Додаток 2 ПОРЯДОК застосування заходів виховного впливу

Додаток 2

 іііі

 

 

 

 

ПОРЯДОК

застосування заходів виховного впливу в Центрі підготовки і
перепідготовки робітничих кадрів №1 м.Кривий Ріг

 1. Цей Порядок визначає процедуру застосування заходів виховного впливу в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 м. Кривий Ріг (далі - Центр).
 2. Заходи виховного впливу - заходи, які застосовуються під час освітнього процесу щодо сторін булінгу (цькування) та забезпечують корекцію їхньої поведінки, зокрема виправлення деструктивних реакція та способів поведінка у міжособистісних стосунках.
 3. Заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) в Центрі застосовуються з метою:
 • відновлення та нормалізації відносин між сторонами булінгу (цькування) після відповідного випадку;
 • недопущення повторення випадку булінгу (цькування) між сторонами булінгу (цькування);
 • загальної превенції випадків булінгу (цькування) у Центрі.
 1. Необхідні заходи виховного впливу до сторін булінгу (цькування) визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в Центрі, зокрема:
 • мету, конкретні завдання, зміст, методи та форми заходів виховного впливу;
 • критерії визначення співвідношення між запланованими та отриманими результатами заходів виховного впливу.

Моніторинг ефективності застосування заходів виховного впливу до сторін булінгу (цькування) та необхідність їх коригування визначає комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в Центрі на черговому засіданні,

 1. Заходи виховного впливу реалізуються педагогічними працівниками Центру, фахівцями служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із залученням необхідних фахівців із надання правової, психологічної, соціальної та іншої допомоги, в тому числі територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України та інших суб’єктів реагування на випадки булінгу (цькування).

Суб’єкти, реагування на випадки булінгу (цькування) в Центрі під час реалізації заходів виховного впливу діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

 1. Психологічний та соціально-педагогічний супровід застосування заходів виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), здійснюють у межах своїх посадових обов’язків практичний психолог та соціальний педагог (за наявності) Центру, зокрема:
 • діагностику рівня психологічної безпеки та аналіз її динаміки;
 • розробку програми реабілітації для потерпілого (жертви) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
 • розробку корекційної програми для кривдника (булера) та її реалізацію із залученням батьків або інших законних представників малолітньої або неповнолітньої особи;
 • консультативну допомогу всім учасникам освітнього процесу;
 • розробку профілактичних заходів.

У разі відсутності практичного психолога та соціального педагога в Центрі супровід застосування заходів. виховного впливу у групі, в якій стався випадок булінгу (цькування), здійснюють працівники служби у справах дітей та центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

Соціальний педагог

 pidpis shpiliova

ІО.А.Шпильова