Права та обов'язки старост групи

Права та обов’язки старост навчальної групи

Розділ 1. Загальні положення.

 1. На початку навчального року (у вересні) в кожній групі на загальних зборах за погодженням з майстром виробничого навчання та класним керівником обирається староста групи та її актив.
 2. Староста груп і його заступника затверджуються наказом директора Центру.
 3. Староста групи безпосередньо підпорядковується майстрові виробничого навчання та класному керівникові, що закріплені за групою.
 4. Вказівки старости в межах, зазначених правилами та обов’язками старости навчальної групи є обов’язкові для всіх здобувачів освіти групи.
 5. В разі відсутності старости з незалежно яких причин, функції старости автоматично покладаються на заступника старости групи.
 6. Питання про зміну старости та його заступника в навчальній групі вирішується загальними зборами здобувачів освіти групи. Зміна старости або його заступника погоджується з майстром виробничого навчання та класним керівником, що закріплені за групою.

Розділ 2. Обов’язки старости навчальної групи.

 1. Сприяти педагогічному колективу закладу освіти в роботі по підвищенню якості знань здобувачів освіти, залученню їх до активної участі в громадському житті Центру.
 2. Сприяти роботі учнівської профспілкової організації.
 3. Підтримувати дисципліну в групі.
 4. Вести персональний облік відвідування здобувачами освіти групи всіх видів занять.
 5. Здійснювати первинний контроль за збереженням навчального інвентарю та обладнання.
 6. Призначити на кожний день чергових згідно списків групи.
 7. Сповіщати здобувачів освіти групи про зміни, які відносяться в розклад навчальних занять.
 8. Контролювати вчасне отримання здобувачами освіти групи підручників та навчальних посібників.
 9. Виконувати громадські доручення керівників групи або адміністрації Центру.

Розділ 3. Права старости навчальної групи.

 1. Вносити пропозиції щодо проведення зборів в групі спільно з майстром виробничого навчання та класним керівником для погодження спільних дій та їх координації.
 2. Брати участь у проведенні підсумків роботи, обговоренні питань, що стосуються відвідування та успішності здобувачів освіти групи.
 3. Брати участь в засіданнях педагогічної ради Центру коли на обговорення вносяться питання про відвідування, успішності, допуск до перевідних або випускних екзаменів та поведінку здобувачів освіти групи.
 4. Вносити пропозиції по покращенню навчально-виховного та навчально- виробничого процесу.
 5. Вносити разом з майстром виробничого навчання та класним керівником пропозиції про заохочення здобувачів освіти за успіхи в навчанні, праці та спорті, активну участь в громадському житті.
 6. Вносити разом з майстром виробничого навчання та класним керівником, пропозиції про винесення дисциплінарних стягнень за неякісне ставлення до навчання, грубе порушення правил поведінки пропуски занять без поважної причини.