Права і обов'язки здобувача освіти

Правила поведінки учнів регламентують норми поведінки учня та його відносини з викладачами, працівниками Центру та іншими учнями.

Правила поведінки складені на підставі закону України “Про професійно-технічну освіту”, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЦППРК №1 м.Кривий Ріг.

Основним завданням Правил є формування в учня загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між учнями, викладачами та співробітниками навчального закладу, збереження традицій та іміджу Центру.