсій, соціальних виплат учням з числа дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Соціальний педагог

Учні з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування

4.5

Здійснення організаційно-розпорядчих, просвітницьких, профілактичних, соціально-перетворювальних заходів:

 • «Як не стати жертвою злочину»;
 • «Закон і суспільство»;
 • «7+Я…це?» (ознайомлення із законодавством України про гендерні відносини);
 • “Мандруй по мережі Інтернет безпечно”;
 • «Правила поведінки в зимовий період »
 • «Насильство: про це варто знати!»;
 • «Скажи Ні! Аборт».
 • «Нецензурні слова. Правила спілкування»;
 • «Життя дається тільки раз»;
 • «Інфекційні захворювання, які передаються статевим шляхом».

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

4.6

Участь у педагогічних нарадах з висвітлення соціально-педагогічних питань та інформування педколективу  з питань охорони та соціального захисту дитинства.

Вересень червень

Соціальний педагог

Соціальний педагог, педагогічний колектив

4.7

Інформаційна зустріч з юристом в рамках тижня правових знань

За згодою

Соціальний педагог

Учні 1-2 курсу

4.8

Супровід у відновленні життєво важливих документів дитини.

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

4.9

Консультування з питань захисту учнів. Роз'яснювальна робота серед неповнолітніх з питань соціального захисту (за запитом)

Протягом Року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу, педагогічні працівники, батьки, опікуни.

4.10

Представлення інтересів учнів у різних інстанціях (суд, відділи превенції, служба у справах дітей  тощо).

Протягом Року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

4.11

Організація та проведення просвітницьких заходів, акцій з інформування, надання консультацій представникам різних груп про їх права та соціальні гарантії.

Протягом року

Заступник з навчально – виховної роботи, соціальний педагог

Учні 1-3 курсу, педагогічні працівники, батьки, опікуни.

4.12

Індивідуальні консультації з учнями з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування на теми  (за запитом):

 • Як оформити пенсію;
 • Як оформити інвалідність;
 • Що потрібно знати про різні документи – паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера,  медична картка, трудова книжка, єдиний квиток; написання резюме, тощо.

Вересень            червень

Соціальний педагог

Діти –сироти та діти, позбавлені  батьківського піклування, діти - інваліди

4.13

Здійснення організаційно-розпорядчих заходів з метою реалізації основних положень Закону України Про охорону дитинства.

Протягом року

Соціальний педагог

Адміністрація Центру

4.14

Проведення практичних занять щодо прав дитини “Бережи мене, мій законе”.

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

4.15

Організація оздоровлення учнів з числа дітей – сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Протягом року

Заступник з навчально – виховної роботи, соціальний педагог

Учні 1-2 курсу

5.Профілактичний напрям

5.1

Профілактика тютюнопаління, наркоманії серед учнів за допомогою проведення лекцій, бесід

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.2

Антиалкогольна та антинаркотична просвіта (буклети, стенди);

Раз на 2 місяці

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.3

Профілактика і надання соціально-педагогічної допомоги дітям, які потерпають від насильства в родині та поза нею за допомогою проведення індивідуальних бесід з учнями;

Протягом року

Соціальний педагог

Учні, які

потерпають від

насильства в

родині

5.4

Профілактика відхилень поведінки на основі аналізу анкет, ведення картотеки «важких» підлітків індивідуальна робота з ними;

Постійно

Соціальний педагог

Важкі підлітки

5.5

Проведення засідання Ради профілактики правопорушень серед неповнолітніх;

За окремим графіком

Комісія ради профілактики правопорушень

Рада профілактики правопорушень

5.6

Допомога в організації та проведенні заходів виховного  відділу Центру

Протягом року

Соціальний педагог

Класні керівники, заст. директора з НВР

5.7

Взяття на облік важковиховуваних учнів, учнів з сімей які опинились у складних життєвих обставинах.

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.8

Здійснення контролю за відвідуванням занять учнями.

Постійно

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.9

Година спілкування «Образа, погроза, приниження, побиття… Мовчати не треба!»

травень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.10

Виховна година: “Ні – насильству!Ти маєш право на життя без насильства”, до Дня боротьби з насильством над жінками.

січень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.11

Випуск стіннівок до Дня порозуміння з Віл - інфікованими “Ситуації, в яких ми ризикуємо”.

Грудень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.12

Виховна година на тему: “Захист від наркотичних та психотропних речовин”.

Січень,

квітень

Соціальний педагог

Навчальні групи за вибором

5.13

Виховна година: “Наслідки сексуальних стосунків”

Грудень,

лютий

Соціальний педагог

Навчальні групи за вибором

5.14

«Конфлікт. Шляхи подолання конфліктної ситуації» (проведення практичних занять для зменшення агресивності та конфліктності у підлітків. Формування навичок спілкування, адекватного типу поведінки у конфлікті та зниження агресивності.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні 1-3 курсу

5.15

Усний журнал «Безпечне працевлаштування –  як не стати жертвою торгівлі!».

Лютий,

Травень

Червень

Соціальний педагог

Учні 3 курсу

5.16

Профілактика схильності учнів до суїциду. Індивідуальна профілактика – бесіди, консультації. 

Травень

Соціальний педагог, практичний психолог

Навчальні групи за вибором

5.17

Профілактичний захід на тему: “Це страшне явище наркоманія” до Міжнародного Дня боротьби із зловживанням наркотиками

Червень

Соціальний педагог

Учні 1-3 курсу

5.19

Круглі столи з представниками центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді на теми:

 • «Як захиститися від насильства?
 • «Наркотики, прекурсори, як уникнути залежності...
 • Що робити у кризовій ситуації; до кого і як звертатися?
 • «Засоби правового захисту, протидія та попередження торгівлі людьми».

За згодою

Соціальний педагог, спеціалісти ЦСССДМ

Учні 1-3 курсу, ЦСССДМ

5.20

Проведення рейду “Територія вільна від тютюну ”.

Щотижнево

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні 1-3 курсу

5.21

Профілактика злочинності:

 • збір інформації про наслідки асоціальних дій, ризикованої поведінки;
 • роз’яснення правових норм щодо різних аспектів асоціальної поведінки;
 • формування навичок культурного проведення дозвілля;
 • формування навичок здорового способу життя.

Раз на місяць

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні, схильні до правопорушень

5.22

Індивідуальні бесіди з учнями, які стоять на внутрішньому обліку Центру, обліку в правоохоронних органах, з метою профілактики відхилень у  поведінці.

Січень

травень

Соціальний педагог

Учні, схильні до правопорушень

5.23

Профілактика алкогольної та наркотичної  залежності:

 • практичне заняття «Живи! Наркотикам, алкоголю  ні».
 • «Геть паління! Ми – здорове покоління!»
 • Позакласний захід «Мій вибір – життя без цигарки» з переглядом відеороликів
 • Круглий стіл за участі лікаря-нарколога «Алкоголізм: причини, наслідки».

Листопад

Грудень

Лютий

За згодою

Соціальний педагог

Учні, які проживають в гуртожитку

5.24

Соціально-педагогічний супровід сімей, що потрапили в складну життєву ситуацію з метою профілактики різних форм сімейного насилля.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог

5.25

Профілактичні бесіди з учнями, що негативно впливають на класний колектив.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Учні

1-3 курсу

 

6.Соціально-перетворювальний напрям

6.1

Соціально – педагогічний патронаж соціально – незахищених категорій учнів.

Протягом

року

Соціальний педагог

Учні, які потребують патронажу

6.2

Відвідування занять на тематику про насильство, правопорушення, торгівля людьми.

За окремим графіком

Соціальний педагог

Соціальні педагоги, освітяни

6.3

Індивідуальні консультації з дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, інвалідами та учнями, переселенцями

Протягом

року

Соціальний педагог

Учні

1-3 курсу

6.4

Взаємодія з організаціями, які надають соціальні послуги учнівській молоді

Протягом року

Соціальний педагог, соціальні організації

Учні училища

6.5

Тренінгові заняття з учнями з числа дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування:

 • тренінг розвитку толерантності у підлітків «Толерантність корисна для серця»;
 • «Правильний вибір професії-важливий крок у житті»; 
 • «Лихослів’я та культура спілкування» (поради, які допоможуть учням навчитися налагоджувати стосунки з людьми);
 • «Гендерна рівність. Чи має вона місце у сучасному суспільстві»;   
 • «Правила поведінки в зимовий період»       
 • « Що таке самостійне життя?»;
 • «Вчимося контролювати бюджет на місяць»;
 • «Уникаємо агресії у спілкуванні»
 • «Закони, які нас захищають»
 • «Продовжуємо навчання. Допомога у виборі професії та навчального закладу випускникам»

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Соціальний педагог

Учні з числа дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування  І-ІІІ курсу

6.6

Сприяння соціально-професійному визначенню особистості та адаптації в соціумі;

Квітень,

травень

2018р.

Соціальний педагог

Учні

випускних груп

6.7

Участь у роботі педагогічних рад, нарад при директорі, методичного об’єднання класних керівників.

За графіком

Соціальний педагог

Соціальний педагог, адміністрація Центру

6.8

Індивідуальна соціально – перетворювальна робота з дітьми, які зазнали насильства та жорстокого поводження в сім’ї (бесіди, консультування).

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог, батьки

Соціальний педагог, практичний психолог, батьки, учні, що зазнали насильства

6.9

Індивідуальна, розвивальна та соціально-перетворювальна робота стосовно запобігання агресивності серед підлітків.

Протягом року

Соціальний педагог, практичний психолог

Соціальний педагог

 

7.Організаційний напрям

7.1

Планування роботи та складання плану роботи на рік (місяць).

Кожний місяць

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.2

Визначення соціально-педагогічних проблем і завдань, які підлягають вирішенню в практичній діяльності соціального педагога.

Протягом            року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.3

Робота в бібліотеці, самопідготовка.

Протягом             року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.4

Відвідання психолого – педагогічних семінарів.

За графіком

Соціальний педагог

Криворізький НМЦ ПТО,

ДНМЦ ПТО

7.5

Налагодження зв’язків з районними організаціями та планування спільної діяльності. Відвідування громадських установ (клубів за інтересами, судів, органів соціальної опіки та піклування, служби у справах дітей та ін.).

Протягом             року

Соціальний педагог

Органи місцевого самоврядування, громадські організації

7.6

Участь у Радах профілактики, учнівський  комітетах.

Протягом            року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.7

Участь у педрадах, нарадах вихователів.

За окремим графіком

Соціальний педагог

Адміністрація Центру

7.8

Складання статистичних та аналітичних звітів про виконану роботу (за півріччя).

В кінці навчального року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.9

Консультації в навчально-методичних та наукових центрах.

Протягом року

Соціальний педагог

Криворізький НМЦ ПТО,

ДНМЦ ПТО, соціальні педагоги НЗ ПТО

7.10

Систематичне оформлення необхідної документації, журналів обліку роботи, спостереження, ведення обліку дітей соціально вразливих категорій;

Протягом року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.11

Взаємовідвідування відкритих, позаурочних, позакласних заходів.

За графіком

Соціальний педагог

Соціальні педагоги

7.12

Співпраця з адміністрацією закладу, практичним психологом, бібліотекарем, майстрами, класними керівниками, вихователям гуртожитку, працівниками Центру.

Протягом             року

Соціальний педагог

Педагогічний колектив Центру

7.13

Обробка результатів соціально-педагогічних досліджень.

Протягом                 року

Соціальний педагог

Соціальний педагог

7.14

Благодійна акція «Підтримай воїнів АТО», «Діти – це наше майбутнє!»

Грудень

Травень (до 01.07.2018)

Соціальний педагог

Учнівський та педагогічний колектив Центру

7.15

Співпраця з громадськістю:  

 • з  правоохоронними органами.
 • військкоматами
 • з наркологом – психіатром ПНД.  
 • з ЦСССДМ    
 • ССД
 • медичними закладами
 • Адміністрацією  соціального гуртожитку
 • провідними юристами/ правовиками              

Протягом року

(за згодою)

Соціальний педагог

Організації, профільні спеціалісти

7.16

Відвідування учнів вдома, бесіди з батьками (опікунами).

За потребою протягом року

Соціальний педагог

Учні І- ІІІ курсу

7.17

Допомога у працевлаштуванні дітей – сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Червень

Соціальний педагог

Соціальний педагог

           

Соціальний педагог   ЦППРК № 1                                          Ю.А.Шпильова

 

СОЦІАЛЬНІ ПАРТНЕРИ ЦППРК №1