Виховний процес

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

формувати громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну,    культурну освіченість, через практичну участь у  суспільно-значущих справах.

ЗАВДАННЯ:

  1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
  2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
  3. Духовно-моральне виховання, домінантою  якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
  4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
  5. Підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності.
  6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
  7. Гуманізація стосунків у колективі.
  8. Врахування інтересів учнів.
  9. Організація роботи з батьками тощо.

Детальніше...

В.о. голови учнівського самоврядування – Кутова Дар’я

Заступник голови – Францева Анастасія

Актив учнівського самоврядування Центру: Кобзар Олена, Ярова Юлія, Брюкман Люба, Субач Лілія, Михальченко Сергій, Дергачов Максим

№     з/п

групи

Майстер виробничого навчання

Староста групи

Актив групи

1.      

01-15

Сокур Н.В.

Костів Наталія

Субач Лілія

Брюкман Люба

Волощук Анастасія

2.      

02-16

Дуднік В.М.

Лигутко Ірина

Кобзар Олена

Максимченко Лілія

Мельниченко Іннеса

Детальніше...

Сторінка 1 із 3