Виховний процес

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

формувати громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну,    культурну освіченість, через практичну участь у  суспільно-значущих справах.

ЗАВДАННЯ:

 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 3. Духовно-моральне виховання, домінантою  якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
 4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 5. Підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності.
 6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 7. Гуманізація стосунків у колективі.
 8. Врахування інтересів учнів.
 9. Організація роботи з батьками тощо.

Погоджено Zatvergeno
на засіданнях зборів<
здобувачів освіти
ЦППРК № 1 м. Кривий Ріг

Pogodgeno

 

Положення

про учнівське самоврядування

Центру підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1

м. Кривий Ріг

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування ЦППРК № 1 м. Кривого Рогу -добровільна громадська організація здобувачів освіти Центру, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів -які не суперечать законодавству та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

Права та обов’язки старост навчальної групи

Розділ 1. Загальні положення.

 1. На початку навчального року (у вересні) в кожній групі на загальних зборах за погодженням з майстром виробничого навчання та класним керівником обирається староста групи та її актив.
 2. Староста груп і його заступника затверджуються наказом директора Центру.
 3. Староста групи безпосередньо підпорядковується майстрові виробничого навчання та класному керівникові, що закріплені за групою.
 4. Вказівки старости в межах, зазначених правилами та обов’язками старости навчальної групи є обов’язкові для всіх здобувачів освіти групи.
 5. В разі відсутності старости з незалежно яких причин, функції старости автоматично покладаються на заступника старости групи.
 6. Питання про зміну старости та його заступника в навчальній групі вирішується загальними зборами здобувачів освіти групи. Зміна старости або його заступника погоджується з майстром виробничого навчання та класним керівником, що закріплені за групою.

emblema cpprkУЧНІВСЬКА РАДА

МОЛОДІЖНОГО ГУРТОЖИТКУ

2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПОСАДА

ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

НОМЕР

ГРУПИ

Навчально-виробничий сектор

Залян Рафаель

Сокур Максим

18-19

18-19

Житлово-побутовий сектор

Дурандін Богдан

Мосієнко Катерина Літвіненко Діана

06-20

11-20

02-19

Культурно-масовий сектор _

Хороша Марина Євдокимов Олександр Чепель Дар’я

02-19

12-19

02-19

Спортивно-масовий сектор

Сірик Олексій

Арапан Олександр

Черненко Іван

08-18

08-18

06-20

Сектор підтримки порядку та дисципліни

Тютюнник Олександр Лисенко Віктор Махетська Світлана

18-19

08-18

07-20

 

Сторінка 1 із 4