Права і обов'язки здобувача освіти

Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки учнів регламентують норми поведінки учня та його відносини з викладачами, працівниками Центру та іншими учнями.

Правила поведінки складені на підставі закону України “Про професійно-технічну освіту”, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЦППРК №1 м.Кривий Ріг.

Основним завданням Правил є формування в учня загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між учнями, викладачами та співробітниками навчального закладу, збереження традицій та іміджу Центру.

Права та обов’язки учня, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Статуті навчального закладу і Правилах внутрішнього розпорядку ЦППРК №1.

Виконання Правил є обов’язковим для всіх учнів незалежно від соціального статусу та громадянства.

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1. Базові етичні принципи та норми поведінки.

1.1.  Кожен учень з повагою ставиться до норм Конституції і законів України.

1.2.  Кожен учень з повагою ставиться до цінностей історично-культурної спадщини України, її мов та традицій.

1.3.  Учень бере на себе зобов’язання зберігати добрі традиції ЦППРК №1, підтримувати та підвищувати його імідж, зберігати майно, дотримуватися норм громадської моралі.

1.4.  В ЦППРК №1 визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь якої національної, етнічної, релігійної, мовної, соціальної, політичної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

1.5.  У Центрі неприпустимо здійснення дій, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди навчальному процесу.

 2. Навчальні заняття

2.1.  Учень повинний з’явитися на навчальні заняття без запізнень. Про початок і закінчення навчальних занять викладачі й учні сповіщаються дзвоником.

2.2.  Учні перед початком занять заходять до аудиторії тільки після того, як її залишать викладач та учні, які займалися на попередньому уроці.

2.3.  Перед початком заняття чергові, призначені старостою групи, повинні витерти усі записи з дошки, перевірити наявність крейди.

2.4.  Перед початком заняття учень повинен вимкнути мобільний телефон, електронні аудіо (відео) програвачі та іншу техніку. Користування цими приладами під час занять категорично заборонено.

2.5.  Традиційною формою вітання викладача, який входить до аудиторії на початку занять є вставання учнів.

2.6.  Учень, який запізнився до початку занять, може бути допущений до аудиторії тільки за дозволом викладача.

2.7.  Пропуск занять без поважної причини не допускається.

2.8.  За поважних причин учень може отримати дозвіл заступників директора з НВЧ, НВР або НР на пропуск занять або короткочасну відпустку. Про це учень повинен заздалегідь попередити класного керівника та майстра виробничого навчання.

2.9.  У випадку відсутності на заняттях без дозволу адміністрації навчального закладу, учень повинен довести до відома адміністрації про причину та термін відсутності.

2.10.  Довідки про хворобу можуть бути отримані учнем у поліклініці за місцем проживання, але їх облік та реєстрацію проводить фельдшер навчального закладу. Довідка надається керівникам навчальної групи у першій день виходу учня на навчання після хвороби.

2.11.  У разі неявки викладача на заняття, староста групи сповіщає про це адміністрацію і далі діє згідно з вказівками адміністрації. Група при цьому знаходиться в аудиторії згідно з розкладом занять.

2.12.  Під час занять заборонено:

- пересуватися та виходити з аудиторії без дозволу викладача;

- вживати їжу та напої;

- забруднювати аудиторію, зокрема приліплювати жувальні гумки, робити подряпини та записи на столах і стінах, залишати після занять сміття в аудиторії;

- заважати під час проведення занять викладачеві та іншим учням.

2.13.Учень повинен виконувати правила безпеки під час виробничого навчання, лабораторних робот, при роботі з електроприладами, машинами й механізмами, під час проведення занять з фізичного виховання. З правилами безпеки учня знайомить викладач перед початком занять.

 3. Навчальний процес

3.1   У кожній групі рішенням зборів групи призначається староста з числа найбільш успішних і дисциплінованих учнів. Староста групи підпорядкований адміністрації навчального закладу та керівникам навчальної групи.

3.2  Староста групи:

-      доводить до відома учнів групи розпорядження й вказівки адміністрації навчального закладу та керівників групи;

-      здійснює контроль за відвідуванням учнями групи навчальних занять;

-      контролює цілість обладнання, меблів і чистоту в аудиторіях, де займається група;

-      сповіщає учнів про зміни, що вносяться у розклад навчальних занять;

-      призначає на кожен день чергових групи;

-      представляє інтереси учнів групи перед викладачами, майстром в/н та адміністрацією навчального закладу.

3.3   Розпорядження старости у межах його функцій є обов’язковими для всіх учнів групи.

3.4   Учень з’являється на здавання екзаменів, заліків, індивідуальних консультацій, додаткові заняття точно у визначений для цього час.

3.5   На здавання екзаменів і заліків учень з`являється з індивідуальним навчальним планом (заліковою книжкою).

3.6   Забороняється передача учнівського квитка, залікової книжки, пільгових квитків іншим особам.

3.7   Підробка учнівських документів, пільгових квитків, журналів груп, виправлення та підчищення у них є вчинками несумісними зі званням учня ЦППРК №1.

3.8   Для учня Центру є неприпустимим надання заздалегідь неправдивої інформації викладачам, керівникам групи, адміністрації навчального закладу щодо навчального процесу та функціонування ЦППРК №1.

3.9   Під час відвідування бібліотеки Центру та користування її літературою учень повинен виконувати Правила користування науково-технічною бібліотекою ЦППРК №1.

4. Приміщення і територія Центру

4.1    У навчальному закладі заборонено створення політичних партій та проведення в приміщеннях і на території Центру політичної діяльності.

4.2    Будь–які заходи (культурного, релігійного та іншого характеру) на території і в приміщеннях Центру проводяться за дозволом адміністрації.

4.3   При знаходженні в приміщеннях та на території Центру учень повинен мати при собі учнівський квиток і пред’являти його на прохання уповноважених посадових осіб навчального закладу.

4.4   Знаходження в приміщеннях  Центру у верхньому одязі та головних уборах заборонено.

4.5   У ЦППРК №1 прийнятий діловий стиль в одязі для учнів, викладачів, інженерно-педагогічних працівників та співробітників. Заборонено вхід до Центру учням у визивному одязі, пляжному вбранні, одязі з провокаційними надписами.

4.6   В приміщеннях і на території навчального закладу прийнята спокійна, доброзичлива манера спілкування. Не допускаються вигуки, образливі вислови, ненормативна лексика.

4.7   Учень підтримує у всіх приміщеннях Центру та на його території чистоту і порядок, дбайливо та акуратно ставиться до матеріальної власності академії (майну, обладнанню, приладам, меблям, наочним посібникам і т.д.)

4.8   Учень дотримується охайності й загальноприйнятих норм користування туалетом.

4.9   Паління в приміщеннях та на території навчального закладу заборонено.

4.10  Учень повинен дотримуватися норм гігієни та санітарії, виконувати правила електричної та пожежної безпеки в приміщеннях і на території Центру.

4.11  Виносити з приміщень навчального закладу різне обладнання, техніку, прилади, інше майно Центру дозволяється тільки за письмовим дозволом адміністрації.

4.12     Знаходження учнів у навчальних корпусах у позанавчальний час не дозволяється крім занять спортом, художньою самодіяльністю, громадськими справами.

4.13     Знаходження учнів в приміщеннях Центру у святкові та загальновихідні дні, у робочі дні після 20-00 допускається лише за наявності дозволу адміністрації навчального закладу.

4.14     В приміщеннях і на території ЦППРК №1 забороняється:

-      розпивати спиртні та слабоалкогольні напої, включаючи пиво;

-      розповсюджувати та вживати наркотичні речовини;

-      знаходитись у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

-      здійснювати будь-які дії, які перешкоджають навчальному процесу;

-      приводити з собою у приміщення навчального закладу домашніх тварин;

-      грати у карти та інші азартні ігри;

-      застосовувати піротехнічні засоби на території Центру;

-      сидіти на підвіконнях, столах та інших непризначених для цього місцях.

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

Розділ VI

СУБ'ЄКТИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Стаття 36.

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу є суб'єктом професійно-технічної освіти.

Учень професійно-технічного навчального закладу - це випускник основної або старшої загальноосвітньої школи, зарахований до професійно-технічного навчального закладу на навчання за програмами професійно-технічної освіти. Учню професійно-технічного навчального закладу видається учнівський квиток.

Слухач професійно-технічного навчального закладу - це особа, зарахована до цього закладу на навчання за програмами курсової підготовки, перепідготовки чи підвищення кваліфікації.

Стаття 37.

Права учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім прав, передбачених Законом України "Про освіту", мають право на: належні умови навчання за обраною професією; матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України; навчання професії за індивідуальною програмою; безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами навчального закладу; матеріальну допомогу; оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством; безоплатні медичне обслуговування, користування засобами лікування, профілактики захворювань та зміцнення здоров'я; щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення; безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, яка не дає змоги продовжити навчання за обраною професією; пільговий проїзд у транспорті в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. (Статтю 37 доповнено абзацом згідно із Законом №1158-IV від 11.09.2003)

Стаття 38.

Гарантії соціального захисту учня, слухача та випускника професійно-технічного навчального закладу

Час навчання у професійно-технічному навчальному закладі зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі в безперервний і в стаж роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, встановлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання і днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Випускникам професійно-технічних навчальних закладів денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18 років становить тридцять один календарний день, випускників віком понад 18 років - відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам професійно-технічного навчального закладу, які навчались за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством.

Інші питання соціального захисту учня, слухача професійно-технічного навчального закладу регулюються законодавством.

Стаття 39.

Обов'язки і відповідальність учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

Учень, слухач професійно-технічного навчального закладу, крім обов'язків, передбачених Законом України "Про освіту", зобов'язані: виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь і навичок; відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком; виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю працівників відповідних підприємств, установ, організацій; дотримувати правил охорони праці та техніки безпеки під час практичного навчання і виробничої практики; бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентаря, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесі.

Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами навчальному закладу, підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства.

За невиконання обов'язків і систематичне порушення статуту професійно-технічного навчального закладу, правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу, незадовільну успішність до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з навчального закладу.

Порядок накладання дисциплінарного стягнення, відрахування з професійно-технічного навчального закладу встановлюється його статутом та правилами внутрішнього розпорядку.

З професійно-технічного навчального закладу учень, слухач може бути відрахований за: власним бажанням; станом здоров'я; (Частину п'яту статті 39 доповнено абзацом третім згідно із Законом №1158-IV від 11.09.2003) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад; (Частину п'яту статті 39 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом №1158-IV від 11.09.2003) незадовільні успішність, поведінку; невиконання вимог навчального плану та навчальних програм; вироком суду, що набрав законної сили; грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку професійно-технічного навчального закладу.

Учень, слухач при відрахуванні з професійно-технічного навчального закладу може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

Стаття 40.

Заохочення учня, слухача професійно-технічного навчального закладу

За досягнення високих результатів у навчанні та оволодінні професією, спеціальністю, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються різні форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів, передбачені статутом професійно-технічного навчального закладу.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів у професійно-технічних навчальних закладах створюються фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян. Положення про фонд матеріального заохочення затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері професійно-технічної освіти або засновником професійно-технічного навчального закладу.