Правила поведінки здобувачів освіти

Правила поведінки учнів регламентують норми поведінки учня та його відносини з викладачами, працівниками Центру та іншими учнями.

Правила поведінки складені на підставі закону України “Про професійно-технічну освіту”, нормативних актів Міністерства освіти і науки України, Статуту ЦППРК №1 м.Кривий Ріг.

Основним завданням Правил є формування в учня загальнолюдських моральних цінностей і громадянської позиції, створення атмосфери доброзичливості і взаємної поваги між учнями, викладачами та співробітниками навчального закладу, збереження традицій та іміджу Центру.

Права та обов’язки учня, на яких базуються Правила поведінки, визначені у Статуті навчального закладу і Правилах внутрішнього розпорядку ЦППРК №1.

Виконання Правил є обов’язковим для всіх учнів незалежно від соціального статусу та громадянства.

Незнання Правил не звільняє від їх виконання та не знімає дисциплінарної відповідальності за їх порушення.

1. Базові етичні принципи та норми поведінки.

1.1.  Кожен учень з повагою ставиться до норм Конституції і законів України.

1.2.  Кожен учень з повагою ставиться до цінностей історично-культурної спадщини України, її мов та традицій.

1.3.  Учень бере на себе зобов’язання зберігати добрі традиції ЦППРК №1, підтримувати та підвищувати його імідж, зберігати майно, дотримуватися норм громадської моралі.

1.4.  В ЦППРК №1 визнаються загальнолюдські цивілізаційні цінності, відповідно до яких належність особи до будь якої національної, етнічної, релігійної, мовної, соціальної, політичної або статевої групи в жодному разі не може бути причиною для дискримінації або некоректного, образливого ставлення.

1.5.  У Центрі неприпустимо здійснення дій, які обмежують права інших осіб, заважають здійсненню ними своїх посадових обов’язків, створюють перешкоди навчальному процесу.

 2. Навчальні заняття

2.1.  Учень повинний з’явитися на навчальні заняття без запізнень. Про початок і закінчення навчальних занять викладачі й учні сповіщаються дзвоником.

2.2.  Учні перед початком занять заходять до аудиторії тільки після того, як її залишать викладач та учні, які займалися на попередньому уроці.

2.3.  Перед початком заняття чергові, призначені старостою групи, повинні витерти усі записи з дошки, перевірити наявність крейди.

2.4.  Перед початком заняття учень повинен вимкнути мобільний телефон, електронні аудіо (відео) програвачі та іншу техніку. Користування цими приладами під час занять категорично заборонено.

2.5.  Традиційною формою вітання викладача, який входить до аудиторії на початку занять є вставання учнів.

2.6.  Учень, який запізнився до початку занять, може бути допущений до аудиторії тільки за дозволом викладача.

2.7.  Пропуск занять без поважної причини не допускається.

2.8.  За поважних причин учень може отримати дозвіл заступників директора з НВЧ, НВР або НР на пропуск занять або короткочасну відпустку. Про це учень повинен заздалегідь попередити класного керівника та майстра виробничого навчання.

2.9.  У випадку відсутності на заняттях без дозволу адміністрації навчального закладу, учень повинен довести до відома адміністрації про причину та термін відсутності.

2.10.  Довідки про хворобу можуть бути отримані учнем у поліклініці за місцем проживання, але їх облік та реєстрацію проводить фельдшер навчального закладу. Довідка надається керівникам навчальної групи у першій день виходу учня на навчання після хвороби.

2.11.  У разі неявки викладача на заняття, староста групи сповіщає про це адміністрацію і далі діє згідно з вказівками адміністрації. Група при цьому знаходиться в аудиторії згідно з розкладом занять.

2.12.  Під час занять заборонено:

- пересуватися та виходити з аудиторії без дозволу викладача;

- вживати їжу та напої;

- забруднювати аудиторію, зокрема приліплювати жувальні гумки, робити подряпини та записи на столах і стінах, залишати після занять сміття в аудиторії;

- заважати під час проведення занять викладачеві та іншим учням.

2.13.Учень повинен виконувати правила безпеки під час виробничого навчання, лабораторних робот, при роботі з електроприладами, машинами й механізмами, під час проведення занять з фізичного виховання. З правилами безпеки учня знайомить викладач перед початком занять.

 3. Навчальний процес

3.1   У кожній групі рішенням зборів групи призначається староста з числа найбільш успішних і дисциплінованих учнів. Староста групи підпорядкований адміністрації навчального закладу та керівникам навчальної групи.

3.2  Староста групи:

-      доводить до відома учнів групи розпорядження й вказівки адміністрації навчального закладу та керівників групи;

-      здійснює контроль за відвідуванням учнями групи навчальних занять;

-      контролює цілість обладнання, меблів і чистоту в аудиторіях, де займається група;

-      сповіщає учнів про зміни, що вносяться у розклад навчальних занять;

-      призначає на кожен день чергових групи;

-      представляє інтереси учнів групи перед викладачами, майстром в/н та адміністрацією навчального закладу.

3.3   Розпорядження старости у межах його функцій є обов’язковими для всіх учнів групи.

3.4   Учень з’являється на здавання екзаменів, заліків, індивідуальних консультацій, додаткові заняття точно у визначений для цього час.

3.5   На здавання екзаменів і заліків учень з`являється з індивідуальним навчальним планом (заліковою книжкою).

3.6   Забороняється передача учнівського квитка, залікової книжки, пільгових квитків іншим особам.

3.7   Підробка учнівських документів, пільгових квитків, журналів груп, виправлення та підчищення у них є вчинками несумісними зі званням учня ЦППРК №1.

3.8   Для учня Центру є неприпустимим надання заздалегідь неправдивої інформації викладачам, керівникам групи, адміністрації навчального закладу щодо навчального процесу та функціонування ЦППРК №1.

3.9   Під час відвідування бібліотеки Центру та користування її літературою учень повинен виконувати Правила користування науково-технічною бібліотекою ЦППРК №1.

4. Приміщення і територія Центру

4.1    У навчальному закладі заборонено створення політичних партій та проведення в приміщеннях і на території Центру політичної діяльності.

4.2    Будь–які заходи (культурного, релігійного та іншого характеру) на території і в приміщеннях Центру проводяться за дозволом адміністрації.

4.3   При знаходженні в приміщеннях та на території Центру учень повинен мати при собі учнівський квиток і пред’являти його на прохання уповноважених посадових осіб навчального закладу.

4.4   Знаходження в приміщеннях  Центру у верхньому одязі та головних уборах заборонено.

4.5   У ЦППРК №1 прийнятий діловий стиль в одязі для учнів, викладачів, інженерно-педагогічних працівників та співробітників. Заборонено вхід до Центру учням у визивному одязі, пляжному вбранні, одязі з провокаційними надписами.

4.6   В приміщеннях і на території навчального закладу прийнята спокійна, доброзичлива манера спілкування. Не допускаються вигуки, образливі вислови, ненормативна лексика.

4.7   Учень підтримує у всіх приміщеннях Центру та на його території чистоту і порядок, дбайливо та акуратно ставиться до матеріальної власності академії (майну, обладнанню, приладам, меблям, наочним посібникам і т.д.)

4.8   Учень дотримується охайності й загальноприйнятих норм користування туалетом.

4.9   Паління в приміщеннях та на території навчального закладу заборонено.

4.10  Учень повинен дотримуватися норм гігієни та санітарії, виконувати правила електричної та пожежної безпеки в приміщеннях і на території Центру.

4.11  Виносити з приміщень навчального закладу різне обладнання, техніку, прилади, інше майно Центру дозволяється тільки за письмовим дозволом адміністрації.

4.12     Знаходження учнів у навчальних корпусах у позанавчальний час не дозволяється крім занять спортом, художньою самодіяльністю, громадськими справами.

4.13     Знаходження учнів в приміщеннях Центру у святкові та загальновихідні дні, у робочі дні після 20-00 допускається лише за наявності дозволу адміністрації навчального закладу.

4.14     В приміщеннях і на території ЦППРК №1 забороняється:

-      розпивати спиртні та слабоалкогольні напої, включаючи пиво;

-      розповсюджувати та вживати наркотичні речовини;

-      знаходитись у стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння;

-      здійснювати будь-які дії, які перешкоджають навчальному процесу;

-      приводити з собою у приміщення навчального закладу домашніх тварин;

-      грати у карти та інші азартні ігри;

-      застосовувати піротехнічні засоби на території Центру;

-      сидіти на підвіконнях, столах та інших непризначених для цього місцях.