Концепція виховної роботи

МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

МЕТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ:

формувати громадянина через його політичну, правову, трудову, економічну,    культурну освіченість, через практичну участь у  суспільно-значущих справах.

ЗАВДАННЯ:

 1. Виховання високої моралі у підростаючого покоління, формування в нього українського менталітету на основі відродження національних традицій.
 2. Створення необхідних умов для фізичного розвитку учнів, збереження та зміцнення їхнього здоров’я.
 3. Духовно-моральне виховання, домінантою  якого є орієнтація на загальнолюдські цінності.
 4. Розвиток розумових і фізичних здібностей, формування високої пізнавальної культури, організація змістовного дозвілля учнів.
 5. Підготовка учнів до господарсько-трудової діяльності.
 6. Створення умов для вільного вибору учнями світоглядних позицій.
 7. Гуманізація стосунків у колективі.
 8. Врахування інтересів учнів.
 9. Організація роботи з батьками тощо.

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 1. ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ
 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ВИХОВАННЯ
 3. ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА САМОСВІДОМОСТІ
 4. МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 5. ТРУДОВЕ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 6. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 7. ХУОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
 8. ФІЗИЧНЕ ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНЕ ВИХОВАННЯ
 9. РОБОТА З БАТЬКАМИ
 10. РОБОТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ
 11. РОБОТА  МОЛОДІЖНОГО ГОТЕЛЮ
 12. РОБОТА БІБЛІОТЕКИ
 13. РОБОТА НАРКОЛОГІЧНОГО ПОСТА
 14. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ ТА РОБОТА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Related Articles